Kommentar

-Fire av fem tiltalte er pedofile

  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik
Statsadvokat Alvar Krafft Randa konfererte med noen av de ti forsvarsadvokatene under en pause i retten mandag.

Sjelden har tiltalte i en grov sedelighetssak hatt et så dårlig utgangspunkt; to erfarne rettspsykiatrisk sakkyndige mener at fire av de fem tiltalte er pedofile. I en sak som handler om misbruk av spedbarn.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.
Statsadvokat KristinNatashe Røhne (t.v.) og hennes kollega Alvar Krafft Randa presenterte idag de sakkyndiges konklusjon: fire av fem tiltalte er pedofile.

Statsadvokat Kristin Natasha Røhne tok noen forbehold, men slapp likevel katten ut av sekken i Drammen tingrett mandag ettermiddag:

De sakkyndiges konklusjoner i det som regnes som en av Norges groveste overgrepssaker er at fire av de fem tiltalte er pedofile. Dessuten har de i varierende grad personlighetsforstyrrelser. Den femte tiltalte, en kvinne, er ikke vurdert.

De sakkyndiges konklusjoner om pedofili vil henge som et blylodd rundt halsen på de tiltalte i den elleve uker lange rettssaken. Beslaglagte bilder, videofilmer og chattelogger om misbruk av helt små barn vil ikke gjøre de tiltaltes og forsvarernes oppgave lettere. For de tre mennene vurderes risikoen for gjentagelse som høy, mens den for kvinnen vurderes som lav.

  • Vi befinner oss i en litt annen virkelighet enn det de fleste av oss kan gjenkjenne oss i. Bevismaterialet kan dermed fremstå som støtende, sa statsadvokaten som for å advare retten om det som kommer.

Den 27 sider lange tiltalen er noe av det mest hjerteskjærende som noen gang er presentert i en norsk domstol. To av de mange ofrene var ifølge aktor bare helt vergeløse spedbarn, to måneder, tre måneder og ni måneder gamle, da de ifølge aktor ble voldtatt i sexorgier hvor en mor, en far og en bekjent deltok.

Videofilm av barna og overgrepene ble sendt over internett og ved en tilfeldighet fanget opp av politiet.

Selv de mest erfarne kriminalreportere følte seg uvel da barnas lidelser og de voksnes seksuelle lyster ble skildret på rettssakens første dag. Det er ikke mulig å gå mer i detaljer om hva som skal ha skjedd med barna uten at leserne kaster fra seg avisen i vemmelse eller klikker seg ut av nettsaken. Det gjør vondt å høre på.

Voksnes uhemmede lyster og fantasier om misbruk av helt små barn kommer til å bli et gjennomgangstema. Fantasier som ble drøftet allerede tre måneder før et av barna ble født, opplyste aktor i sitt innledningsforedrag. Detaljerte skildringer ble sendt frem og tilbake på internett, sammen med filmer og bilder av barn som ble misbrukt.

Tusenvis av bilder og filmer er beslaglagt.

Risikerer 21 års fengsel eller forvaring

Fire av de tiltalte risikerer 21 års fengsel eller forvaring.

De to kvinnene på tiltalebenken hulket og gråt da tiltalen ble lest opp for dem. En av dem var kassadame, den andre var pleiemedhjelper inntil de ble arrestert og siktet i saken høsten 2013.

Fantasier om sex med småbarn

En av dem skal ha deltatt i misbruk av spedbarna, den andre har erkjent å ha sendt bilder og film av misbrukte barn over internett. Fantasier om sex med egne tre småbarn og forslag til menn i nettverket hvordan barna kunne misbrukes seksuelt er en del av bevismaterialet.

Den hovedtiltalte mannen har tilstått og dessuten pekt ut to av de medtiltalte som medskyldige i de groveste overgrepene. Han har bedt om lukkede dører av hensyn til sine barn, noe retten avgjør tirsdag formiddag.

Omfattende tiltalepunkter om spredning av bilder og film som viser overgrep mot småbarn samt sextrakassering av et femtitalls mindreårige jenter og psykisk utviklingshemmede, er i «vanlige» saker alvorlige nok. Men det blir likevel nesten beskjedent i forhold til hovedtiltalepunktene om overgrep mot spedbarn.

Kontrasten mellom hjelpeløse småbarn og rettssal 4 i Drammen tinghus er enorm.

afp000848410-ZX4YADsSvo.jpg

Ti forsvarereMens de små barna var overlatt til sin skjebne i hendene på de voksne blir de fem tiltalte ivaretatt av ti skarpskodde forsvarsadvokater.

Fem røslige fengselsbetjenter passer på de tiltalte inne i rettssalen. Fire sitter i varetekt. Enda flere fengselsbetjenter sitter vakt på gangen.

Fire bistandsadvokater skal representere spedbarna og et femtitalls mindreårige jenter som skal ha blitt utsatt for grov sekstrakassering av en 34 år gammel mann fra Sørum.

Og øverst i rettssalen vokter to juridiske dommere og tre meddommere over rettens verdighet og de tiltaltes rettssikkerhet.

Mens de to rettspsykiatrisk sakkyndige følger hvert ord og hver bevegelse hos de tiltalte med falkeblikk. Dermed kan de med enda større sikkerhet trekke sin endelige konklusjon om elleve uker.

De tre mennene viser ikke følelser, men svarte nøkternt ja eller nei på spørsmål om straffskyld. Den hovedtiltalte, en 32 år gammel mann fra Drammen, svarte ja på alle tiltalepunkter. De to andre mennene svarte ja på mindre alvorlige punkter, men nei på spørsmål som hadde med misbruk av spedbarna å å gjøre.

Les mer om

  1. Kultur