Kronikk

Hvem er Aleksej Navalnyj?

 • Geir Flikke
  Geir Flikke
  Professor i Russland-studier, Universitetet i Oslo
Navalnyj er erkerusser. De som følger ham, har ett motto: å bli i Russland og å kjempe for Russland, skriver Geir Flikke.

Om Aleksej Navalnyj blir satt ut av spill, mister samfunnet en viktig varsler.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Torsdag 20. august slo nyheten om at opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj var blitt akutt syk, ned som en bombe i de fleste medier. Politikeren var på vei fra Tomsk med fly da han ble alvorlig syk og gikk i koma. I skrivende stund er det usikkert hva årsaken til Navalnyjs koma består i, men stadig flere medier opplyser om at det dreier seg om forgiftning. Én ting synes uansett å være klart: Den politiske utviklingen i Russland har tatt en omdreining til det verre. Om han nå blir satt ut av spill, synes løpet å være kjørt for dem som ønsker endring i Russland. Samtidig mister samfunnet et viktig talerør, en viktig varsler.

Og hvem er så mannen som i skrivende stund ligger i koma et sted i Sibir? Navalnyj er politikeren som siden 2011 har brukt sosiale medier til å pumpe ut informasjon om og bilder av Putin-elitens megalomane eiendommer, samtidig som han har forsøkt å bygge et politisk alternativ til Putin-regimet.

Etno-nasjonalistiske sympatier

I 2013 fikk han 27 prosent av stemmene i borgermestervalget i Moskva, over 600.000 stemmer, og i perioden 2013–2016 forsøkte han å bygge en koalisjon på restene av Russlands demokratiske og liberale partier. Sist, men ikke minst, i 2016 og 2017 gjennomførte Navalnyj en presidentvalgkamp uten sidestykke i Russlands nyere politiske historie. Avisen Vedomosti omtalte den som den første virkelig transparente og engasjerende valgkampen i Russland.|

Geir Flikke, professor ved Universitetet i Oslo

Nå har mange sant nok fremholdt at stifteren av Fondet for bekjempelse av korrupsjon (FBK) har etno-nasjonalistiske sympatier, og at hans forståelse av den russiske nasjon er farget av dette. Det ville imidlertid være mer nærliggende å referere til ham som en tekno-populist, en aktivist som har brukt sosiale medier aktivt til å fremme krav om endring, samle folk til demonstrasjoner på gatene, og sist, men ikke minst, til forsøksvis å forme en ny politisk identitet for Putins Russland.

Les også

Putin-kritikeren drakk en kopp te på flyplassen. Nå ligger han i koma.

Fremhever folkets vilje

Som Cas Mudde og Cristóbal Rovira Kaltwasser skriver i boken Populisme (2019), er populismen nettopp en «tynn» ideologi: et system av tanker og holdninger som bare tar opp et begrenset antall saker, og som samtidig benytter seg av «vertsideologier». Navalnyjs besøk i etno-nasjonalismen vil nok plassere ham på listen over høyrepopulister, men budskapet er ikke begrenset til dette.

I løpet av de årene han har vært i virksomhet, har Navalnyj i stadig sterkere grad stått frem som en forkjemper for reelle, liberale borgerrettigheter, og som en klassisk populist som fremhever folkets rene vilje mot elitens korrupte bakrom-avtaler.

Kanskje har nettopp synligheten vært hans beste rettsvern. De gangene han har vært arrestert (og det er ikke få ganger), har han alltid benyttet seg av nærværende kameraer og journalister til å holde lange taler om korrupsjon i rettssystemet og forfølgelse av individer. Og ikke minst – det han konsekvent har omtalt som den sittende presidentens kleptokrati – det systemet av belønninger og sanksjoner som er knyttet opp til et regime som kontrollerer de viktigste kildene til inntekter i Russland.

Aleksej Navlnyjs kone Yulia hjelper ektemannen etter at han ble angrepet i Moskva i 2017.

Åpnet døren for en ny generasjon

Nå er Navalnyj ikke den eneste som har påpekt hvordan Putin-regimet fungerer. Opposisjonspolitikeren Grigorij Javlinskij tok farvel med russisk politikk etter presidentvalget i 2018 og ga ut boken The Putin System: An Opposing View (2019) på Columbia University Press. Etterordet levner liten tvil om hva han mener om systemet: «Inntektene fra eksport av råvarer og skattlegging av transaksjoner som gjelder salg av slike råvarer, er blitt brukt til å etablere en antidemokratisk og arkaisk koalisjon av personer som drar fordel av sin plassering i et personifisert autokrati.» Og han fortsetter: Dette systemet er basert på ideen om at alle deler av systemet har ett formål: å opprettholde myten om den nasjonale lederens ukrenkelighet.

Les også

– Svært farlig stoff funnet i Navalnyjs kropp

Men Navalnyj har klart noe andre liberale opposisjonspolitikere ikke har gjort: Han har åpnet døren for en ny generasjon av russere. Bloggen hans har vært preget av et folkelig språk, og, som min bok Russlands rebeller vil vise, bloggen har engasjert unge frivillige og trukket dem inn i aktivt politisk arbeid på regionalt nivå og i Moskva.

Navalnyjs evigunge optimisme har virket svært tiltrekkende på yngre stemmeberettigede. Samtidig har hans uredde språk fjernet de hemninger som gjerne gror seg sterke i autoritære regimer. Sommeren 2019 gikk eksempelvis flere studenter ut på gatene i Moskva for å demonstrere mot Valgkommisjonens annullering av kandidaturene til liberale kandidater som ikke representerte Forent Russland. Mange av disse var de reneste Navalnyj-kloner, språkmektige bloggere og studenter som ikke fryktet regimets sanksjoner.

Navalnyj i en demonstrasjon i Moskva i februar. Der markerte de at det var fem år siden opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov ble myrdet.

En erkerusser

Autoritære regimer fremstiller naturlig nok offentlig kritikk som noe fremmedartet, eller, for å si det mer direkte, som fiendtlige staters forsøk på å «endre» regimet. Navalnyj er erkerusser, hans språk er frodig, og de som følger ham, har ett motto: å bli i Russland og å kjempe for Russland. Mer enn én gang har dette slagordet lytt høyt i gatene: «Russland vil en gang bli fritt».

Men nå er det ikke godt å si hva som vil skje med Russland. Dersom Navalnyj skulle forstumme, vil manges stemme forsvinne. Og med de grunnlovsendringene som er innført, synes det som klart at det er duket for nye 16 år med Vladimir Putin. Putin har selv unngått å nevne navnet Navalnyj. Men nå er det slutt på dette. Nå er navnet hamret inn i offentligheten. Nå er det kanskje også sterkere forbundet med Russlands skjebne enn noen gang tidligere.

Les også

 1. Se hvordan Putins venner bor i luksus

Les mer om

 1. Russisk politikk
 2. Russland
 3. Korrupsjon
 4. Moskva
 5. Vladimir Putin