Kommentar

- Oppsiktsvekkende når PST gjennomfører razzia hos Ulrik Imtiaz Rolfsen

  • Harald Stanghelle
    Harald Stanghelle
    Kommentator
- Rassiaen hos den seriøse og spennende filmskaperen Rolfsen kan være et skremmende eksempel på et sikkerhetspoliti som i denne terrorfryktens tid viser seg frem med større skråsikkerhet enn for kort tid siden, skriver redaktør Harald Stanghelle.

Dramatisk. Ytringsrommet gjøres trangere når overvåkere beslaglegger en fri filmskapers råmateriale.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det er mildt sagt oppsiktsvekkende når Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gjennomfører en razzia hjemme hos Ulrik Imtiaz Rolfsen på jakt etter opptak. Disse er gjort i forbindelse med en dokumentarfilm om Ubaydullah Hussein. Han tilhører et ytterliggående norsk islamistmiljø som PST med god grunn følger med på.

Men PST passerer en meget diskutabel grense når man beslaglegger en åpen og fri filmskapers upubliserte opptak. Også fordi det er høyst tvilsomt om dette er et materiale som kan fortelle noe som helst om en akutt fare for alvorlig kriminalitet.

Tar seg tilrette

Internasjonalt finnes en rekke eksempler på at sikkerhetspolitiet tar seg til rette overfor uavhengige redaksjoner og publisistmiljøer. Hensikten er nesten alltid å hindre en fri nyhetsformidling av saker som oppleves farlige for den sittende makteliten.

I Norge har vi heldigvis nesten ingen slike saker. Den ulovlige aksjonen mot bladet Ikkevold i 1983 er en av de få sakene som minner om slikt. Men det finnes en rekke saker der politiet har vært på kollisjonskurs med mediene når det gjelder krav om å få utlevert upublisert materiale.

Selvsagt skal ikke mediene beskytte kriminalitet. Der går det en klar grense. Men mediene må heller aldri bli politiets lydige redskap. Ikke minst er det avgjørende at medienes kilder føler trygghet for at vi ikke går på akkord med det vern disse må kunne stole på.

Derfor er det som nå skjer så dramatisk.

Diskutabel dømmekraft

Razziaen hos den seriøse og spennende filmskaperen Rolfsen kan være et skremmende eksempel på et sikkerhetspoliti som i denne terrorfryktens tid viser seg frem med større skråsikkerhet enn for kort tid siden:

Eksempelvis avslørte den siste årsrapporten fra Stortingets kontrollerende EOS-utvalg at PST hadde planlagt en ulovlig og falsk svertekampanje for å diskreditere en «motstander». Den ble heldigvis ikke noe av. Og PST-sjefen har dessuten åpent ønsket seg arbeidsmetoder som ville gjort personvernet til en illusjon. Heldigvis sa politikerne nei.

Slikt er tegn på diskutabel dømmekraft.

Nå står det samme PST bak en aksjon som rammer arbeidet til en fri kulturarbeider. Da bør man ha meget konkrete grunner som åpent kan formidles.

Hvis ikke, kan dette være nok et eksempel på et sikkerhetspoliti som vil utvide sitt territorium på de frie ytringenes bekostning.

Det er meget dramatisk.

Les også

  1. PST-razzia hos kjent norsk filmskaper

  2. Filmteamet og kjent islamist til stede da PST pågrep 18-åring

  3. Norsk 18-åring terrorpågrepet i Sverige

  4. E-tjenesten sto i fjor bak ulovlig overvåking av nordmenn i Norge

Les mer om

  1. Kultur