Å lage skremmebilder av økende ulikhet hjelper populistene | Øystein K. Langberg

  • Øystein Kløvstad Langberg

Ja, det stemmer at forskjellene i Norge har økt siden 1980-tallet. I en periode da Ap har dominert norsk politikk.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

For venstresiden har økonomisk ulikhet lenge vært en fanesak, og nå har også den borgerlige regjeringen satt temaet høyt på dagsordenen. Det er i utgangspunktet veldig bra, men det er en fare for at posisjoneringen utløser en kamp der partiene forsøker å overgå hverandre i å tegne krisebilder av ulikhetsutviklingen i Norge.

Kollega Andreas Slettholm har tatt til orde for at vi trenger en realitetsorientering. Han har gått gjennom utviklingen i ulikhet og fattigdom, som på flere parametere har vært nokså flat siden år 2000, og konkluderer med at bekymringen for økende forskjeller er overdreven.

Les hele saken med abonnement