Historiens kraftlinjer

2021 ble året da norske strømpriser gikk gjennom taket. Situasjonen er ny for norske forbrukere og bedrifter, som med unntak av noen midlertidige pristopper har vært vant til et noenlunde behagelig prisnivå på vår rikholdige vannkraft.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Hvordan kom vi hit?

Norge ble industrialisert ved hjelp av rimelig vannkraft. I etterkrigstiden ble elektrisitetssystemet kraftig ekspandert. Næringsliv og husholdninger skulle «sikres tilstrekkelig kraft til rimelige priser», som det het i et av Arbeiderpartiets programmer.

Les hele saken med abonnement