Kommentar

Er vi ferdig med Lime-saken nå? Neppe.

Ikke en saksbehandling vi bør være stolt over.

Hovedtiltalte i Lime-saken, Sajjad Hussain, under ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett – i 2019.
  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    Rettskommentator

Lime-saken har vært et mareritt for domstolene i mange år. Marerittet er neppe over med fredagens dom i Borgarting lagmannsrett. Der ble hovedmannen, Sajjad Hussain (44), dømt til åtte års fengsel for blant annet grov menneskehandel.

Her ligger det an til anke til Høyesterett, både når det gjelder lovanvendelsen og straffeutmålingen. Både aktoratet og forsvarerne vil nok finlese dommen på 1248 sider før de bestemmer seg.

Les hele saken med abonnement