Kronglete, men riktig vei for Nobelkomiteen

Vil Stortinget egentlig ha en helt uavhengig nobelkomité? Signalene spriker. Nobeldøren åpnes nå for veteranen Kristin Clemet og nykommeren Jørgen Watne Frydnes.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

For tre år siden ble det rabalder da Fremskrittspartiets stortingsgruppe ville ha Carl I. Hagen inn i Nobelkomiteen. Dramatikken endte med en form for Lex Hagen, som slo fast at heller ikke Stortingets vararepresentanter er valgbare til Norges mest prestisjetunge komité.

Nå er det igjen tid for nobelvalg. Denne gang helt uten støy.

Les hele saken med abonnement