Oslo sentrum bør bli bilfritt i samme sneglefart som en rushtidskø | Bjørn Stærk

  • Bjørn Stærk
    Bjørn Stærk
    Spaltist
Bilfritt sentrum innen 2019, er blant de rødgrønnes løfter. Det viktige er ikke absolutt bilfrihet, men å skyve balansen i retning føtter, sykkel, kollektivtransport og taxi. Bilen er ikke en fiende som må knuses, bare en uegnet måte å transportere hundretusener gjennom bygater på, skriver Bjørn Stærk.

Byrådet bør ta kritikerne med på turen, og stenge Oslo-politikernes veier først, skriver Bjørn Stærk.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det siste året har jeg tatt båten hjem fra jobb. Rutebåten fra Fornebu til Aker brygge. Det finnes ingen flottere måte å pendle i Oslo på enn å stå på dekket på en hurtigbåt i fjorden.

Alternativet er buss eller bil. Bussene fra Fornebu har stort sett plass nok og har nylig fått eget kollektivfelt, men i rushtiden er det fullt på veien ellers. På det verste starter bilkøen i parkeringshuset ved Statoil, innerst på Fornebu.

Den ene personen etter den andre sitter på hver sine fem meter med asfalt og utøver sin personlige frihet i gangfart.

NRK presenterer: Rushtrafikken, minutt for minutt.

Misforstått frihetssak

Først etter Telenor Arena åpner det opp, og bilistene kan med god samvittighet sette på Born to be Wild på stereoen. Get your motor runnin', head out on the highway, looking for adventure in whatever comes your way . Sangen varer tre minutter, og er du heldig er den ferdig innen du når frem til neste kø.

afp000593826-OGU08kn_7_.jpg

Mange ser privatbilen som en frihetssak. Riktignok kan du bruke den til mer enn en buss, på samme måte som du kan bruke en villa til mer enn en blokkleilighet. Men hvis du flytter til Oslo og forventer å bo i en villa innenfor Ring 2 har du misforstått hva en by er.Å transportere hundretusener ved å sette dem i hver sin bil er den samme misforståelsen.

Derfor liker jeg at det nye byrådet vil redusere bilbruken, bygge t-banetunnel, sykkelveier, og trikk langs Ring 2. Og fjerne privatbilene fra sentrum innenfor Ring 1.

Saklig og usaklig motstand

Det bilfrie området blir lite, men skaper mye bråk. En del av motstanden er usaklig. Ingeborg Moræus Hanssen kaller forslaget totalitært, og opplever seg stemplet som umoralsk. Bilfritt sentrum «kjennes» som en trussel, og i blant ønsker man jo å parkere ved teateret.

Andre er saklige. Handelsnæringen frykter at de vil miste kunder. Det er fristende å svare at det sannsynligvis går bra, slik det har gjort i andre byer, men det er butikkeierne som betaler prisen hvis kundene forsvinner, ikke politikerne.

Bilfrie områder må gjøres attraktive, ellers blir de tomme

Den beste kritikken har kommet fra Erling Fossen, som skriver at drømmen om et helt bilfritt sentrum er naiv og fundamentalistisk. En variert by trenger varierte løsninger. I noen områder bør bilene fjernes, i andre bare få mindre plass. Og bilfrie områder må gjøres attraktive, ellers blir de tomme.

Fjern bilene sakte

Den saklige og usaklige kritikken kan møtes på samme måte: Fjern bilene sakte, i samme tempo som en rushtidskø. Å tømme sentrum på fire år er for radikalt. Start med noen gater. Test med bilfrie uker for å se hva som skjer.

Vis kompromissvilje. Oslo S ligger innenfor Ring 1. Det gir neppe mening å stenge parkeringshuset eller hindre togreisende fra å bli plukket opp med bil.

Å tømme sentrum på fire år er for radikalt. Start med noen gater

Bilfritt sentrum er en fin visjon å styre mot, men ingen vet hva vi oppdager på veien. Ved å gjøre dette sakte lærer vi underveis, og kan justere kursen. Dessuten bygger det konsensus.

En så radikal endring kan ikke tvinges gjennom av et knapt flertall. Alle må være med på det. Det kommer alltid et nytt byråd.

Politikergatene først

Det er et godt tegn at byrådet sier de vil lære av andre byer, og samle erfaring gjennom prøveprosjekter. Det er et dårlig tegn at de kaller dette klimapolitikk. Som Bellona påpeker er ikke bilfritt sentrum et klimatiltak, men et tiltak for å gjøre Oslo til en bedre by å leve i.

Klimaendringene er for viktige til å misbrukes som transportpolitisk slegge. En dag må vi gjennomføre klimapolitikk som teller. Da bør vi ikke ha kastet bort velgernes begrensete endringsvilje på småsaker.

Det er også et dårlig tegn at bilmotstanderne i MDG flirer av kritikerne sine. Vil du fjerne bilene fra Oslo sentrum? Gjør det på en måte Siv Jensens velgere kan være med på.

Mitt forslag: Start med gatene som brukes av Oslos lokalpolitikere, og parkeringshuset under rådhuset. Fortsett med gatene mediene bruker. La de ivrigste gå først.

Det viktige er ikke absolutt bilfrihet, men å skyve balansen i retning føtter, sykkel, kollektivtransport og taxi. Bilen er ikke en fiende som må knuses, bare en uegnet måte å transportere hundretusener gjennom bygater på.

Innfør køprising

Oslo bør også innføre køprising. Å la det koste like lite å bruke veien kl 8 som kl 12 er en slags veisosialisme. Det blir kø av samme grunn som det blir kø i matbutikken og tomt i hyllene hvis staten sier at alle varer skal koste 9,90.

Det kunne gått bra hvis det var mulig å bygge seg ut av problemet. Men mange lar allerede være å kjøre bil på grunn av køene, og når det kostbare nye kjørefeltet endelig blir bygget begynner de å kjøre de også. Da har vi fått flere som kjører, men like mye kø.

Se hva som skjedde i Oslo da det ble fri bilimport til Norge. Morsom kortfilm fra 1963:

Køpris betyr bare at rushtidsbilistene betaler for ventetiden de påfører andre. Økonomene er enda mer entusiastiske for dette enn miljøvernerne er.

Men de som prises ut av rushtiden må få noe igjen. Inntektene fra køprisingen bør sendes rett inn i kollektivbudsjettet. Jan Arild Snoen foreslår også at høyere avgifter i rushtiden veies opp av lavere avgifter resten av dagen.

Bilistene må ikke føle seg som martyrer. De bør tas på alvor. De mister noe, og bør få mye igjen.

Ønsk Uber velkommen

Oslo bør få færre privatbiler men flere taxier. At en MDG-politiker kjører taxi er ikke hykleri, det er billøshet i praksis. Derfor bør Oslo ønske Uber-sjåførene velkomne i stedet for å avskilte dem. Også innenfor Ring 1.

Og når bilistene blir eks-bilistene bør de møte kjappe, hyppige busser, trikker og t-baner med ledig plass, og bygater det er verdt å vandre i.

Et lite tips, for de som står fast på Snarøyveien: Det er masse plass på Fornebu-båten. Og Oslos flotteste utsikt.

Twitter: @bjoernstaerk

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Aftenposten på lederplass om bilfritt Oslo: