Kommentar

Vi treng sunn skepsis mot særinteressegrupper som oppvurderer risikoen på sitt felt for å få meir ressursar | Aksel Mjøs

Eg trur ikkje på omfattande utvida risikoanalysar på alle samfunnsfelt, men vil utfordra styresmaktene til å verta meir tydelege i si risikostyringsoppgåve.

Risiko er kunnskapen om at noko uventa kan skje, og kor ofte dette vanlegvis skjer.
  • Aksel Mjøs, førsteamanuensis, Norges handelshøgskole og kommunestyrerepresentant for Høyre i Osterøy

Kva betyr eigentleg risiko og usikkerhet? Omgrepa vert altfor ofte blanda saman. Risiko er kunnskapen om at noko uventa kan skje, og kor ofte dette vanlegvis skjer. Det usikre er når vi ikkje kjenner kor sannsynleg det uventa er. Eg er oppteken med at ukjent og usikker risiko kan vera vel så viktig som risiko vi kjenner.

Om vi gjer tusenvis av myntkast får vi temmeleg sikkert halvparten kron, og usikkerheten rundt dette er låg. Ein kontrast er at den som føder på eit jordgolv i Afrika, er utsett for ein medisinsk risiko som både er stor og usikker.

Les hele saken med abonnement