Et rop om hjelp

Frivilligheten knirker. Områdene som trenger den mest, er også de som rammes hardest.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Beskjeden kom helt uventet. Den føltes som et knyttneveslag.

Den vinteren hadde jeg satt av mer tid enn før til egentrening. Jeg gledet meg til våren. Ikke fordi jeg så for meg noen stor fotballfremtid, men fordi jeg ville ha en så god sesong som mulig sammen med venner og kjente.

Les hele saken med abonnement