Facebook kan gå ned | Joacim Lund

  • Joacim Lund

Zuckerbergs annus horribilis går mot slutten. Men det er ikke over ennå.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det er ikke så vanlig lenger, men du har sikkert en eller annen gang skrevet, mottatt eller i det minste sett et julebrev. Oppskriften er enkel. Skriv ned for hånd hvordan du og familien opplever stor fremgang på alle områder, og send det til eventuelle slektninger som måtte bry seg (det siste er ikke et absolutt krav).

Før helgen publiserte Facebook sitt årlige julebrev, en oppsummering av alt 2018 brakte med seg – minus alt som er trist og leit.

Les hele saken med abonnement