Kronikk

Journalistikken vil slå tilbake | Bernt Olufsen

Medieindustrien må gjenerobre tapt tillit og finansiering. Det er brukerne som i hovedsak skal finansiere fremtidens journalistikk, ikke annonser som får reklame til å se ut som journalistikk.
Kronikk

Den urbane klassens festival

Det brusende festivalfellesskapet trues dersom det hverdagslige bringes tilbake gjennom forretningsmessig nettverksbygging og en se-og-bli-sett-tilnærming.
Kronikk

Verden i dag – mye bedre enn den ser ut | Stein Ringen

Det er lett å se verdens elendighet i det daglige nyhetsbildet. Men det gir mening å være engasjert fordi vi har erfaring for at menneskelig skaperevne og tiltak ofte bidrar til å gjøre tingene bedre.
Kronikk

Når tyrannene gjør politikk til religion | Iyad El-Baghdadi

Islams verdier inspirerte en gang til motstand hos de underprivilegerte mot herskerne. Siden ble de redusert til regelbøker brukt av de mektige for å piske borgerne til underkastelse
Kronikk

Ai, ai, for en tankevekkende krig

Landene i Midtøsten ser ikke ut til å ha lært noe som helst av måten Seksdagerskrigen brøt ut på for 50 år siden.
Kronikk

Det skjer noe i partiene

Tilstanden til norske partier er ikke som man kanskje skulle tro.
Kronikk

Eksamen i videre gående skole åpner for juks og plagiat

Vi er midt i eksamenstiden for norske elever. Noen får bruke Wikipedia, andre får det ikke. Noen jukser og plagierer, andre gjør det ikke. Noen får eksamenskarakterer som sikrer dem studieplass, andre gjør det ikke.
Kronikk

Ingen kan føresjå sjølvmord

Helsedirektoratet bør revidere dei nasjonale retningslinene. Risikovurderinga er neppe til nytte, men den kan vere til skade.
Kronikk

Børge Brendes valg

Utenriksminister Børge Brendes signal om tettere forbindelser til sentrale europeiske allierte, i første rekke Berlin, er et klokt signal.
Kronikk

Lars Gule: Torturstaten Israel

I årevis har vi sett Israels overgrep og brudd på folkeretten, inkludert torturen av barn. Det er nok nå. Derfor er det nødvendig med boikott.
Kronikk

Godtar du dette i kampen mot terror?

Vi har undersøkt folks holdninger til telefonavlytting. Eksperimentet viser hvilke grupper de spurte mener PST bør gis anledning til å bruke skjulte politimetoder overfor.
Kronikk

Heile fastlegesystemet kan bryte saman

Med utsiktspunkt frå Sogn og Fjordane, ser Helse-Noreg annleis ut enn i byane. Heile fastlegesystemet kan bryte saman.
Kronikk

Kan det være at Nav nå tar grundig feil?

Nav vil ha brukerne sine over på telefon og nett. Men tilliten til velferdsstatens viktigste institusjon kan svekkes ytterligere hvis folk opplever at «én dør til velferden» blir til ingen dør.
Til toppen