Veien fra Støre til Solberg

Den norske formen for protest i en krisetid er å gå fra Støre til Solberg. Slikt er ikke velgeropprør for en helt ny politikk, men for en annen styring.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Siden katastrofemålingene traff Arbeiderpartiet, har det ikke manglet på sprikende råd om hva som bør gjøres. Der noen mener løsningen ligger i å gå til venstre og utvikle sterkere SV-bånd, finner andre oppskriften i dempet riking-retorikk og færre skatteøkninger.

Felles for rådene er at de speiler ståstedet til den som gir dem. Slikt er ikke mye å bli klok av når det blåser «nordavind fra alle kanter», for å låne en Aukrust-formulering. Det er distriktsopprør og rikingopprør, fattigdomsopprør og strømopprør.

Les hele saken med abonnement