Kronikk

Myndighetenes overgrep mot Kirsten Flagstad

  • Bjørn Simensen, tidligere operasjef
  • Stein Roger Bull, tidligere produsent, regissør og kanalsjef
Kirsten Flagstads portrett pryder 100-lappen.

Etter krigen prøvde norske myndigheter å ødelegge verdensstjernens karriere.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Er det virkelig mulig at myndigheter i en sivilisert rettstat som Norge kan forfølge og trakassere en av sine egne statsborgere i nærmere ti år? En statsborger som også var en av verdens mest profilerte operakunstnere – en kvinnelig norsk Pavarotti, som ble tiljublet på de største operascener i verden – også før hun begynte å synge, i det teppet gikk opp. En kunstner som fortsatt omtales som århundrets stemme og er referansen for ettertidens profesjonelle utøvere?

Svaret er dessverre ja, ifølge en nylig publisert bok Konspirasjonen mot Kirsten Flagstad. Her fremlegges nye og ukjente dokumenter som setter Kirsten Flagstad i et helt nytt etterkrigslys. Dokumenter som har vært holdt skjult for offentligheten i 70 år.

Vi bør ha dårlig samvittighet for ikke å ha tatt bedre vare på Kirsten Flagstads ettermæle: Vil ha Kirsten Flagstads plass

Beskyldt for unasjonal holdning

I forbindelse med krigen 1940-45, ble det særdeles viktig å opptre som «god nordmann» med klar nasjonal holdning mot den tyske okkupasjonsmakten.

Flagstad ble beskyldt for unasjonal holdning, fordi hun på en konsert i Washington 27. november 1940 sang verker av Beethoven, Strauss og Wagner - alle tyske komponister, mens hun på de fleste konsertene sine alltid hadde en avdeling med norsk/skandinavisk og amerikansk musikk.

Dessuten valgte hun å reise fra USA hjem til en syk ektemann i Norge våren 1941. Hun var et menneske med sterk pliktfølelse og hadde dessuten ikke sett ham på svært lenge. Dette ble av enkelte utlagt som intet mindre enn et landsforræderi.

Flagstad var en klar anti-nazist: Flagstad nektet å synge for tyskerne

Solgte til tyskerne, ga penger til Hjemmefronten

At Kirsten Flagstads mann, Henry Johansen, som var medlem i NS til 1941, skulle ha vært Norges største krigsprofitør blir også underkjent med ny dokumentasjon i boken. Johansen var forretningsmann. Som de fleste norske banker, industribedrifter, finans- og forretningsfolk, tjente
også han penger under krigen. En mann med et bein i begge leire. Han solgte trelast til tyskerne og støttet Hjemmefronten med betydelige midler.

Tidligere operasjef Bjørn Simensen (t.v.) og tidligere produsent, regissør og kanalsjef Stein-Roger Bull mener Kirsten Flagstad hører hjemme på linje med Ibsen, Grieg, Abel, Nansen og Munch.

Johansen ble først arrestert av Gestapo for motstandsvirksomhet. Han unngikk, trolig nokså tilfeldig, å bli skutt ved standrett på grunn av sykdom og høy alder. Derpå ble han arrestert av norske myndigheter etter krigen. Han døde kreftsyk i fengsel i 1946. Flagstad ble også urettmessig hengt ut i VG som krigsprofitør. Anklagene mot henne var ikke rettslig fundert, og hun ble heller aldri noen gang tiltalt for unasjonal virksomhet.

Forsøkte å stoppe karrieren hennes

Forsker og sakprosaforfatter Ingeborg Solbrekken, som tidligere har publisert to arbeider om Kirsten Flagstad, og som nylig har utgitt boken Landssvikoppgjørets hemmelige historie, har ved å studere dokumenter i landssvikarkivet, dokumenter fra UDs arkiv og andre primærkilder, gjort sensasjonelle og avslørende funn, spesielt blant dokumenter som har vært taushetsbelagt i 70 år.

Disse viser hvordan utenriksdepartementet og den norske ambassaden i Washington, samt VG som medløper, har forsøkt å stoppe Kirsten Flagstads karriere etter krigen, basert på grunnløse antakelser om at hennes holdninger var «unasjonale». «Nå gjenstår det bare å få stanset henne», skriver VGs redaksjonssekretær Tor Myklebost til den norske ambassadøren i Washington. Ambassaden går helhjertet inn for dette. Dokumentasjonen viser at forfølgelsen av Kirsten Flagstad var organisert, systematisk, og viktigste pådriver var nettopp ambassaden i Washington med ambassadør Wilhelm von Munthe af Morgenstierne i førersetet.

