Kommentar

DNA blir avgjørende. Nok en gang.

 • Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Rettstegning av den tiltalte i salen tirsdag. Foto: Ane Hem

Det som nå skjer i Borgarting lagmannsrett, er rettshistorie.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Kristin Juel Johannessen ble bare 12 år gammel. Sent om kvelden torsdag 5. august 1999 ble hun funnet død i et skogholt på Mørk i Larvik. Kvalt.

Hun skulle aldri komme hjem fra badeturen til Goksjø.

De 17 årene som er gått, har vært et mareritt for Kristins familie. Og saken har vært en verkebyll for politiet i Larvik og for drapsetterforskerne i Kripos.

Skal familien få et endelig svar her i løpet av de neste tre ukene i Borgarting lagmannsrett?

I så fall er det nye metoder for å analysere DNA-funn som innhenter den 39 år gamle mannen på tiltalebenken. Han nekter enhver befatning med drapet; han kjente ikke Kristin og var ikke i nærheten av åstedet da drapet fant sted.

Les også

Syv punkter som hjelper deg å forstå Kristin-saken

Rettshistorie

Bakteppet for det som skjer i rettssal M01 er rettshistorie.
Allerede i desember 2001 ble den nå 39 år gamle mannen i Larvik herredsrett dømt til 12 års fengsel for drapet.

Han anket til Agder lagmannsrett, men før lagmannsretten fikk behandlet saken trakk riksadvokaten tiltalen. Det ble derfor avsagt frifinnelsesdom.

Årsaken var at herredsretten la avgjørende vekt på at et hårstrå som ble funnet på åstedet stammet fra tiltalte. Etter dommen i herredsretten ble det foretatt nye analyser av hårstrået – og nå var konklusjonen at det var hår fra en kvinne.

Påtalemyndighetens bevisrekke falt sammen som et korthus, og riksadvokaten hadde ikke noe annet valg enn å trekke tilbake tiltalen.

Les også

Kristin-saken: Dette er mannen som nå er pågrepet for drapet

Nye analyser

Slik var situasjonen frem til forsommeren i fjor. Da fant Folkehelseinstituttet biologisk materiale under Kristins negler; politiet hadde spart på neglene siden de ble klippet av henne under obduksjonen. Analysen av materialet ga full klaff. Funnet samsvarte med 39-åringens DNA-profil.
Sett gjennom påtalemyndighetens briller har nye metoder for å påvise og analysere DNA-funn avslørt Kristins drapsmann. Den teknologiske utviklingen innhentet ham.
Funnet var helt avgjørende for at det kunne reises ny tiltale mot 39-åringen.

Enestående sak

Juridisk sett er denne saken enestående. Det forelå en rettskraftig, frifinnende dom. Riksadvokaten måtte derfor sende begjæring til

Gjenopptakelseskommisjonen om gjenåpning av saken – til ugunst for siktede, som det heter. Altså en gjenåpning som ikke er til hans fordel.

Begrunnelsen for å begjære gjenåpning var at det forelå nye bevis som kunne føre til domfellelse.

Aldri tidligere har riksadvokaten begjært en drapssak gjenåpnet på et slikt grunnlag.

Derfor er det som nå skjer i Borgarting lagmannsrett rettshistorie.

Les også

Kristin-saken: Derfor kan politiet sikte en frikjent mann på nytt

Oversmittet DNA?

I likhet med Monika-saken i Nordhordland tingrett i vår, vil også vitneførselen i denne hovedforhandlingen sterkt bli preget av spørsmål rundt DNA.

Tiltalte avviser ikke at DNA-funnet kan være fra ham, men hevder samtidig at han aldri har vært i nærheten av Kristin eller åstedet.
Hvordan kan det da være hans DNA?

Forsvarer Brynjar Meling minner retten og juryen om at DNA kan smitte over fra annet materiale. I alle fall i teorien.

Kan en eventuell oversmitting ha funnet sted hos politiet eller Folkehelseinstituttet?

Det gjenstår å se hvordan juryen vil se på en slik mulighet – vil den bli vurdert som en rimelig tvil som kan føre til frifinnelse, eller er det bare en oppkonstruert tvil som kan avvises?
DNA blir avgjørende. Nok en gang.

 • Siden 1969 har Inge D. Hanssen tilbrakt utallige timer med å høre om drap, overgrep, mishandling og ran. Nå deler han sine sterkeste minner via podkast. Last Aftenpodden krimspesial ned her!

Les mer om

 1. Drap
 2. Brynjar Meling

Relevante artikler

 1. NORGE

  Tiltalte i Kristin-saken nekter straffskyld

 2. KOMMENTAR

  Ingen overraskelse fra juryen i Kristin-saken

 3. KOMMENTAR

  Kristin kan ha avslørt sin egen drapsmann

 4. NORGE

  DNA-ekspert i Kristin-saken: Helt umulig at DNA skal ha blitt smittet i politiets beslag

 5. KOMMENTAR

  Kristin-saken bør gå til Høyesterett

 6. KOMMENTAR

  Kristin-drapet: Aktoratet får solid støtte fra ekspert