Kommentar

Justisdepartementet vil innsnevre den demokratiske kontrollen med PST. Det er en livsfarlig vei å gå | Harald Stanghelle

  • Harald Stanghelle
    Harald Stanghelle
    Kommentator

Justisdepartementet vil lukke muligheten til demokratisk kontroll. Begrunnelsen oser av mistillit til Stortingets eget kontrollorgan, for det er av hensyn til PSTs kilder at lovendringen fremmes, skriver Harald Stanghelle. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix // Ingar Storfjell

Det inviterer til misbruk.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) under PSTs presentasjonen av trusselvurdering for 2017. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Foto: Ingar Storfjell

I torsdagens Aftenposten sto det en meget oppsiktsvekkende kronikk. Den var skrevet av lederen for Stortingets eget kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget), Eldbjørg Løwer, og budskapet var krystallklart.

Aldri tidligere i EOS-utvalgets 21 år lange historie har man gått ut offentlig for å advare mot en lovendring. Nå skjer det, og advarselen er like sterk som den er dypt alvorlig.

Invitasjon til misbruk

Justisdepartementet vil ha Stortinget med seg på å innsnevre muligheten for demokratisk kontroll med Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Og det på et helt sentralt kontrollområde.

Det gjelder såkalt «kildeføring», altså en metode som gjør at PST kan innhente opplysninger gjennom personer med en spesiell tilgang til utvalgte miljøer. Det kan være et islamistmiljø eller politiske ekstremister. Ganske enkelt mennesker som gir seg ut for å være ivrige tilhengere, mens man i virkeligheten rapporter det som skjer i de lukkede miljøene videre til PST.

Slikt kan selvsagt være et farlig spill, men det er helt nødvendig for en sikkerhetstjeneste å ha slike kilder. Samtidig er det en invitasjon til misbruk.

Den såkalte Høiby-saken – avslørt av NRK i 2014 – viste hvordan det var en gråsone mellom politisk registrering og rapportering av kriminell virksomhet. Den viste med all tydelighet at det er «behov for kontroll av kildearbeidet», som EOS-utvalget selv formulerte seg da de for tre år siden ga Stortinget en rapport om denne saken. Det hadde de mulighet til.

Nå vil Justisdepartementet lukke denne muligheten til demokratisk kontroll.

Oser av mistillit

Begrunnelsen oser av mistillit til Stortingets eget kontrollorgan. For det er av hensyn til PSTs kilder at lovendringen fremmes.

Altså indikerer man at EOS-utvalget ikke er helt til å stole på, tross 21 år års virksomhet uten en eneste indiskresjon.

Enda mer oppsiktsvekkende er forslaget fordi EOS-utvalget IKKE ønsker å se navn og personnummer på PSTs kilder. Det er innholdet i kildearbeidet som er objekt for kontrollen. En lignende ordning har man i kontrollen med Forsvarets etterretningstjenestes kilder.

I motsetning til denne er PSTs oppgave å granske norske borgere. Alle forstår at et slikt arbeid ikke kan være åpent. Det er derfor Stortinget har nedsatt et eget kontrollorgan som på borgernes vegne skal være demokratiets ører og øyne inn i en lukket verden. Nå vil Justisdepartementet lukke det ene øyet, og det på et felt som inviterer til misbruk.

Demokratiets svar

Det er en skremmende holdning. Både fordi den avslører mistillit til Stortingets kontrollører, men også fordi slikt baner «vei for forslag om innsnevringer på flere områder,» som Eldbjørg Løwer skriver.

Vi lever i en tid da alt som har med sikkerhet å gjøre representerer en vekstbransje. Personvernet devalueres mens de hemmelige tjenestene får stadig nye verktøy. I gitte politiske situasjoner – som vi i dag ikke kjenner – inviterer dette til ødeleggende misbruk. Lund-kommisjonens rapport fra 1997 viste hvor farlig dette er.

Det demokratiske svaret på denne situasjonen må være å styrke den betrodde kontrollen med de hemmelige tjenestene. Ikke svekke den.

Det er det grunn til å håpe at fornuftige og prinsipielt tenkende mennesker i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité forstår, når nå denne saken ligger på deres bord før Stortinget får det siste ordet.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. PST
  2. Justisdepartementet
  3. Demokrati