Slutt å tro på matallergi eller intoleranser som årsak til magesmerter | Bente Krane Kvenshagen

Kan matallergi gi magesmerter? Svaret fra kronikkforfatteren er klart: i svært liten grad.

Gluten- og laktoseintoleranse, matallergi og irritabel tarm – er det sykdom eller ikke?

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.
Kan matallergi gi magesmerter? Svaret fra kronikkforfatteren, som er barnelege og allergolog, er klart: i svært liten grad.
Bente Krane Kvenshagen

I løpet av mine snart 30 år som barnelege, og etter hvert allergolog med doktorgrad i matallergi, har jeg møtt denne problemstillingen nesten daglig.

En sjeldenhet tidligere

Men for 30 år siden var gluten- og laktoseintoleranse en sjeldenhet. Joda, vi lærte selvfølgelig om sykdommen cøliaki, immunreaksjon mot gluten i kornprodukter, mens vi var studenter. Bare én prosent av befolkningen har denne tarmskadelige sykdommen.

Laktoseintoleranse har riktignok økt i forekomst, fordi våre nye landsmenn oftere har denne tilstanden, men det er fortsatt svært sjelden blant genetisk norske. Nå kan vi imidlertid få inntrykk av at mer enn halve befolkningen lider av gluten- og laktoseintoleranse.

Les også

Les også: Forskning tilbakeviser glutensensitivitet | Nina Kristiansen

Melkeallergi og annen matallergi har eksistert i uminnelige tider. Men det pussige er det tilsynelatende store omfanget av matallergier i samfunnet pr i dag.

Sprik mellom de som tror og de som har allergi

Studier viser at ca 16% av den norske befolkningen tror de har matallergi, mens det reelle tallet for barn og voksne tilsammen er under 5%.

Ser man imidlertid på utvalget av «fri for»-matvarer i dagligvarehandelen, og omtale i media og i samfunnet generelt, er nok 16% egendiagnostisert matallergi og matintoleranse alt for lavt.

Hva er så grunnen til fokus på og bekymring rundt matvarereaksjoner?

Magesmerter

Fra min praksis og erfaring er det hyppig forekomst av magesmerter som er hovedårsak til oppfatningen om matvareallergi og intoleranser. Det er kanskje naturlig?

Når det gjør vondt i magen må det skyldes noe en har spist. Det blir den logiske konklusjonen ettersom det beviselig er sånn at inntak av bedervet mat gir mage-tarm-plager. Når det ikke kan være bedervet mat, må det være annen reaksjon på mat, altså allergi.

Nylig ble det på en mage-tarm-kongress i Genève lagt fram en studie der man hadde funnet at 62% av befolkningen har mer eller mindre kroniske magesmerter. Da er det ikke rart at det er mange totalt sett som tror de reagerer på matvarer, og som oppsøker både leger og diverse alternative behandlere for å finne ut hvilke matvarer de må holde seg unna.

Endeløse lister over nei-mat

Særlig hos alternative behandlere, dvs ikke leger, kan man etter å ha punget ut med store summer for såkalt allergiutredning, få endeløse lister over mat man må unngå. Faktisk kan listene være så omfattende at det er snakk om uforsvarlig kost, særlig for barn.

Studier som har sett på verdien av testene viser at det stort sett ikke er hold i noen av disse, og ingen bør derfor feste lit til resultatene, eller i det hele tatt ta prøvene.

Les også

Les også: Hva skjedde med barnebursdagen? Nå stiller mange med epost hjemmefra om alt det de ikke tåler å spise.

Men kan matallergi gi magesmerter?

Svaret er: i svært liten grad! Selv der leger har tatt allergitester med såkalt positivt svar, utslag i blodprøver, er det under halvparten som virkelig har matallergi. Derfor er heller ikke disse testene til særlig hjelp.

Den eneste sikre måten å finne ut om noen har matallergi er ved å gjøre kontrollerte kostforsøk, altså innta mistenkt matvare, men det må gjøres i samarbeid med lege. Dessverre gjøres dette alt for sjelden! All annen utredning vil gi upålitelige svar.

Men uansett vil selv påvist matallergi sjelden eller aldri forklare vondt i magen, fordi matallergi meget sjelden gir magesmerter!
Man må lete etter andre årsaker enn matvarereaksjoner for å hjelpe pasienter med vondt i magen.

Et bevegelsesproblem i tarmen

Noen få pasienter har en sykdom som trenger behandling, som cøliaki, eller kreft i tarm, eller betennelsessykdommer i mage-tarm-systemet. Disse må avdekkes, og man må sørge for adekvat behandling. Men av de 62% av befolkningen som går rundt med vondt i magen er dette allikevel forsvinnende få.

Hva feiler det de andre? De aller fleste har etter min oppfatning et bevegelsesproblem i tarm, en såkalt dysmotilitet som det heter på fagspråket.

Mage-tarm-systemet er i prinsippet helt likt i alle aldersgrupper, så når jeg i hovedsak ser barn og ungdom med ineffektiv tarm, og behandler denne med godt resultat, er det samme å forvente for voksne pasienter. I praksis holder dette stikk.

Les også

Glutenfritt: Ikke blir du tynnere. Ikke blir du sunnere. Men selger, det gjør det

God effekt i alle aldre

Foreldre til barna på mitt kontor starter ofte samme behandling, med eller uten å fortelle at de har samme problem. Så å si alle har god effekt.

Barna og ungdommene jeg ser, er plaget av magesmerter, til dels sterke smerter, luft i magen, varierende løs og hard avføring og oppblåsthet. Dette er symptomene på irritabel tarm. Er det ikke sannsynlig at det er samme lidelse?

Irritabel tarm

Irritabel tarm er det ingen som helt vet hva er. Det finnes ikke kjente sykdomsfremkallende faktorer, som virus, bakterier eller annet. Det er kun en sammenstilling av plager, som de nevnt ovenfor.

Det er 20 – 30% prosent av befolkningen som har irritabel tarm. Er det sannsynlig at så mange mennesker i samfunnet har en kronisk sykdom? Det tror ikke jeg. Dette må være en funksjonell lidelse. Dårlig fungerende tarm? Men ikke matallergi eller matvarereaksjoner!

Slutt å tro på matallergi eller intoleranser

Min oppfordring er :

  • Slutt å tro på matallergi eller intoleranser som årsak til diverse diffuse plager og spesielt magesmerter.
  • Stol ikke på allergitester uten at det er gjort kostutprøving.
  • Ikke la alternative behandlere diagnostisere matallergi eller gi råd om kost mot allergi.
  • Ikke utsett barna deres , dere selv eller de dere omgås med, for til dels komplisert, til dels usunt, alltid fordyrende, og helt unødvendig kosthold, som i verste fall kan gå utover vekst og helse!

Kronikkforfatteren har skrevet boken «Vondt i magen»

Les også

Les også: Forskere advarer mot å sette barna på «allergi-diett» uten grunn