Kommentar

Offentlig sektor eser ut. Likevel er det flere grunner til at skattene ikke bør økes. Her er fire av dem | Kristin Clemet

Vi må skru ned bruken av oljepenger, og venne oss til at vi bare har skatteinntektene til rådighet.

Det er et gap mellom inntekter og utgifter. Hittil har offentlig sektor likevel kunnet vokse, fordi veksten i oljeformuen har vært så sterk. Problemet nå er at denne strategien ikke virker lenger, skriver Kristin Clemet (innfelt).
  • Kristin Clemet
    Leder, tankesmien Civita

Ifølge statistikken ligger Norge på 10. plass i OECD når vi måler offentlig sektors størrelse som andel av hele den norske økonomien, det vil si bruttonasjonalprodukt (BNP).

Vi har en offentlig sektor som er større enn snittet i OECD (44,6 prosent), men mindre enn den er i Finland, som er det landet i OECD som i 2015 hadde den største offentlige sektoren (57,7 prosent).

Les hele saken med abonnement