Kommentar

Kinas økonomi viser svakhetstegn. Samtidig skyter India fart. | Øystein K. Langberg

 • Øystein Kløvstad Langberg
  Øystein Kløvstad Langberg
  Kommentator

Statsminister Erna Solberg møtte Indias statsminister Narendra Modi i New Delhi tirsdag. Tilsammen styrer de to lederne over en befolkning på 1,3 milliarder mennesker. Foto: Manish Swarup / TT NYHETSBYRÅN

India vil snart ha verdens største befolkning. Hva skjer om de også får verdens største økonomi?

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Sovjetunionen klarte ikke å vippe USA ned fra tronen, ei heller Japan. Risikerer Kina også å feile? Til nå har det ikke sett slik ut. Landet har siden 1980-tallet hatt en vekst uten sidestykke i verdenshistorien. Gamle teorier om sammenhengen mellom demokrati og økonomisk vekst, har trengt omskrivning.

Fremskrivninger tyder på at den kinesiske økonomien vil passere den amerikanske i løpet av et tiår eller to. Sagt på en annen måte: Verdien av alle varene og tjenestene som produseres i Kina, vil overgå verdien av det som produseres i USA.

Bruker man målemetoder som tar høyde for at prisnivået i Kina ligger langt under USA, er Kinas produksjon allerede størst.

At en økonomi har vokst kraftig i fortiden, er ikke ensbetydende med at det vil fortsette sånn. Alt tyder på at veksten i Kina er på vei ned. Spørsmålet er bare hvor mye. Ifølge kinesiske myndigheter har bruttonasjonalproduktet vokst med 6,5 prosent det siste året. Det er fortsatt høyt, men svakest siden finanskrisen. Noen er dessuten skeptiske til dette tallet og mener det i realiteten er lavere.

Over i ny fase

Det som uansett er klart er at Kina er på vei over i en ny fase. Mens landet til nå har kunnet vokse gjennom å kopiere og ta i bruk eksisterende teknologi, må Kina fremover i langt større grad få til vekst gjennom innovasjon, entreprenørskap og fri flyt av ideer. Det gjenstår å se om en autoritær stat som Kina vil lykkes med det.

Demografi er en annen utfordring. Det er blitt vanlig å si at kineserne risikerer å bli gamle før de blir rike. Den effektive ettbarnspolitikken, som skulle få befolkningsveksten under kontroll, har gjort aldersbalansen svært skjev. Unge arbeidstagere skal bære mange eldre og pleietrengende på sine skuldre.

Også nabolandet India har siden 1950-tallet hatt et offentlig program for å få ned fødselstallene. Men til tross for at det tidvis er blitt brukt svært harde metoder, som tvangssterilisering, har effekten av politikken vært langt svakere. Indias befolkning er ung og vokser fortsatt raskt. Det er ventet at den vil passere den kinesiske allerede i 2023 eller 2024.

 • Kina har vist at autoritære regimer kan skape økonomiske mirakler. Heldigvis har demokratiet et ess i ermet.

Solberg på besøk

Økonomien i India er fortsatt en lilleputt sammenlignet med Kina og USA. Veksten har de siste tiårene vært lavere enn i Kina, men bildet er i ferd med å endre seg. Indias økonomiske vekst er nå blant de høyeste i verden og ligger over Kina. Og mens kinesisk økonomi bremser, er veksten i India ventet å øke i fart fremover, ifølge IMF.

Hvis trenden fortsetter, vil landet ta kraftig innpå både USA og Kina fremover. De største optimistene tror India vil få verdens største økonomi på sikt. Det faktum at mange er engelskspråklige, kombinert med en ung befolkning, en raskt voksende middelklasse og et demokratisk styresett, trekkes frem som noen av landets beste kort.

Erna Solbergs besøk til India denne uken viser at interessen er stor og økende også i Norge. Delegasjonen som reiser med statsministeren består blant annet av 140 utsendinger fra norske selskaper. Det er den nest største norske næringslivsdelegasjonen noensinne.

I en tid da autoritære stater har flust med beundrere, vil en indisk suksesshistorie ha stor verdi

Viktig for Vesten

Når det er sagt er Indias utfordringer enorme. Sammenstøt i delstaten Kerala over at menstruerende kvinner blir nektet adgang til et tempel, er et eksempel på dette. Mye av befolkningsveksten skjer i de aller fattigste regionene av landet, og 50 millioner mennesker lever fortsatt i det FN kaller «ekstrem fattigdom». Det er sterke etniske motsetninger, mange kan ikke lese og skrive, og kastesystemet, som offisielt er avskaffet, fortsetter å spille en viktig rolle, spesielt på landsbygda.

Når analytikere skal tegne et bilde av hvordan styrkeforholdet mellom Kina, India og USA vil se ut i fremtiden, spriker anslagene stort. Konsulentselskapet PwC anslår i en rapport fra 2017 at Kina vil ha verdens største økonomi i 2050, men at India vil ta kraftig innpå og ligge på annenplass, foran USA. Realiteten er at ingen aner hvordan ting vil se ut så langt frem i tid og at ingenting er hugget i stein. Kriger, katastrofer eller teknologiske og politiske omveltninger kan endre alt.

For resten av verden kan det bety mye hvorvidt India lykkes eller ikke. Én ting er at landet er mer vennlig innstilt til USA enn Kina er. Tall fra fra amerikanske Pew i 2017 viser at kun ni prosent av indere har et ufordelaktig bilde av USA, lavest av alle de 37 landene i undersøkelsen. Analyseselskapet Stratfor regner med at India og USA vil knytte tettere bånd, delvis som et motvekt til Kina. De tror India vil fortsette å motsette seg formelle allianser, men ser for seg et mulig partnerskap mellom Japan, Australia, India og USA, omtalt som «The Quad».

Et annet viktig moment er at India, til tross for store utfordringer på mange områder, er et stort og mangfoldig demokrati med en snart 70 år lang historie. I en tid da autoritære stater og autoritære politikere har flust med beundrere, vil en indisk suksesshistorie ha stor verdi. Også for Vesten.

Fordypning: The future might not belong to China (Financial Times)

Les mer om

 1. Verdensøkonomien
 2. India
 3. Finanskrise
 4. Økonomi
 5. Kina