Bedre helse i sommer? Fjern mobilen.

Kjenner du til den ubehagelige følelsen av å gripe etter mobilen, men så er den ikke der? spør lege Kaveh Rashidi. Han anbefaler mobilfaste.

Du er antagelig mobilavhengig. Det gjør deg sykere og mer ulykkelig.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Kjenner du til den ubehagelige følelsen av å gripe etter mobilen, men så er den ikke der? Du leter i lommer, vesker og ser rundt deg – men uroen bygger seg opp for hvert sekund du er uten.

Eller den stressende følelsen når mobilen snart går tom for strøm, og du ikke har en lader tilgjengelig. Da har du antagelig, som veldig mange andre nordmenn, en mobilavhengighet.

Smarttelefonen er rus

Selv om det ikke er en offisiell medisinsk diagnose, så skiller ikke mobilavhengighet seg nevneverdig fra andre avhengigheter. I alle fall ikke for hjernen.

Dette er eksperimentelt bevist av en gruppe norske forskere. De konfiskerte 60 studiedeltageres mobiltelefoner en helg. Deretter sammenlignet de deltagernes mentale og fysiske helse med en gruppe som fikk beholde telefonene. Blodtrykk, puls, angstsymptomer og alt det man vanligvis ser ved abstinensreaksjoner på russtoffer, var til stede hos dem som mistet mobiltelefonen.

Over halvparten av nordmenn sier at de føler seg mobilavhengige. Tallet på hvor mange som faktisk er avhengige, er trolig langt høyere. Og det er egentlig ikke rart. De fleste applikasjoner på smarttelefonen, og telefonen selv, er skapt med ett eneste overordnet formål: å gjøre deg avhengig.

Hver gang du plukker opp telefonen, få du en rask, liten utskillelse av lykkestoffer som dopamin. Ubevisst vil du gjenskape den gode følelsen igjen og plukker derfor opp mobilen gang på gang.

Men hjernen din blir fort vant til stoffene, og du vil trenge mer og mer mobil for å oppnå den samme gleden. Etter hvert blir telefonen, som andre ting vi er avhengige av, en irriterende og plagsom avhengighet som bare er til for å døyve et ubehag. Før vi til slutt er så avhengige at det går ut over helsen vår.

Mindre tilfreds med livet

Forskning viser nemlig akkurat det: Mobilen gjør oss ulykkelige. En tysk studie fra 2019 har sammenlignet all forskning som finnes på feltet. Konklusjonen er ganske dyster: Mer bruk av mobil fører til et lavere nivå av velvære og tilfredshet i livet. Og andre veien: Mennesker som er misfornøyd med livet, er mer på telefonen.

Jeg kommer ikke på en eneste ting du kan endre på i livet så fort og så enkelt som å redusere mobilbruken

En studie fra Universitetet i Bergen så på sammenhengen mellom mobilbruk i sengen før man legger seg, og søvnvansker. Ikke spesielt overraskende var det forbundet med langt dårligere søvn. Og søvnproblemer er noe én av tre nordmenn har. Problemene fører til en rekke sykdommer og koster samfunnet vårt et sted mellom 10 og 20 milliarder kroner årlig.

Jeg kommer ikke på en eneste ting du kan endre på i livet så fort og så enkelt som å redusere mobilbruken. Det vil umiddelbart kunne gi deg bedre helse – og det helt uten risiko for farlige bivirkninger.

Den eneste grunnen til at dette ikke er en etablert del av helsevitenskapen, er at teknologibransjen utvikler seg langt raskere enn medisinsk forskning.

Emosjonelle og sosiale skader av mobilen

Minst like viktig er det at mobilen gjør oss til avflatede mennesker. Når det oppstår en følelse i deg, er det meningen at du skal oppleve og bearbeide den. Det kan for eksempel være kjedsomhet, uro eller nedstemthet. Selv om disse følelsene er ubehagelige, er de en reell og uunngåelig del av livet som du burde trene deg til å mestre.

Hvis du aldri møter følelsene dine, vil du til slutt miste evnen til å forstå og håndtere dem

Du tenker kanskje ikke over det, men i stedet for å møte virkeligheten har du antagelig en lei tendens til å plukke opp mobilen og få et lite dopaminkick og distraksjon i stedet. Det er jo så mye deiligere og lettere enn faktisk å føle på noe ekte.

Hvis du aldri møter følelsene dine, vil du til slutt miste evnen til å forstå og håndtere dem. Og uten de evnene blir det umulig å føle seg vel. Du vil kunne få problemer med å ta innover deg andres følelser og uttrykke dine egne.

Man kan sammenligne det med å gå i trapper. Hvis du aldri går opp en trapp eller en bakke, men i stedet alltid finner en heis – hva skjer til slutt? Jo, heisen reduserer evnen din til å gå oppover. Mobilen er heisen, bare for følelsene dine.

Er du mobilavhengig fra ung alder, som nesten alle ungdommer er, vil du kunne få problemer med å utvikle disse evnene til å bearbeide følelser. Det vil kunne følge deg resten av livet.

I tillegg vil overdreven mobilbruk kunne få alvorlige konsekvenser for vårt sosiale liv.

Det er gjort psykologiske eksperimenter der man lot forsøkspersoner spise et måltid med venner og familie. Uten at studiedeltagerne visste det, var de delt inn i én av to grupper. Den ene gruppen hadde mobilene utenfor rommet, den andre hadde den i synsfeltet, men med skjermen vendt nedover og på lydløs.

Da man etter måltidet intervjuet deltagerne og spurte hvordan måltidet var, svarte de som bare hadde en mobiltelefon i synsfeltet, at det var en dårligere opplevelse.

I en annen studie fjernet man varslinger på deltagernes telefoner. Det førte til økt konsentrasjonsevne og produktivitet, bedre humør og mindre stress.

Om det hadde eksistert en pille som hadde gitt like gode resultater for vår mentale helse med så få bivirkninger, så hadde vi leger skrevet den ut til alle.

Hva skal du gjøre med mobilavhengigheten?

Hvordan skal du løse dette? På samme måte som ved andre avhengigheter. Først må du erkjenne at du har et problem og ha troen på at du kan løse det. Så snakker du med noen som står deg nær. Vedkommende er antagelig også mobilavhengig og trenger samme hjelp. Deretter legger dere en plan og støtter hverandre.

Mitt forslag er å gjennomføre mobilfasting. Fjern den i 12–16 timer om gangen. Start gjerne noen timer før leggetid. I tillegg synes jeg du skal ha mobilfrie soner, som soverom og ved spiseområder.

Mitt forslag er å gjennomføre mobilfasting. Fjern den i 12–16 timer om gangen.

Bare tenk på alt du gjør hver dag for å få bedre helse og et lengre liv. Samtidig bruker du over ti år av livet ditt på å skrolle gjennom meningsløse nettsider og sosiale medier.

Dette er det viktigste eksperimentet du gjør for din egen helse denne sommeren. Du har ingenting å tape. Du vil få frigjort masse tid.

Jeg tror du kommer til å merke ganske mye større endringer når du tar tak og styrer telefonen din, heller enn å la den styre deg.