Kronikk

Jan Egeland skriver: I Syria ble minst 160 barn drept mens de var på skolen i 2014

 • Jan Egeland

Barn leter etter eiendeler i det som er igjen av skolen deres i Raqqa, øst i Syria. Reuters/NTB Scanpix

Borgerkrigen i Syria, som nå går inn i sitt femte år, har utviklet seg til den største humanitære krisen i vår generasjon. FNs sikkerhetsråd kunne gjort mer, men får strykkarakter for sin innsats.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I fjor vedtok FNs sikkerhetsråd hele tre resolusjoner som tok sikte på å beskytte sivile liv, og få nødhjelp inn i det krigsherjede landet.

Men nå, ett år etter at den første resolusjonen ble vedtatt, kan vi konstatere at disse har hatt liten, eller ingen effekt.

afp000786945-Xdx6C2Ds6q.jpg Poppe, Cornelius

I en ny rapport fra Flyktninghjelpen og 20 andre hjelpeorganisasjoner, sammenlignes kravene i FN-resolusjonene med virkeligheten på bakken inne i Syria. Rapporten er laget som en karakterbok. Konklusjonen er at implementeringen av resolusjonene står til stryk.Dokumentasjonen som presenteres i rapporten avslører hvordan de krigførende partene, de toneangivende landene i Midtøsten, samt sentrale medlemsland i FN, fullstendig har sviktet når det gjelder å sette FN-resolusjonene ut i livet.

Slik har de også sviktet den syriske sivilbefolkningen.

Beskyttelse av sivile

I Syria ble minst 160 barn drept mens de var på skolen i 2014. I fjor økte også angrepene mot sykehus og medisinske fasiliteter. Bruken av eksplosiver vokste, noe som krevde tusenvis av sivile liv i året som gikk.

Uskyldige syriske menn, kvinner og barn ble drept, voldtatt og torturert.

Dette har skjedd til tross for at FN-resolusjonene krever at de krigførende partene stanser alle angrep på sivile, inkludert rakettangrep mot befolkede områder og angrep på skoler og sykehus. Innsatsen for å beskytte det syriske folk mot angrep og fordrivelse står dermed til stryk.

Regionale aktører i Midtøsten og internasjonale stormakter forsetter å bære bensin til det brennende bålet inne i Syria, gjennom å forsyne partene med våpen. Russland er en av de største eksportørene av våpen til borgerkrigen. Iran og andre aktører sender våpen til de syriske myndighetene, mens Gulf-statene og USA sender våpen til opposisjonsgruppene. Frankrike har også sagt at de ønsker å bidra med våpen til opposisjonen.

Vi må øyeblikkelig stanse bevæpningen av grupper som bruker våpnene til å utføre grusomme kriminelle handlinger mot sivile, og de som utfører disse handlingene må stilles til ansvar.

Hjelpeinnsatsen

FN-resolusjonene krever at partene i konflikten umiddelbart hever beleiringen av befolkede områder, og gir hjelpeorganisasjoner rask, uhindret og sikker tilgang til mennesker i nød. Resolusjonene oppfordrer dessuten alle FNs medlemsland til å øke sin humanitære bistand til Syria. Likevel ble hjelpeorganisasjonenes tilgang til store deler av Syria redusert i fjor.

4,8 millioner mennesker inne i landet lever i områder som er definert av FN som «vanskelig å nå». Mange av disse menneskene får bare sporadisk, eller ingen hjelp.

Syriske styresmakter og enkelte naboland legger byråkratiske hindringer i veien for nødhjelpsarbeidet. Både adgangen til å krysse grensene inn til Syria, og mulighet til å krysse frontlinjen begrenses. Dette vanskeliggjør hjelpeorganisasjonens arbeid.

Likevel, heltemodige syriske hjelpearbeidere sørger hver dag for at mange mennesker inne i Syria får livsnødvendig hjelp. Og vi kunne gjort mer, dersom det ikke var for at den finansielle støtten uteblir.

