Den norske modellen må stå sterkt | Frank Lynum

 Trepartssamarbeidet mellom staten, arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene er viktig i den norske modellen.

Vår måte å organisere arbeidslivet på har tjent landet godt. Nå utfordres dette av globaliseringen.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

Her hjemme er det bred enighet om at det vi har kalt den norske modellen har vært viktig for å bygge den sterke, norske velferdsstaten. Både venstre- og høyresiden verner om denne modellen, selv om de har en noe ulik definisjon av den. Tidlig denne måneden var både arbeidsministeren, LO-sjefen og en NHO-direktør i Genève for å reklamere for vår måte å organisere samfunnet på.

Trepartssamarbeidet mellom staten, arbeidsgiverne og arbeidstagerne er kjerneprinsippet for arbeidslivet. Partene sørger sammen for at lønningene i det brede lag av folket øker nok til å sikre velferdsutvikling, men ikke så mye at de ødelegger for konkurranseevnen. Sterke fagforeninger er en viktig del.

Les hele saken med abonnement