Kommentar

Retten må rydde opp!

 • Inge D. Hanssen
  rettskommentator

Rettskommentator Inge D. Hanssen mener retten, ved fagdommer Wenche Elizabeth Arntzen, må rydde opp. SCANPIX

Det er på tide at tingretten rydder opp i rotet som Den rettsmedisinske kommisjon har skapt.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

SISTE: I formiddag sendte retten et brev til kommisjonen, der de ba dem klargjøre hvorvidt det er funnet vesentlige mangler i rapporten.

Les også

Retten ber Den rettsmedisinske kommisjon om rask klargjøring

Den psykiske tilstanden til Anders Behring Breivik 22. juli i fjor er det rettslige hovedspørsmålet under maratonrettssaken her i Oslo tinghus. Selve skyldspørsmålet er det ingen tvil om.

På rettens bord ligger det to rettspsykiatriske erklæringer med to ulike konklusjoner.

I november i fjor konkluderte psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim med at Breivik er psykotisk og derfor strafferettslig utilregnelig.

Den rettsmedisinske kommisjon hadde ”ingen vesentlige bemerkninger” til erklæringen. Erklæringen ble altså godtatt av kommisjonen.

Tatt til etterretning

Rett før rettssaken startet i april, kom erklæringen fra de sist oppnevnte sakkyndige, psykiaterne Terje Tørrisen og Agnar Aspaas. De konkluderte stikk motsatt – Anders Behring Breivik er ikke psykotisk og dermed strafferettslig tilregnelig.

Les også

Tiltalte til de sakkyndige: Dere er bare mennesker

Kommisjonen godkjente ikke erklæringen i første omgang, men ba Tørrisen og Aspaas komme med en tilleggserklæring hvor enkelte forhold i erklæringen ble utdypet. Dette er ikke uvanlig.

Kommisjonen har avgitt følgende uttalelse om tilleggserklæringen: ”Den rettsmedisinske kommisjon tar den rettspsykiatriske tilleggserklæringen til etterretning”.

Samtidig ber kommisjonen de to sakkyndige om å utdype tre forhold nærmere når de skal forklare seg for retten i juni.

Hverken godkjent eller underkjent

Dette ble av aktørene, de to psykiaterne inkludert, tolket som at kommisjonen godtok erklæringen.

Så enkelt var det ikke. Kommisjonens leder, Tarjei Rygnestad, uttalte at rapporten fra Tørrisen og Aspaas likevel ikke er godkjent, men heller ikke underkjent.

Dermed sitter tingretten med to erklæringer. Den ene er godkjent av kommisjonen, den andre ikke. Eller?

Dette er en situasjon hverken retten eller sakens aktører kan leve med helt til 18. juni når Rygnestad etter planen skal i vitneboksen i sal 250 – etter at de fire sakkyndige har fremlagt sine rapporter og svart på spørsmål fra partene og dommerbordet.

Det er viktig både for aktoratet og forsvarerteamet at det ikke er tvil omkring den andre erklæringen. Det har med opplegget for prosedyrene å gjøre. For statsadvokatene kan det ha betydning for hvilken reaksjonsform de skal velge – forvaring eller overføring til tvungent psykisk helsevern.

Svekker tilliten

Uklarhetene fra kommisjonen styrker heller ikke den generelle tillit til rettspsykiatrien. Den hadde fått seg en alvorlig knekk allerede før kommisjonsleder Rygnestad kom på banen.

Derfor er det på tide med en rettspsykiatrisk Rusken-aksjon:

Retten må etter min oppfatning kreve at kommisjonen kommer med en snarlig, skriftlig avklaring – er erklæringen fra Tørrisen og Aspaas godkjent eller ikke?

Les også

En villet beinkrok

Et alternativ kan være å fremskynde vitneforklaringene til kommisjonsmedlemmene. I så tilfelle får partene anledning til å stille de spørsmål de ønsker vedrørende kommisjonens vurderinger.

Det siste er kanskje det beste.

Det har jo vist seg at evnen til skriftlig kommunikasjon ikke er særlig utviklet i kommisjonen.

INGE D. HANSSEN Signe Dons

Les mer om

 1. Kultur

Relevante artikler

 1. NORGE

  De rettssakkyndige i Vinstra-saken legger fram tilleggserklæring

 2. NORGE

  Han er Norges mest brukte rettspsykiater- Jeg har aldri tenkt at arbeidsmengden har gått utover kvaliteten

 3. KOMMENTAR

  Rettspsykiaterne finner ikke fnugg av psykotisk tenkning hos Manshaus.

 4. NORGE

  Vinstra-saken: Retten har bedt om hastebehandling av tilleggserklæring

 5. NORGE

  Disse skal undersøke Philip Manshaus

 6. NORGE

  Vinstra-saken: Kan ende med forvaring