Kommentar

- En himmelropende mangel på lederskjønn og menneskelig skjønn

  • Harald Stanghelle
    Harald Stanghelle
    Kommentator
Han har utvist en himmelropende mangel på lederskjønn og menneskelig skjønn, skriver Harald Stanghelle.

Og det er dette som feller Rune Øygard nå som politiker.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det vil ikke være spesielt klokt å gjøre ting som vil bli oppfattet som om en griper inn i en rettsprosess. Vi har en tradisjon for vanntette skott mellom det politiske Norge og det rettslige Norge.

Samtidig så er det kommet frem ting i retten i dag som undergraver tilliten til Øygards dømmekraft. Derfor tror jeg det er svært lite sannsynlig at han kan komme tilbake som ordfører, selv om han skulle bli frikjent for de alvorlige anklagene mot ham.

To momenter

For i strafferetten skal det tas stilling til om han har begått et overgrep og et grovt lovbrudd.

I den politiske delen av dette så går det på tillit og det går på en vurdering av hans dømmekraft. Og bare ut i fra hans egen forklaring, så har han utvist en himmelropende mangel på lederskjønn og menneskelig skjønn.

Og det er det som feller ham som politiker nå.

Les også

  1. En dårlig dag for ordføreren

  2. Stoltenberg vil ha Øygard fjernet fra ordførervervet

  3. Johansen: Vågå-ordføreren må gå

  4. - Opprivende og alvorlig

Les mer om

  1. Kultur