Oslos psykologer må speile befolkningen

Det er uforståelig og uforsvarlig at Oslos svakeste skal ha et så dårlig tilbud, skriver Aftenposten-kommentator Nazneen Khan-Østrem

Fordommer finnes på psykologkontoret. Hva gjør det med behandlingen?

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

«Alle utlendinger har lukka gardiner» er tittelen på en kritikerrost roman av Maria Navarro Skaranger. Handlingen finner sted på Oslo øst. Bak gardinene er det noen som trenger en psykolog som virkelig forstår dem. Fiksjonen er tett på virkeligheten, for behovet er størst nettopp på østkanten.

Stovner har ingen psykologer med refusjonsavtale, såkalt avtalespesialist. Frogner har 35, ifølge Aftenposten.

Les hele saken med abonnement