Kronikk

Islam er ingen dødskult | Mohammad Usman Rana om terrorangrepene i Brussel

  • Koranen Samtidig»
  • Forfatter Av Boken «norsk Islam – Hvordan Elske Norge
  • Skribent
  • Mohammad Usman Rana, forfatter av boken «Norsk islam» og skribent
da03e5d3-cf5c-f556-25b8-d2d84039d803.jpg

Spør ikke bare «Hva føler du som muslim?». Spør også «Hva føler du som europeer?».

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Å forene det å være troende muslim og samtidig europeer er den langsiktige løsningen på muslimenes radikaliseringsproblem. Dette er ett av hovedbuskapene i min aktuelle bok «Norsk islam – hvordan elske Norge og Koranen samtidig».

En slik euromuslimsk identitet vil skape tilhørighet til Europa uten at den islamske identiteten trues, og vil fungere som et levedyktig alternativ til muslimske ekstremisters narrativ om at islam og Vesten befinner seg i en sivilisasjonskrig.

Europeiske muslimer er en del av det europeiske fellesskapet

«Hva føler du som muslim?» er spørsmålet jeg oftest får av journalister etter terroraksjoner begått av muslimer. Spørsmålet er ofte godt ment, kanskje er det også journalistisk høyst relevant, og derfor pleier jeg å svare grundig på det.

Det slo meg etter terroraksjonen i Brussel at noe av det første jeg tenkte på var at min egen bror kunne blitt rammet av bomben mot flyplassen, da han ofte reiser til denne flyplassen når han jobber i EUs hovedstad. Den samme følelsen satt jeg med under terrorangrepet mot London 7.juli 2005, da min bror bodde og studerte i den britiske hovedstaden og jeg ble alvorlig bekymret for ham.

Dette illustrerer et veldig selvsagt og banalt poeng, men som drukner i det rettmessige fokuset på subkulturer og parallellsamfunn mediene har etter slike udåder:

At europeiske muslimer stort sett er en del av det europeiske fellesskapet, både ved opp –og nedturer.

Europeiske muslimer er ofre for terrorangrep begått av muslimske ekstremister og de frykter, som andre europeere, at deres nærmeste skal bli rammet av slike angrep.

Imidlertid er det ett viktig aspekt som skiller europeiske muslimer fra andre europeere når terroren ryster kontinentet – de kjenner på kroppen den enorme belastningen det er at terroren begås i deres og deres religions navn.

Europeiske muslimer må ikke stikke hodet i sanden

Det er virkelig vanskelig å forholde seg til en situasjon der du selv er redd for å bli offer for terrorisme — samtidig som du selv og din religion av mange blir ansett som en terrortrussel.

Likevel hjelper det ikke om europeiske muslimer stikker hodet i sanden i en slik komplisert situasjon.

Selv om utenforskap, psykiatri og et Midtøsten i politisk kaos er sentrale faktorer for å forstå fremveksten av muslimske ekstremister i Europa, bør ikke Europas muslimske miljøer lukke igjen øynene for den religiøse legitimeringen av ekstremismen.

For den er med på å gjøre kriminelle, religiøse analfabeter og moralsk forkvaklede mennesker som Salah Abdesalam og gangsterbrødrene Bakraoui til islams helter.

Du er redd for terror, samtidig som du selv og din religion av mange blir ansett som en terrortrussel

Nylig uttalte Hamza Yusuf, Vestens fremste islamske tenker, fra Zaytuna Colleges talerstol i California at islam er i ferd med å bli redusert til en dødskult, der flere muslimers mål er å dø for islam og lever under mottoet at «martyrdommen er målet». Yusuf forkaster denne forherligelsen av døden og viser til at muslimenes forbilde profeten Muhammad forlot denne verden i sin kones armer, og ikke på slagmarken.

Les også

Denne kronikken av Usman Rana skapte mye debatt: Det brenner i islams hus. Hvordan skal vi slukke brannen?

Med andre ord er det viktig at teologiens rolle i utviklingen av ekstremisme og hvilke budskap som formidles i Europas muslimske miljøer diskuteres. Samtidig må vi ikke gå i de samme fallgruver vi alltid går i.

Nesten hver gang en muslimsk ekstremist trer frem, snakkes det varmt om reform av islam.

Det er tegn på manglende forståelse av islamsk historie, for det er nettopp forsøk på reform av islam som har gitt opphav til den ekstremistiske ideologien til grupper som ISIL og Al-Qaida.

Usman Rana

Deres ideologi overser 1400 år med islamsk tradisjon med meningsmangfold og religiøse diskusjoner og har som målsetning å gå direkte tilbake til de hellige kildene uten å tilpasse tolkningene til tidsepoken vi lever i. Dette har medført sneversynte lesninger av de hellige tekstene som har åpnet dører til voldelig ekstremisme. Av den grunn er det nødvendig at europeiske muslimer heller børster støv av deres rike tolkningsbaserte tradisjon.

Islamske kjerneverdier: Rettferdighet, manglende korrupsjon og ivaretagelse av de svake

Den tolkningsbaserte tradisjonen har historisk kjennetegnet mainstream og konservativ islam og vektlagt en tilpasning av islams hellige tekster til tid og sted. En islamsk tradisjon som er tilpasningsdyktig baner vei for å skape en euromuslimsk identitet, og ikke minst en norskmuslimsk identitet.

Noe av det viktigste i denne identiteten må være at det er mulig å være praktiserende muslim og samtidig støtte den liberale rettsstaten.

En underbelyst årsak til at en del unge muslimer i Europa sliter med å utvikle en lojalitetsfølelse til Europa er at puritansk og ekstremistisk propaganda forteller dem at islam er en politisk ideologi som forakter demokratiet og sekularismen. Mainstream og konservative muslimer har et ansvar for å trekke disse unge muslimene ut av den utopiske fantasien om en såkalt islamsk stat og et kalifat.

Sentrale konservative islamske teologer, noen av dem er intervjuet i boken min, peker på at vesteuropeiske land med demokrati og liberale sekularisme faktisk er de mest islamske landene i verden, siden de er gjennomsyret av islamske kjerneverdier som rettferdighet, manglende korrupsjon og ivaretagelse av de svake.

«Hva føler du som muslim?» eller «Hva føler du som europeer?»

Kampen mot muslimsk ekstremisme i Europa vil aldri lykkes om kontinentets muslimer reduserer seg til bare å være muslimer — eller lar seg bli redusert slik av storsamfunnet.

Derfor bør heller ikke journalister glemme å spørre europeiske muslimer hva de føler som europeere i terrorens tid.

Diskutér med innleggsforfatteren på Twitter: @UsmRana


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Flere meninger om terrorangrepene i Brüssel:

Kommentator Frank Rossavik :

Les også

Det må bli slutt med aksepten for parallellsamfunn

Politisk flyktning og forfatter

Les også

  1. Iyad El-Baghdadi:

  2. Disse terroristene er ikke «de andre», og de kommer ikke «utenfra»

Psykolog Arnstein Mykletun :

Les også

Terror er helt forkastelig, men ikke noe å være redd for

Medieviter Kjetil Aarseth :

Les også

Be for Brussel. Be for Paris. Be for Boston. Nei, ikkje be! Gjer noko!

Spaltist Andreas Halse:

Les også

Terroren kommer fra ett sted, og det er ikke fra arbeiderklassen

Kommentator Helene Skjeggestad:

Les også

Fra «Je suis Charlie» til «Je suis sick of this shit»

Les mer om

  1. Kronikk
  2. Den islamske staten (IS)
  3. Terror
  4. Islam