Abort hos fastlegen? Slutt å foreslå totalt urealistiske løsninger.

For mange kvinner er det å ta en abort langt mer komplisert enn «å ta et par piller» når en graviditetstest har slått ut positivt, skriver Kaveh Rashidi.

Teoretisk sett kan vi fastleger godt utføre aborter. Men i praksis vil det kunne svekke kvinners rettigheter.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

SV og Rødt vil tilby abort hos fastlegen. Intensjonen er god, men i realiteten er det et stort nederlag for kvinnehelsen. Løsningen må være å styrke spesialisthelsetjenesten, ikke å skyve pasienter vekk fra den.

Det gjennomføres over 10.000 selvbestemte aborter i Norge hvert eneste år. 80 til 90 prosent av abortene skjer så tidlig i svangerskapet at de gjennomføres ved å ta piller. De aller fleste kan være hjemme og trenger ikke spesialisthelsetjenestens oppfølging.

Samtidig har sykehusene kapasitetsproblemer, og mange kvinner opplever at det er for langt til spesialistene når de skal gjennomføre en abort. Andre forteller om at de ikke får noe mer hjelp der enn et par piller og et infobrev – noe som selvfølgelig er svært problematisk.

20 pasienter om dagen

For å løse dette problemet foreslår SV og Rødt at fastleger også skal kunne tilby abort. Forslaget høres forlokkende ut – for det senker terskelen for kvinner til å få hjelp. Problemet er at man bare flytter pasientene fra ett sted med lite ressurser til et annet med tilsvarende lite kapasitet.

Man burde heller styrke helsetjenesten enn å skyve rundt på pasientene.

Norske fastleger er allerede overarbeidet, og hundretusener av nordmenn står uten tilgang til en fastlege. Å løse et kvinnehelseproblem ved å be dem gå til fastlegen er i beste fall en ansvarsforskyvning. I verste fall vil kvinnene få et dårligere tilbud og mindre kompetente behandlere.

Jeg er fastlege selv, og jeg skulle gjerne ha utført medikamentelle aborter for mine pasienter. Men slik situasjonen er nå, der jeg har 20 pasienter hver dag og sjelden har mer enn 20 minutter pr. pasient, er det urealistisk at jeg kan tilby kvinnene god nok hjelp.

Teoretisk sett kan vi fastleger i en drømmeverden godt utføre aborter. Men i praksis vil det kunne svekke kvinners rettigheter.

For mange kvinner er det å ta en abort langt mer komplisert enn «å ta et par piller» når en graviditetstest har slått ut positivt.

Den beste hjelpen krever tilgang til spisskompetent helsepersonell, og den tilgangen bør aldri svekkes. Døren inn til spesialister må fortsatt stå åpen for kvinner når det er behov.

Skal ha tilgang til den beste helsehjelpen

Det argumenteres med at Verdens helseorganisasjon (WHO) ønsker at aborter skal kunne gjennomføres i primærhelsetjenesten. Men WHO sier ikke dette om Norge spesifikt. De sier det om et globalt helseproblem som handler om at kvinner i store deler av verden ikke har tilgang til trygg abort i det hele tatt. For disse kvinnene er det en enorm oppgradering å få abortpiller av nærmeste lege eller sykepleier.

I Norge er målet at kvinner med uønskede graviditeter skal ha tilgang til den beste helsehjelpen, ikke den helsehjelpen som er akkurat god nok.

Derfor burde vi jobbe for å styrke spesialisthelsetjenesten heller enn å forskyve oppgavene deres til helsestasjoner og fastleger.

WHOs teoretiske ønske om at alle kvinner skal ha enklest mulig tilgang til trygg abort, er jeg enig i. Men det er ikke det samme som å forflytte ansvaret til norske fastleger – for fastlegene står ikke klare, og de har ikke kapasitet til å ta imot de 10.000 abortene. Gi heller fastlegene ressurser først, og oppgaver deretter.

Gi oss heller flere ressurser

Jeg har full forståelse for at man i teorien kan skrive ut abortmedisiner uten at en gynekolog er involvert. Det kan til og med i noen tilfeller gjøres pr. telefon etter en grundig samtale.

Mange land har gode erfaringer med denne løsningen. I et land som England, som har store kapasitetsproblemer, er den på full fart inn i helsevesenet. Men det faktum at noe kan gjøres med minst mulig ressurser, betyr ikke at det bør gjøres slik.

Man burde heller styrke helsetjenesten enn å skyve rundt på pasientene

Spørsmålet bør i det hele tatt ikke være hvor abortene bør gjennomføres – det er en blindvei. Spørsmålet er hvordan vi kan gi mer ressurser til dem som møter kvinner med uønskede svangerskap.

Jeg sier ikke at fastleger ikke skal få lov til å skrive ut abortpiller. Selvfølgelig er det fastleger som er høykompetente og har kapasitet. Men kvinners rett til å ha en gynekolog som gjennomfører og følger opp en medikamentell abort, må ikke svekkes uten at vi har et like godt tilbud stående klart.

I en hypotetisk verden der primærhelsetjenesten har god kapasitet, er dette et godt forslag. Rett og slett et supplement til det tilbudet kvinner allerede har. Men da må det store endringer til i primærhelsetjenesten. Hvis man uten videre flytter aborter over til fastlegene, vil det føre til et dårligere helsetilbud for mange kvinner.

Så vær så snill, kjære politikere. Slutt å foreslå totalt urealistiske og hypotetiske løsninger på viktige problemer i helsevesenet. Gi heller ekstra ressurser til både spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste så vi faktisk kan ta oss av pasientene.

Enten det er lange køer på sykehus, for lang avstand til sykehus i distriktene eller kvinner som opplever manglende tilbud om lavterskelhjelp: Gi helsetjenesten mer, heller enn å prøve på snedige omorganiseringer som ser fine ut på papiret.