Kronikk

Det myndighetene har unnlatt å si: Risikoen for overføring av koronavirus fra dyr til menneske | Péter A. Csángó

Aper huser virus. Flaggermus huser virus. Pangolin huser virus. Og disse dyrene spises av mennesker.

Myndighetene har unnlatt å gi informasjon til befolkningen i land hvor risikoen for overføring av koronavirussmitte fra dyr til menneske er stor, skriver Péter A. Csángó.
 • Péter A. Csángó
  Péter A. Csángó
  lege og spesialist i medisinsk mikrobiologi
Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Man har lenge visst at visse dyrearter huser virus som er livsfarlig
for mennesker. Koronaviruset har vi kjent til siden 1930-tallet.

Infeksjonen kan føre til luftveisinfeksjon hos fugler, leverbetennelse hos mus, mage-tarminfeksjon og hjernebetennelse hos gris, sykdom hos rotter og kalv, og luftveisinfeksjon hos mennesker.

Viruspartiklene er ca. 8-10 ganger større enn polioviruset.

Péter A. Csángó er lege og spesialist i medisinsk mikrobiologi.

Luftveisinfeksjon hos mennesker ble det først meldt av Hamre og Procknow i 1966 i USA og en detaljert beskrivelse fulgte et år senere.

At øvre luftveisinfeksjon med koronavirus forekom oftere om vinteren og sjeldnere hos barn, visste man allerede i 1968.

I løpet av de siste årene har man fått rikelig erfaring med overføring av koronavirus fra dyr til menneske: MERS og SARS.

Overføring fra dyr til menneske

Til tross for denne betydelige kunnskapsmengden er det et faktum at myndighetene har unnlatt å gi informasjon til befolkningen i land hvor risikoen for overføring av koronavirussmitte fra dyr til menneske er stor.

Selv etter utbruddet i Kina ventet man lenge med å gi beskjed til befolkningen om faren ved å spise flaggermus og andre dyr som kan være smittebærere.

Gulfeber overføres fra infiserte aper til mennesker med ulike myggarter som vektor. Denne gulfeberformen forekommer vanligvis som sporadiske tilfeller, som oftest hos skogsarbeidere i regnskoger.

Flaggermus som delikatesse

Et annet eksempel er rabiesvirus, som overlever i flaggermus. Men flaggermus er ikke bare det lille vesenet som flyr forbi på fine sommerkvelder i Norge.

Flaggermus i Akershus.

I mange afrikanske land jakter man på flaggermus til menneskeføde. Det er ganske sikkert at enkelte epidemier har startet ved at folk spiser infisert flaggermus.

Kjøttet kalles «bush meat» og selges på åpent marked i mange land.

Det er kjøtt fra dyreliv, inkludert pattedyr, krypdyr, amfibier og
fugler. De jaktes i skoger for å konsumeres, altså som menneskeføde.

Den samme historien gjentar seg i Kina. Å spise flaggermus i Afrika er en nødvendighet. Bruk av ville dyr som mat i Kina, representerer en delikatesse.

Det myndighetene har unnlatt å si

En grunnleggende tese i virologi er at én partikkel, ett virus, kan gi infeksjon. Det er viktig å tenke på at denne viruspartikkelen kan ha oppstått i et vilt dyr – for eksempel i flaggermus.

For noen dager siden ble det publisert en artikkel i The Standard hvor de viser til at koronavirus 2019-nCoV hos menneske er 96 prosent identisk med koronavirus hos flaggermus.

Koronaviruset i Kina kan ha spredt seg fra flaggermus til mennesker. Enten direkte eller gjennom den illegale omsetningen av pangoliner, også kjent som skjelldyr.

Pangolin beslaglagt av indonesiske myndigheter. Den indonesiske marinen stanset i dette raidet flere dusin levende og døde pangoliner fra å bli smuglet videre til Malaysia.
En pangolin grilles langs Ife-Ibadan-veien i Nigeria, august 2019.
Pangolin-skall som er blitt beslaglagt i tollen i Singapore.

Pangoliner er en av verdens mest utrydningstruede dyrearter, like fullt er det et av Asias mest trafikkerte pattedyr. Det er fordi kjøttet er ansett som en delikatesse, og fordi skjellene brukes i tradisjonell medisin.

Tradisjonell kinesisk medisin selges over hele verden, spesielt i områder med en stor eksilkinesisk befolkning. Her er en butikk i Vancouver i Canada.

Pangolin huser virus. Aper huser virus. Flaggermus huser virus. Disse dyrene spises av mennesker.

Selv om markedet for ville dyr i Wuhan, episenteret for det nåværende utbruddet ble stengt, er det viktig å forstå hva som ikke har skjedd:

Man har unnlatt å si: Spis ikke flaggermus. Spis ikke pangoliner.

Byråkrati og budsjetter forsinker

Vi vet enda ikke når det nåværende utbruddet går over. Vi vet ikke om viruset vil oppføre seg som influensa og blir årstidsavhengig.

Diagnosen koronavirusinfeksjon stilles av klinikere og av spesialister i medisinsk mikrobiologi.

I løpet de siste 20 årene har man fått innsikt i hva som skjer med de små vesenene som hele verden nå må ta på alvor.

En salamander som ble rapportert rømt fra sjømatmarkedet i Wuhan, innhentes.
Supermarked i Wuhan, 20. februar 2020.

Det jeg selv har opplevd som lege og spesialist i medisinsk mikrobiologi, er at sykehusadministrasjonene betrakter mikrobiologi som et fag som går av seg selv og kan underfinansieres.

Hurtigmetoder regnes for å være kostbare. Byråkratene glemmer å se de store besparelsene man kan ha på sykehus ved å ta i bruk slik ny teknologi.

Avdelingene har eget budsjett. Administrasjonen vil ikke se på helheten, antall liggedøgn, mindre forbruk av antibiotika, korrekt oppstart med antiviral behandling ved bruk av hurtigdiagnostikk.

Mikrobiologi er samfunnsmedisin

Én pasient med infeksjon betyr ofte flere tilfeller med smitte. Vi vet altfor lite om hvor lenge en person er smittebærer før eller etter sykdom. Med andre ord har måling av temperaturstigning ved apparater på flyplasser begrenset verdi.

Med en effektiv vaksine kan vi bevege oss fra et reaktivt svar til
en proaktiv respons. Det nåværende utbruddet minner oss mer om influensa enn om SARS. Viruset er mindre dødelig enn SARS, men lettere overførbart.

Dr. Peter Piot, direktør ved London School of Hygiene and Tropical Medicine, sier at «vi vet hvordan vi kan stoppe utbrudd av smittsomme sykdommer: Vi trenger mer kunnskapsdeling, mer samfunnsengasjement og mer internasjonalt samarbeid».

Med mindre man begynner å tenke i flere retninger, risikerer man at utbruddet med koronavirus 2019 neppe blir det siste.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Alternativ kinesisk medisin er blitt stuerent i FN-systemet

 2. Kinesere i karantene gir byks for salget av norsk kosttilskudd

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Alternativ behandling
 3. Virus
 4. Kronikk
 5. Coronaviruset