Ingen kan gjenta den norske oljesuksessen. Ikke engang vi selv. | Einar Lie

  • Einar Lie, professor i økonomisk historie, UiO
Da oljen i Nordsjøen ble funnet ved inngangen til syttitallet, utviklet vi sterke prinsipper om nasjonal kontroll. Her daværende statsminister Trygve Bratteli ombord på prøveproduksjonsplattformen «Gulftide» på Ekofiskfeltet i 1971.

Vi hadde flaks med at den første norske olje ble funnet akkurat rundt 1970, og vi har hatt flaks med oljeprissvingninger og politikk.

For et par uker siden hadde jeg gleden av å være norsk forsker i en diskusjon på en internasjonal konferanse om hvordan ulike land hadde nytt godt av sine ressursrikdommer, særlig innen olje.

Den norske oljehistorien er relativt kort – det er i år femti år siden hydrokarboner for første gang ble påvist gjennom prøveboring på norsk sokkel.

Les hele saken med abonnement