Kommentar

Forgjengelighetens politiske kraft | Frank Rossavik

  • Frank Rossavik
    Frank Rossavik
    Kommentator

George W. Bush fremstilte terrorangrepet på tvillingtårnene i New York og forsvarsdepartementet i Washington D.C. i 2001 som et bevisst angrep på symbolene for USAs økonomiske og militære makt og dermed også på alle amerikaneres kulturelle identitet. Vips, så føk presidentens popularitet til værs. Foto: GENE BOYARS, TT / NTB Scanpix

For mye hat i debattene? For mange rare politikere? Årsaken kan være dødsangst.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Selv det mest harmoniske menneske frykter døden. Psykologer har nå funnet ut at dødsangsten påvirker hvordan folk opptrer, også i rollen som samfunnsborgere og velgere.

I et eksperiment utført av amerikanske psykologer, ble en gruppe dommere i Arizona bedt om å fastsette kausjon for arresterte sexselgere (forbudt i delstaten). Vanlig beløp i slike saker er 50 dollar, men dommerne i forsøket fastsatte i gjennomsnitt kausjonen til 455 dollar. Årsaken er at de på forhånd ble minnet om at de en gang skal dø.

Dommere i en kontrollgruppe som ikke ble minnet om fremtidens sørgelige slutt, holdt seg til de vanlige 50 dollar.

Eksperimentet er blitt noen år gammelt, og er det første i et omfattende materiale fra sosialpsykologen Sheldon Solomon og to andre forskere.

Blir mer nådeløse

Boken The Worm at the Core. On the role of Death in Life fra 2015 utkom nylig i tysk oversettelse, og Solomon sier i et intervju med Der Spiegel at hundrevis av eksperimenter bekrefter funnet fra Arizona: «Når vi minnes om vår dødelighet, blir vi mer nådeløse mot moralbrudd og mer fiendtlige overfor mennesker som er ulike oss selv.»

Det finnes unntak. Et mindretall (liberalere!) blir snillere av å bli minnet om egen dødelighet. I visse situasjoner kan mindretallet også bli et flertall. Men hovedfunnet er altså at det motsatte skjer.

Sammenhengen er kanskje ikke så vanskelig å forstå heller, men hva med neste steg – hvordan blir dødsangst en politisk faktor?

Frykter kultursammenbrudd

Forklaringen går, slik jeg forstår Solomon, i to ledd: Kulturen i vid forstand er hva mennesket bruker for å kontrollere dødsangst. Konkret gjør noen det ved å være religiøse, altså tro på en høyere mening og et liv etter døden. Andre forestiller seg udødelighet ved å bringe barn til verden, skrive bøker eller lage kunstverk, eller ved å etterlate seg en formue til gode formål.

Mer abstrakt er kulturen også et sted å søke tilflukt i livet. Solomon siterer blant andre filosofen Ralph Waldo Emerson, som sa at «vi søker tilflukt i skjønnheten for å glemme redselen over vår dødelighet.»

I den nevnte boken forklarer Solomon og hans to kolleger Adolf Hitlers fremvekst på 1930-tallet med tyskernes dødsangst. Intervjueren innvender at dette bryter med den vanlige forklaringen, økonomisk krise og såret nasjonalfølelse, men sosialpsykologen svarer: «Vår forskning viser at når kulturelle verdier vi identifiserer oss med, trues, aktiviseres dødsfrykten, også uten at vi er oss dette bevisst.»

Forklarer Hitler og Trump

Solomon mener altså at Hitler dro veksler på følelsen av den nasjonale kulturens sammenbrudd til å spille på tyskernes dødsfrykt. Følgelig ble mange tyskere fiendtlige og aggressive.

George W. Bush brukte terrorangrepet på tvillingtårnene i New York by og Forsvarsdepartementet Washington D.C. i 2001 på samme måte. Bush fremstilte det som et bevisst angrep på symbolene for USAs økonomiske og militære makt, og dermed også på alle amerikaneres kulturelle identitet. Vips så steg presidentens popularitet til værs.

På spørsmål fra Der Spiegel, trekker Sheldon Solomon inn Donald Trump i samme modell: En stor gruppe lavt utdannede hvite amerikanere føler seg marginalisert, frykter at innvandring fra andre kulturer gjør dem til et mindretall i eget land, og faller for Trumps løfter om å stenge grensene for muslimer og latinamerikanere. «Vi har etterprøvd vår modell med nye forsøk, og resultatet er tydelig: Når folk minnes om sin dødelighet, øker graden av støtte til Trump», sier han.

Fattigdom svekker rasjonalitet

Intervjuet ble gjort før Brexit, men Solomon ville formodentlig ha sluset en del britiske EU-motstandere inn i samme modell: Utlendingsfrykten var jo en viktig faktor.

For øvrig finnes det også (annen) psykologisk forskning som kan forklare hvorfor relativt ressurssvake mennesker opptrer i strid med sine økonomiske interesser, for eksempel ved å bo i et område i Wales som nyter godt av store overføringer fra EU-budsjetter, men likevel stemme for å forlate EU: Smalhans svekker evnen til å tenke rasjonelt.

Selv får jeg iblant dødsangst av forskere som skal presse menneskelig atferd inn i enkle modeller og av journalister som skriver om dem. På den annen er slikt jo en del av vår kultur også, og den holder dødsangsten unna.

Les mer om

  1. George W. Bush
  2. Brexit
  3. Donald Trump