Kronikk

Hvem gjør mest for klimaet, Knausgård? | Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

  • Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
    Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
    Administrerende direktør, Norsk olje og gass
Karl Ove Knausgård holdt lørdag 2. september appell utenfor Stortinget.

Du mener at Norge er verdens rikeste land og derfor har råd til å slutte med olje og gass. Det er kanskje lurt å tenke igjennom hva man egentlig sier?

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kjære Karl Ove Knausgård,

Jeg er glad for at vi har et felles engasjement for å nå klimamålene fra Paris. Til Aftenposten sier du «Jeg skal ikke velges, og kan si hva jeg vil». Det kan heldigvis også politikerne. Men det er kanskje lurt å tenke igjennom hva man egentlig sier?

En milliard mangler energi

Jeg forstår deg som at all olje- og gassproduksjon bør stoppes. Olje og gass står i dag for over halvparten av verdens energiforsyning. Her hjemme er vi opptatt av at vi har strøm til PC-en, varmt vann i dusjen og varme i badegulvet. Men en milliard mennesker andre steder på jorden vil gjerne ha strøm nok til én eneste lyspære. Nok energi til å få et litt bedre liv.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

For at de skal få det, må verden ha nok energi – noe FN har pekt på som et av verdens viktigste mål. Fram til 2050 blir vi 2,5 milliard flere mennesker på jorden. Bør ikke de få mulighet til å kunne leve verdige liv?

Mer, men ikke nok

Det er flott at du gjerne vil bruke elektrisitet fra vind og sol. Det vil jeg også, så mye som overhodet mulig. Men energi fra vind og sol står dessverre for under 2 prosent av verdens energiforsyning. Det kommer til å bli mye mer fornybar energi. Men ikke nok til å dekke verdens samlede energibehov 30 år frem i tid.

Behovet for olje og gass er dessuten ikke bare knyttet til elektrisitet. Metallet i elbilene, vekkerklokken, fleecegenseren og mobiltelefonen er noen få eksempler. Veldig mye av det vi omgir oss med i hverdagen er produsert av olje og gass.

Forfatter Karl Ove Knausgård.

Rike på grunn av olje og gass

Du mener at Norge er verdens rikeste land og derfor har råd til å slutte med olje og gass. Det er jo nettopp fordi Norge har inntektene fra olje og gass at vi er et rikt land. Uten disse inntektene er vi ikke like rikt lenger.

Stopper vi oljeproduksjonen, vil Norge ha langt mindre å bruke i stat og kommuner i årene fremover.

Hvis dette tas ut ved å redusere antall ansatte, vil vi i all tid fremover ha en plass mellom 100.000 og 200.000 færre ansatte i stat og kommuner enn det vi ellers kan ha. Det er snakk om barnehagearbeidere, sykepleiere, leger, lærere, kulturarbeidere, omsorgsarbeidere og så mye mer.

Bruken av oljen og gass i verden vil være den samme enten oljen produseres i Norge eller ikke, skriver Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Utslippene øker hvis Norge bremser

Bruken av oljen og gass i verden vil jo være den samme enten oljen produseres i Norge eller ikke. Norge står for bare 2 prosent av verdens oljeproduksjon. Det vil raskt bli overtatt av andre land. Dette er land som gjennomgående har vesentlig større utslipp av klimagasser når de produserer olje og gass enn det vi har i Norge. De globale utslippene vil derfor øke, ikke gå ned.

Norge leverer enorme mengder gass til Europa. Kan den erstattes av noe annet enn gass? Ja, men da trenges 160 nye atomkraftverk eller over 150 tusen nye vindmøller. Jeg håper vi er enige om at det ikke er særlig realistisk. Alternativet er kull. Da ville klimagassutslippene i Europa ha økt med 300 millioner tonn. Det er seks ganger så mye som Norges årlige utslipp, bare i økning.

Norge leverer enorme mengder gass til Europa. Kan den erstattes av noe annet enn gass? Ja, men da trenges 160 nye atomkraftverk eller over 150 tusen nye vindmøller, skriver Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Ikke noe gruppearbeid

Vår alles utfordring nå er å få frem mer fornybar energi og redusere utslipp fra olje og gass som verden fortsatt vil ha behov for. Men utviklingen av fornybar energi skjer ikke som gruppearbeid på De Grønnes landsmøte.

Oljeselskapet Shell er blant de fremste i verden til å bygge ut bioenergi. Total er blant de fremst til å bygge ut solenergi. Statoil vindkraft til havs. Utvikling av fornybar energi skjer i stor grad i oljeselskapene.

Oljeindustrien er den mest innovative og teknologisk ledende delen av norsk næringsliv. Denne kunnskapen og kompetansen er avgjørende for å få ned utslipp og for å utvikle «grønne» løsninger.

Kun et spørsmål om hvor

Det er fullt mulig å nå målene fra Paris og samtidig få nok energi til en voksende befolkning. Men det er ikke mulig uten betydelige mengder olje og gass. Det er derfor ikke et spørsmål om det blir produsert olje og gass – bare et spørsmål om hvor. Men nettopp fordi verden ikke kan dekke energibehovet uten olje og gass, er det helt avgjørende at vi klarer å utvikle teknologi for å redusere, fange og lagre utslipp. Her ligger både Norge og oljeselskapene lengst fremme.

Olje- og gassproduksjonen i dag er ikke som olje- og gassproduksjonen for 20 år siden. Selskapene tar stadig nye utfordringer, skriver Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Og viktigst: Olje- og gassproduksjonen i dag er ikke som olje- og gassproduksjonen for 20 år siden. Og selskapene tar stadig nye utfordringer. Flere av selskapene satser nå på å omdanne naturgass til hydrogen kombinert med karbonfangst og lagring. Når hydrogen forbrennes, slippes det bare ut vanndamp.

Vi arbeider hardt for at den oljen og gassen som verden er helt avhengige av skal kunne produseres og benyttes på en slik måte at utslippene reduseres og så langt som mulig fjernes. Du ser ut for å mene at Norge er så rikt land at vi skal slutte å produsere olje og gass, og heller sende produksjonen, (de globale) utslippene, inntektene og arbeidsplasser til andre land.

Hvem gjør mest for klimaet?

Beste hilsen

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Les også:

Hos Klassekampen kan du lese appellen Knausgård holdt foran Stortinget lørdag 2. september.

Store intervjuer: Slik vil Erna Solberg og Jonas Gahr Støre lede Norge.

Aftenpostens valgomat: Finn ut hvilket parti som passer for deg

Les mer om

  1. Stortingsvalg 2017
  2. Fornybar energi
  3. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
  4. Karl Ove Knausgård