Mindre enn prisen på London-OL

8,4 milliarder dollar trengs til hjelpearbeidet inne Syria og i nabolandene i år.

Det er mindre enn prisen på de olympiske lekene i London; det er om lag en femtedel av prisen på de olympiske leker i Beijing, og bare en sjettedel av prisen på vinterlekene i Sotsji.

Mens disse olympiske lekene ble fullfinansiert, har det internasjonale samfunnet ikke vært villig til å gi et minimum av bistand til de mer enn 16 millioner syriske sivile som lever i nød inne Syria og i nabolandene. Fjorårets nødhjelpsappeller ble bare halvveis finansiert, noe som resulterte i alvorlige kutt i hjelpearbeidet.

I sum betyr dette at vi harsviktet når det gjelder å hjelpe dem som trenger det mest. Derfor gir vi også strykkarakter til Sikkerhetsrådet for å ha mislyktes med å sikre den syriske sivilbefolkningen tilgang på hjelp.

Det er et krav at land med innflytelse i regionen nå legger press på partene i konflikten slik at det blir slutt på angrepene på hjelpearbeidere. Byråkratiet og andre hindringer som gjør det vanskelig å nå sivilbefolkningen inne i Syria må også fjernes umiddelbart og rike land må trappe opp den økonomiske støtten.

Politiske løsninger

Sist, men ikke minst; vi har ikke klart å finne en politisk løsning på konflikten. Sikkerhetsrådets krav til partene om å arbeide mot en politisk løsning har blitt møtt med liten innsats og tilsvarende liten fremgang. Samtalene i Moskva i januar var uten deltakelse fra de store opposisjonsgruppene. FNs spesialutsending Staffan de Mistura’s plan for en våpenhvile i Aleppo gir et glimt av håp, men henger i en tynn tråd.

De som har innflytelse, inkludert Russland, Iran, USA, Saudi-Arabia og Qatar, må legge press på partene i konflikten.

Partene må til forhandlingsbordet slik at de kan finne en politisk løsning. Den politiske prosessen må være inkluderende. De uten våpen må også bli hørt slik at Syrias framtid respekterer rettighetene og drømmene til det syriske folk.

Tid for handling

FN-resolusjonene som ga et rammeverk for hvordan vi kan ende lidelsene har enten blitt ignorert eller undergravd av partene i konflikten, mektige medlemmer av Sikkerhetsrådet og andre FN-medlemsland.

Den bitre realiteten er at grunnen til at vi mislykkes ikke handler om mangel på løsninger. Det skyldes at partene ikke er villige til å gjøre det som er nødvendig.

Russland, USA, Saudi-Arabia, Iran, Qatar og andre FN-land har sammen den nødvendige innflytelse til å sette FN-resolusjonene ut i live. Konflikten går nå inn i sitt femte år. Det er på tide at det blir en slutt på de siviles lidelser i Syria.

 1. Les også

  Det finnes en nødutgang ut av helvete

 2. Les også

  Lysene er slukket i Syria

 3. Les også

  Det er 1,4 millioner syriske flyktninger i Jordan. 85 prosent bor utenfor flyktningleir.

 4. Les også

  Mer hjelp til ofrene for krigen i Syria

Les mer om

 1. Kronikk
 2. Bistand
 3. Flyktninger
 4. FN
 5. Nødhjelp
 6. Syria

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Sikkerhetsrådet vedtok Syria-resolusjon

 2. VERDEN

  Hjelpeorganisasjoner slår sultalarm i Syria

 3. VERDEN

  Syrisk journalist til verden: «Sover barna dine? Slik var natten til våre barn i Douma»

 4. VERDEN

  USA til Russland i FNs sikkerhetsråd: – Eier dere ingen skam?

 5. VERDEN

  Norge og EU fordømmer syrisk offensiv i Idlib

 6. VERDEN

  Jan Egeland: - Bombingen av sivile i Syria setter respekten folkeretten i krig mer enn 100 år tilbake