Et norsk skatteparadis som bør dø | Andreas Slettholm

Om andre næringer hadde skattet som rederiene gjør, ville europeiske velferdsstater slik vi kjenner dem, brutt sammen.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det er bare tull at alle norske medier mener det samme. Ta for eksempel spørsmålet om skatteparadiser, nå i lys av Paradise Papers.

Vi i Aftenposten er opptatt av problemene med internasjonal skatteflukt, og hvordan multinasjonale selskaper utnytter forskjeller i lands lovgivning.

Les hele saken med abonnement