Kronikk

Orbán får folkets tillit. Så fortsetter den systematiske nedbyggingen av landets demokrati | Gabi Gleichmann

  • Gabi Gleichmann, forfatter og skribent
Ungarn først! Viktor Orbán har omgjort Donald Trumps slagord til sitt eget og Han har innført et myk-autoritært styresett, som siden gradvis har utviklet seg til en mafiastat med protofascistiske trekk. Bildet viser ham tale til nasjonalforsamlingen 18. februar i år.

Søndag er det parlamentsvalg i Ungarn. Utfallet er gitt.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Høsten 1989, etter hundre og femti år med tyrkisk okkupasjon, over tre hundre år med østerriksk dominans, tyve år med nasjonal fascisme og tredve år med sovjetisk undertrykkelse, gikk det ungarske folkets århundregamle drøm i oppfyllelse:

Nasjonen var endelig fri til å forme sin egen skjebne.

Med raske skritt ble det etablert et folkestyre, grunnloven ble reformert, rettslig uavhengige institusjoner ble opprettet og i 1990 ble de første frie valgene i landets elleve hundre år gamle historie avholdt. Femten år senere sluttet Ungarn seg til EU.

Systemskiftet, overgangen fra kommunistisk diktatur til demokrati, ble hilst med entusiasme på alle hold, selv om korrupsjonen var på skyhøyt nivå, sporene etter det totalitære tankesettet var tydelige. Alle priser steg, mens lønningene sank med 40 prosent og massearbeidsledigheten viste seg å bli permanent.

På tross av sin nyvunne politiske frihet, fortsatte innbyggerne å være passive og dypt skeptiske overfor makthaverne.

Folketradisjoner står sterkt i Ungarn, en påsketradisjon er at unge menn og unge kvinner deltar i lek med vann og påskeegg. Viktor Orbán og hans tilhengere benytter denne tradisjonsorienteringen til å spre sin motstand mot innvandring. 80 prosent av befolkningen sier de er mot muslimer.

Ny grunnlov sikret Orbáns makt

Med valget i 2010 ble mye brått forandret i Ungarn. I kjølvannet av finanskrisen, som rammet landet hardt, kom tidligere statsminister og rebell gjennom kommunistårene, Viktor Orbán, tilbake til makten.

I de åtte årene i opposisjon hadde han forvandlet sitt liberale Fidesz med jernhånd til et konservativt nasjonalistisk parti, som sammen med alliansepartneren KDNO fikk to tredelers flertall i parlamentet og dermed mulighet til å endre grunnloven. Orbán fastslo straks at han ville «styrte den nasjonale orden og skape en ny».

Ved hjelp av den nye grunnloven, som trådte i kraft i 2012, har Orbán gjennomført den mest radikale samfunnsendringen i Europa siden Berlinmurens fall. Han har innført et myk-autoritært styresett, som siden gradvis har utviklet seg til en mafiastat med protofascistiske trekk.

Les A-magasinets reportasje fra Ungarn:

Les også

Viktor Orbán: Den liberale helten som ble de liberales fiende

Spesiallover sørger for sensur

Første tiltak fra de nye makthaverne var å rive ned strukturen i de uavhengige institusjonene og ansette lojale tilhengere i ledelsen.

Departementet for kultur, helse, utdannelse og sosiale spørsmål ble avskaffet. I andre departementer er ledere byttet ut og statlige midler omdirigert.

Deretter var det rettsvesenets tur til å rammes av politisk overstyring.

Ikke-regjeringsvennlige dommere ble avskjediget eller førtidspensjonert.

Neste skritt var å innføre en skjult struktur med myk sensur.

Ytringsfriheten garanteres riktignok av grunnloven, men ved hjelp av en rekke spesiallover har det lyktes å omdefinere hele medielandskapet.

Allmennmediene, som finansieres av skattebetalerne, er forvandlet til talerør for regjeringen. De fleste mediene i privat sektor har havnet under makthavernes kontroll, fordi de eies av oligarker med nær tilknytning til Orbán, og disse mediekanalene messer daglig frem hans synspunkter.

I opposisjon forvandlet Viktor Orbán sitt liberale parti Fidesz med jernhånd til et konservativt, nasjonalistisk parti.Da han kom til makten i2010 fikk han flertall for å endre grunnloven. Den systematiske nedbyggingen av Ungarns demokrati fortsetter, skriver Gabi Gleichmann. Bildet av valgplakatene foran gjerdet er fra byen Baja i forrige uke.

