Kommentar

Nei, Inga Marte, en volds-selvangivelse for foreldre vil ikke hjelpe utsatte barn.

Barnehagene trenger kompetanse og tilstrekkelig bemanning, ikke flere skjemaer.

Alle, inkludert byråd Inga Marte Thorkildsen, vil gjerne gjøre noe for barn som er utsatt for rus og vold i familien. Flere skjemaer og hjemmebesøk fra barnehagen er imidlertid et skritt i gal retning.
  • Joacim Lund
    Joacim Lund
    Kommentator

Tidligere barne-, familie-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen, nå byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune, har gjennom mange år vist et brennende engasjement for barna, blant annet med fjorårets Du ser det ikke før du tror det – et kampskrift for barns rettigheter, eller det ferske Barnehjernevernet, grunnlagsdokumentet for pilotbydelene som nå har begynt å dele ut skjemaer for å avdekke problemer med vold og rus i familiene.

Jeg har ingen grunn til å tvile på at intensjonene hennes er de beste. Men også i dette tilfellet er veien til helvete brolagt med gode intensjoner. Legger jeg godviljen til, kan jeg anta at et skjema der foreldrene skal fylle ut sine rus- og voldsvaner kan gjøre foreldre oppmerksomme på at barnehagen følger med på disse tingene. Men et skjema vil selvsagt ikke avdekke noe som helst. Tvert imot.

Les hele saken med abonnement