Kronikk

Norge skaffer seg flere venner | Erna Solberg

USA forblir vår viktigste allierte, men min regjering vil være en konstruktiv og nytenkende partner globalt, samt styrke båndene til våre nærmeste naboer i Europa.
Kronikk

Ruspolitikken er en krevende balansegang

La oss håpe at de politiske aktørene er ærlige på hvilke hensyn og verdier de vektlegger mest når de argumenterer for sine syn.
Kronikk

Takk, Norge – og god vakt | Per Fugelli

Jeg er på Jæren for å dø. Det er lettere å dø når du vet at kjæresten din, ungene dine og barnebarna skal leve videre i Velferdsstaten Norge.
Kronikk

Takke meg til den nordiske modellen, den er verdt å forsvare

Etter fire måneder i Washington er jeg blitt enda mer glad i den nordiske modellen. Og det er ikke bare president Donald Trump og amerikansk politisk debatt som har ledet meg dit.
Kronikk

Blå klimastillhet

Høyresiden ser ut til å tro at klimaspørsmålet forsvinner hvis man ikke snakker om det.
Kronikk

Isen varsler om endringer

Siden årtusenskiftet har Grønland og Antarktis mistet nok is til å fylle Skagerrak med smeltevann.
Kronikk

Frykt ikke fremtiden

Diagnosen er satt: Halvparten av dagens jobber forsvinner innen ti år. Fagorganisasjonene kan lede an på hvordan Norge skal aktivt forme fremtiden i riktig retning.
Kronikk

Stortingets kostnadseksplosjon

Stortingsdirektør Ida Børresen forklarer kostnadseksplosjonen til Stortingets byggeprosjekt som om det har vært rammet av uforutsette naturkatastrofer. Realiteten er elendige styring, valg av kompliserte løsninger og manglende oppfølging.
Kronikk

Er enkelte rusmidler farligere enn andre?

Serie om rus: Fagfolk skriver om rusavhengighet. I den andre av fem kronikker handler det om rusmidler og variasjon i farlighet.
Kronikk

Frafall med mening | Kaja Reegård og Jon Rogstad

I dag defineres en tredel av ungdomskullet som frafalte. Er det virkelig så mange ungdommer som ikke passer inn – eller er det utdanningssystemet som ikke gir plass?
Kronikk

Tillit er den første broen som må gjennoppbygges i Mosul

Det finnes ingen realistiske planer for å stabilisere Mosul etter IS. Sammen med lokale aktører fra motstående sider er NOREF derfor i gang med en prosess for å hindre et nytt sammenbrudd og nok et IS.
Til toppen