Uavhengige medier er marginalisert

Den største eieren av de regjeringsvennlige medieforetakene er Lörinc Mészáros, en tidligere gassmontør og statsministerens barndomsvenn. Ifølge folkemeningen i landet, er han bare en løpegutt for Orbán.

I 2016 ble landets største kvalitetsdagsavis, Népszabadság, plutselig lagt ned noen dager etter at avisen hadde avslørt korrupsjonstilfeller på høyt nivå. Flere lignende nedleggelser av aviser har forekommet. I dag er de uavhengige mediene helt marginalisert. Man kan fremdeles si hva man vil, hevder den stadige Nobelpriskandidaten Péter Nádas, men det er vanskeligere å få ordene til å nå ut.

Opposisjonelle stemples brutalt

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) betegnet valget i Ungarn i 2014 som «fritt, men urettferdig» på grunn av den vinklede medieovervåkingen og regjeringens dominans på mediemarkedet. Etterpå er situasjonen blitt ytterligere forverret.

Det mest urovekkende er budskapet som det regjeringsvennlige medieimperiet kverner ut hver dag.

Alle som ikke istemmer Orbáns evangelium, stemples som kommunister, skjulte homoseksuelle, utenlandske agenter, lakeier for en global makt med tydelige jødiske fortegn.

Rasismen, antisemittismen og den etniske forakten i disse budskapene er åpenbar. Resultatet av denne brutaliseringen er at hat og redsel spres i landet.
En stor del av befolkningen synes dette er grotesk og skremmende. Men de sier ikke noe offentlig.

De ser en annen vei og prøver å tilpasse seg systemet. Det kan være en av forklaringene på at den politiske opposisjonen – venstre, sosialdemokratene og de liberale – får så lite støtte.

Viktor Orbán er ikke alene om å stramme inn makten:

Les også

Nye «sterke menn» vokser frem over hele verden. USAs dårlige eksempel er én viktig årsak, mener eksperter.

Nekter å godta EUs flyktningkvoter

Det er nesten ingen som tør å kritisere Orbáns paranoide flyktningpolitikk. I tale etter tale har han siden flyktningkrisen i 2015 hamret ut budskapet sitt, som også er sendt i brevs form til alle landets husholdninger: at den ungarske nasjonen trues av en muslimsk invasjon.

I virkeligheten har ikke Ungarn tatt imot noen flyktninger, siden regjeringen nektet å godta EUs flyktningkvoter. Likevel går dette hjem hos folk flest. 80 prosent av innbyggerne er imot muslimer.

Derfor har parlamentet med stor majoritet kunnet fatte den umenneskelige beslutningen at asylsøkere skal sperres inne i leirer ved landets grense i sør.

Viktor Orbán har regissert en hatkampanje mot den ungarskfødte, amerikanske milliardæren George Soros, som har støttet økonomisk opp om demokratiseringsprosessen i landet.

Hatkampanje med antisemittiske undertoner

Allerede ett år før valget har Orbán ikledd seg rollen som nasjonens beskytter og utpekt den fæle fienden som Ungarn må forsvares fra. Det er George Soros, som har donert milliarder av euro til demokratiseringsprosessen i landet og til og med betalt Orbáns personlige liberale utdannelse på 80-tallet i England.

George Soros anklages for alt vondt som truer Ungarn.

Hatkampanjen, med sine antisemittiske undertoner, mot den ungarskfødte, amerikanske milliardæren, har vært så effektiv at 66 prosent av de ungarske velgerne ifølge en fersk meningsmåling, feilaktig tror at det finnes et Soros-parti som stiller til valg. Barna i landet ser ham som selveste djevelen.

Les også

Slik er George Soros blitt fiende nr. 1 i Øst-Europa

Kulturell dekadanse fra EU

Samtidig som Orbán på klassisk mafiavis har beriket seg selv, sin familie og sine venner på folkets bekostning, forsøker han i utlandet å profilere seg som Europas forsvarer av de kristne verdiene og kristendommen mot de tøylesløse, muslimske hordene, som er invitert inn av EU for å ødelegge vår kultur med sin dekadanse. Det har gjort ham til en populær figur på mange hold, fremfor alt i autoritære politiske kretser.

Orbáns valgfremgang vil med sikkerhet styrke de nasjonalistiske høyrekreftene, særlig i Frankrike, Tyskland og Italia, som nå utfordrer det liberale etablissementet i vest.

Derfor er det viktig å følge utviklingen i Ungarn, som i dag i stadig større grad fremstår som Europas politiske laboratorium.

Oversatt av Inger Sverreson Holmes

Les mer om

  1. Høyreekstremisme
  2. Viktor Orbán
  3. Ungarn
  4. George Soros
  5. Oligark
  6. EU