Svart antisemittisme | Torkel Brekke

  • Torkel Brekke
28. desember 2019 ble fem medlemmer av den ortodokse jødiske menigheten i Monsey, New York stukket ned mens de feiret hanukka i boligen til rabbi Chaim Rottenberg (t.v.). Gjerningsmannen var afroamerikaner.

Afroamerikanere har hatt klart mer negative holdninger til jøder enn USAs befolkning totalt de siste tiårene.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.


2019 fikk en fryktelig avslutning for jøder i USA. 10. desember ble seks personer drept i et terrorangrep på et jødisk supermarked i Jersey City. Blant de drepte var de to gjerningspersonene og en lokal politimann.

28. desember ble fem jøder skadet av en angriper med machete mens de feiret den jødiske høytiden hanukka hjemme hos en rabbiner i byen Monsey i New York. Gjerningsmannen forsøkte deretter å ta seg inn i en synagoge like ved for å fortsette angrepet, men han mislyktes og flyktet i stedet til Harlem, hvor han raskt ble arrestert.

Alt tyder på at begge angrepene i desember var motivert av antisemittisk hat, og de tre gjerningspersonene var afroamerikanere.

Torkel Brekke er professor ved Seksjon for mangfoldsstudier, Oslo Met og Senter for ekstremismeforskning, Universitetet i Oslo.

Amerikanske samfunnsforskere har lenge forsøkt å måle og forklare hvordan forskjellige folkegrupper oppfatter hverandre, og det er holdepunkter for å si at afroamerikanere har hatt klart mer negative holdninger til jøder enn USAs befolkning totalt de siste tiårene. Men slike holdninger er vanskelige å måle, og en av faktorene som virker sammen med hudfarge, er religion.

Svarte som etterkommere av jøder

Av de to gjerningspersonene fra New Jersey, David N. Anderson (47) og Francine Graham (50), var minst én medlem av en svart religiøs gruppe som kaller seg The Black Hebrew Israelites.

The Black Hebrew Israelites oppsto i USA i 1967 under ledelse av en predikant som tok det hebraiske navnet Ben Ammi Ben Israel. Samme år reiste gruppen til Liberia i Afrika, og et par år etter møtte de opp i Israel og ba om statsborgerskap fordi de var jøder.

Dette ga myndighetene i Israel hodebry, for det var ingenting som tydet på at medlemmene hadde noe som helst med jødedommen å gjøre – bortsett fra at de hadde tatt hebraiske navn og fulgte jødiske ritualer og leste jødedommens tekster.

I dagens Israel finner man et samfunn med rundt 5000 svarte jøder i byen Dimona. Afroamerikanere har brukt det gamle testamentets ideer om jødene til å lage nye fortellinger om sitt eget opphav i flere århundrer. I 1789 kom den kjente selvbiografien til den frikjøpte slaven Olaudah Equinao, hvor man blant annet finner teorien om at igbofolket som forfatteren tilhørte (igboene er et stort folk i Vest-Afrika), egentlig var etterkommere av jøder.

Les også

Én av fire europeere har antisemittiske holdninger

Slavene som tapt israelsk stamme

Fra denne tiden ble det vanlig å bruke ideen om Israels ti tapte stammer for å skape svarte teologier som svar på undertrykkelsen og lidelsen blant slavene i USA. Man hevdet altså at slavene som var hentet fra Afrika og jobbet på plantasjene i USA og på de karibiske øyene, skulle ha tilhørt en av de tapte stammene.

Selve strategien med å knytte et folks identitet til Israels ti tapte stammer på denne måten, er for øvrig ganske vanlig. Man finner lignende ideer blant kristne i en rekke europeiske land, hvor anglo-israelismen er mest kjent.

Hvis man leser Ben Ammi Ben Israels bøker, er det åpenbart at bevegelsen han dannet på slutten av 1960-tallet er en videreføring av slike svarte teologiske lesninger av Det gamle testamente, men i bevegelsen han grunnla blir konspiratoriske og antisemittiske holdninger viktige.

Vinduene spikres igjen på et jødisk supermarked i Jersey City som ble angrepet med skytevåpen av to svarte gjerningsmenn 11. desember 2019.

Svarte er de egentlige israelittene

En sentral idé blant The Black Hebrew Israelites er at hvite mennesker har skjult det faktum at svarte mennesker er det egentlige Israel, og at de har plassert hvite mennesker i landet Israel i stedet. Dagens hvite jøder er dermed bedragere, og bør kastes ut av landet Israel.

Meningen med tilværelsen og målet med historien er å avsløre den store løgnen og vise sannheten om at svarte er de egentlige israelittene, de egentlige jødene. Holocaust fremstilles som oppspinn som jødene har funnet på for å dekke over sin egen store konspirasjon.

Denne teologien og ideologien har motivert vold i USA. Et par eksempler: I 1979 oppsto en utbrytergruppe av The Black Hebrew Israelites i Miami som utførte en rekke rasistiske drap på hvite på 1980-tallet. I en rapport fra 2008 advarte organisasjonen Southern Poverty Law Centre om at The Black Hebrew Israelites var i ferd med å bli mer rasistiske og mer militante.

Rasismen deres har gått ut over hvite, men de hardeste retoriske angrepene rettes mot jøder. Hvis vi skal tro amerikanske medier, er det ikke urimelig å anta at terrorangrepene mot jødiske samfunn i USA i desember 2019 var motivert av denne type ideologi.

Les også

Antisemittisme er et virus som gjør samfunnet sykt. Vi må stadig vaksineres. | Ervin Kohn

Ideologi med antisemittisk hat

Samfunnsvitenskapelig forskning har interessert seg ganske lite for svart jødedom, og vi vet langt mindre om svart jødisk historie enn om svart islam slik den for eksempel kommer til uttrykk hos Nation of Islam – en annen moderne afroamerikansk bevegelse med klare antisemittiske standpunkter.

Fra en forskers synspunkt er det gode grunner til å se nærmere på historien til The Black Hebrew Israelites og andre svarte jødiske bevegelser. Svart jødisk historie er flere hundre år gammel og har skapt fascinerende globale debatter og fortellinger om både afroamerikaneres og afrikaneres avstamning og identitet.

Bibelens fortellinger nærleses i lys av moderne historiske hendelser som slaveri og fangenskap, moderne jødisk sionisme, kamp mot europeisk kolonialisme og kroningen av Etiopias keiser Haile Selassie i 1930. Dessverre er det også tydelig at denne ideologien kommer til uttrykk som antisemittisk hat, og den vil fortsette å være en trussel mot jøder i USA.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.