Enda en Flagstad-biografi: Skulle latt Flagstad i fred

Amerikanske myndigheter feilinformert

Den nye dokumentasjonen viser dessuten at to tidligere utenriksministere, Trygve Lie og Halvard Lange, ved forfølgelse av Flagstad, trolig har begått straffbare handlinger, blant annet ved feilinformasjon til amerikanske myndigheter og forsøk på å involvere amerikanske finansmyndigheter i å beslaglegge Kirsten Flagstads opptjente honorarer i USA hvor hun var en megastjerne.

Flagstad gjorde en sensasjonell debut på verdens ledende operascene The Metropolitan i New York i 1935. Hun ble en «overnight-sensation». Hennes stemme er blitt karakterisert som «flytende gull på sort fløyel». Senest i fjor ble hennes sang karakterisert slik i en artikkel i «Gramophone», kanskje verdens ledende musikktidsskrift «… men,
når man hører Kirsten Flagstad synge, begynner ryggraden å vibrere..»

Les Aftenpostens omtale 50 år etter den sensasjonelle konserten: Kirsten Flagstad og The Met

Lenge før de store rockebandene fylte stadionene, trakk Kirsten Flagstad over 200.000 tilhørere i Grant Park i Chicago. I 1937 sang hun for 15.000 på Frogner Stadion i Oslo. Et enormt antall publikummere i Oslo den gang.

Et komplott

Boken dokumenterer hvordan komplottet mot Flagstad blant annet var basert på personlige motsetninger: en norsk diplomats forfengelighet, sitatfusk, underslag av informasjon i rapporter til Utenriksdepartementet, feilinformasjon til det norske Kongehus og manipulerende virksomhet overfor utenlandske myndigheter og presse.

Norske myndigheter beslagla formuen og passet til Kirsten Flagstad. Hun måtte vente i to og et halvt år før hun fikk nytt pass. Utenriksdepartementet hadde vært en sentral pådriver for å nekte henne utreise.

Først i januar 1951 fikk hun igjen synge på Metropolitan.
En konsekvens av løgner og beskyldninger om unasjonal holdning, som igjen resulterte i store demonstrasjoner mot henne. Hun ble møtt med pressekampanjer og nærgående trusler og levde tidvis under politibeskyttelse.

Det fremgår av dokumentasjonen at norske myndigheter deltok aktivt i svertekampanjen bak kulissene. De unnlot å informere om at Kirsten Flagstad ikke hadde noen rettsavgjørelse mot seg som skulle tilsi at hun ikke var noen god nordmann. De imøtegikk ikke ryktene om at Flagstad var krigsprofitør og sang for tyskerne under krigen. Hennes eneste opptreden i Norge under krigen var å synge på et hemmelig møte for hjemmefronten på en gård på Hedemarken.

Har vi tatt godt nok vare på den kunstneriske arven etter Flagstad?

Døde syk og utslitt etter umenneskelig behandling

Behandlingen av Kirsten Flagstad levner nasjonen Norge og norske myndigheter liten ære. Flagstad døde syk og utslitt etter mange år med umenneskelig behandling. Det er ufattelig at hun greidde å gjennomføre så store, tunge operaforestillinger under livsforhold som ville knekket de fleste.

I forbindelse med kampanjen mot henne etter krigen, var det kommet henne for øre at det ville bli kastet syre mot henne på scenen i operaen i San Francisco. Flagstad gjennomførte, men sang første akt med lukkede øyne. Redd for å bli blindet. Den norske ambassaden i Washington hadde i forkant ikke villet avkrefte Flagstads mulige unasjonale holdning til operasjefen i San Fransisco.

Myndighetenes behandling av Flagstad fikk store konsekvenser for hennes kunstnerkarriere og for hennes liv og skjebne. «I Norge er hun død», skrev VG som overskrift over 20 år før hun døde på Rikshospitalet. På verdens musikkscene lever hun imidlertid i beste velgående som en av musikkhistoriens største utøvere.

De enorme menneskelige omkostningene hun måtte betale for uretten som ble begått mot henne, må den norske stat nå ta inn over seg. Det er på tide å innse at det er begått stor urett mot en av våre største internasjonale kunstnere og hennes rennommé.

Kirsten Flagstad må i rettferdighetens navn heves til det nivået hvor hun hører hjemme; på linje med Ibsen, Grieg, Abel, Nansen og Munch, som også er nordmenn som det internasjonale samfunnet kjenner, beundrer og respekterer.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kirsten Flagstad
  2. Opera (musikk)
  3. Andre verdenskrig