Verdens minst troverdige fredsmegler

Kinas leder, Xi Jinping.

Kina har mer å tjene på at krigen fortsetter.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Kina har lagt frem en 12-punktsplan for fred i Ukraina. Listen kunne like gjerne ha sluttet etter første punkt.

«Alle lands suverenitet må respekteres», står det der. Brødteksten trekker til og med frem FN og normer i det internasjonale samfunnet. Nettopp dette – folkeretten – har Russland krenket ved å invadere nabolandet. Det gjør resten av listen overflødig.

Les hele saken med abonnement