Kommentar

Ekstern behandling av Thorkildsen-varselet ville gitt større ro | Andreas Slettholm

 • Andreas Slettholm
  Andreas Slettholm
  Kommentator

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), var på høring i kultur- og utdanningskomiteen om bråket i forrige uke. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Som om ikke varslersaken mot Inga Marte Thorkildsen (SV) var politisert nok fra før: Byrådslederen skal nå avgjøre om byråden har brutt loven.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Konflikten mellom skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og direktør, ledelse og rektorer i Utdanningsetaten ser ut til å eskalere i intensitet.

Virkelighetsforståelsen mellom partene ser ut til å være milevis fra hverandre, noe historien om Forandringsfabrikken, som NRK og Minerva skrev om i går, godt illustrerer. Det som fra Utdanningsetaten oppfattes som et pålegg om å bruke en leverandør som Thorkildsen tidligere har vært ansatt i, er ikke ment slik i det hele tatt fra byrådets side.

 • Les også: Skolebyråden i konflikt med egen etat – uenige om hun påla Oslo-skolen å kjøpe tjenester fra tidligere arbeidsgiver

Der byråder snakker om manglende vilje til å imøtekomme politikernes ønsker, er det fra etatens side en oppfatning av at de politiske ønskene ikke har materialisert seg i noen særlig grad i styringsdokumenter, som er det som tross alt teller.

Riktig å fravike rutinene

En skikkelig suppe, altså. Saken er greiere når det gjelder varselet om at Inga Marte Thorkildsen skal ha brutt arbeidsmiljøloven med sin lederstil.

Det er konkrete beskyldninger som skal ettergås og kommes til bunns i. Det er ingen grunn til å mistenkeliggjøre varslerne, eller betvile at de har handlet oppriktig. Men det betyr ikke automatisk at varselet medfører riktighet. Ikke minst når man da vet at virkelighetsforståelsene spriker.

At anklagene retter seg mot øverste politiske leder for sektoren, skaper en helt unik situasjon. Sånn sett er det en riktig vurdering at varselet ikke behandles på vanlig måte, i det ordinære varslingsrådet. Det ville innebære en vanskelig habilitetssituasjon ettersom rådet består av kommunaldirektører direkte underlagt byrådet.

Må konkludere selv

Raymond Johansen har kommet til at det er ham selv som må konkludere i varslersaken. Logikken ligger i at han er Thorkildsens eneste overordnede. Samtidig er det grunn til å frykte at hans eventuelle konklusjon vil bli tolket inn i en politisk heller enn en arbeidsrettslig ramme.

Konflikten er nemlig sterkt politisert, ikke minst etter sosiale medier å dømme.

Mange av de Søgnen-kritiske kreftene har vanskelig for å se saken som noe annet enn en maktkamp der en obsternasig ledergruppe i Utdanningsetaten spiller hovedrollen.

På den annen side står Utdanningsetatens forsvarere, gjerne tilknyttet høyresiden i Oslo, som virker å mene at hele saken bunner i en uforståelig mistillit mot etaten kombinert med udugelig politisk ledelse.

Nært forhold til Thorkildsen

Byrådslederen har rett i at håndtering av varselet er hans ansvar. Johansen skal også lene seg på Kommuneadvokatens juridiske vurderinger og få bistand fra internrevisjonen. Dette er sannsynligvis den raskeste løsningen, et viktig hensyn i en situasjon som ikke kan vedvare.

Men det ville trolig gitt større ro om hele vurderingen av varselet ble satt ut til eksterne miljøer. Johansen har nå en gang oppnevnt Thorkildsen til byråd to ganger, og uttrykker senest i dag full tillit til henne.

En mest mulig uhildet undersøkelse, der muligheten for å så tvil om nøytraliteten minimeres, må være målet.

Les mer om

 1. Andreas Slettholm
 2. Inga Marte Thorkildsen
 3. Raymond Johansen
 4. Oslo
 5. Politikk

Relevante artikler

 1. OSLO
  Publisert:

  Byrådsleder Raymond Johansen om Thorkildsen-varslene: – Ingen regelbrudd fra Thorkildsens side

 2. OSLO
  Publisert:

  Byrådslederen vil ikke permittere Thorkildsen mens varselet pågår. – Uklokt, mener Høyre.

 3. OSLO
  Publisert:

  Varslerne nekter å snakke med Johansen eller granskere ansatt på Rådhuset – frykter lekkasjer

 4. OSLO
  Publisert:

  Nytt varsel mot Thorkildsen

 5. KOMMENTAR
  Publisert:

  Frikjennelsen av Thorkildsen gjør i hvert fall ikke problemene mindre i Skole-Oslo

 6. OSLO
  Publisert:

  Thorkildsen hardt presset under utspørring: – Jeg vurderer overhodet ikke min stilling