Feiring og fall i Aftenposten: Fire grafer som gjør oss optimistiske og et par som utfordrer nattesøvnen

  • Espen Egil Hansen
Espen Egil Hansen, Sjefredaktør i Aftenposten

I Aftenposten har vi bak oss 17 sammenhengende år med fall i antall abonnenter. Men i dag kan vi unne oss en forsiktig feiring. Fall er snudd til bratt vekst. Samtidig står bedriften midt i en krevende nedbemanning.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Mediebransjen er i voldsom endring, og selv for garvede analytikere kan det være vanskelig å følge med. Her følger seks grafer som forklarer den dramatiske omstillingen Aftenposten står i.

Se godt på grafen under. For ett år siden ville de færreste satt penger på at fallet i antall Aftenposten-abonnenter gikk mot slutten. Den negative utviklingen hadde økt i styrke, og det var ingenting som tydet på et snarlig trendskifte.

Les hele saken med abonnement