Den ekstremistiske talsmannen vil innføre sin egen død

I VG-intervjuet uttrykker Hussain blant annet støtte til IS i Irak og Syria.

Vi nekter å la oss bli representert av en bortkommen, frafalt og selvdestruktiv ekstremist, skriver Umar Ashraf.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.
  1. august publiserte VG Nett et 43 minutter langt intervju med Ubaydullah Hussain, talsmann for den norske ekstreme «islamistiske» gruppen Profetens Ummah. Intervjuet er samfunnsdestruktivt fordi det misrepresenterer norske muslimer. Hussain får god hjelp av VG til å skape et bilde som sprer frykt og avstand blant innbyggerne.

Intervjuet innledes av at Hussain får lov til å ytre sin mening om at han tror de fleste muslimene i Norge og rundt omkring i verden støtter IS/ISIL. Slik kildeløs vrøvl hører vi gjennom resten av intervjuet. Intervjueren tar seg ikke tid til å kritisere påstandene eller etterlyse konstatert fakta. Derimot slippes Hussain uhemmet til for å drive reklame for den forvridde ideologien til Profetens Ummah og de kaldblodige overgrepene som IS/ISIL foretar seg i prosessen med ulovlig okkupasjon.

Umar Ashraf, samfunnsdebattant og masterstudent.

La oss først og fremst få en ting klinkende klart; De fleste muslimene i Norge er ikke som Hussain, de vender ham ryggen og anser ikke han som en muslim. Vi nekter å la oss bli representert av en bortkommen, frafalt og selvdestruktiv ekstremist som ikke makter å gjøre noe annet enn å lage uro og kvalme for muslimer og andre borgere i det samfunnet han selv lever i og av.Visse lovbrudd i islam medfører dødsstraff. Når du kriger mot en part må du forvente å bli drept, sier Hussain. Dermed finner han konklusjonen om at det er greit å halshugge mennesker fordi « man dør momentant. Man dør i løpet av kort tid». Er det bare meg eller motsa han seg selv i det sitatet? For det første er det ingen steder i Islam blitt fortalt hvordan en dødsstraff skal foregå i praksis. Koranen sier følgende om dødsstraff; «... Hvis noen dreper en person — med mindre det er motsvar for mord eller for å spre ugagn i landet - ville det være som om han drepte alle mennesker, og hvis noen redder et liv, ville det være som om han reddet livet til alle mennesker» (Koranen 05:32, egen oversettelse).

Livet er hellig, ifølge islam og de fleste andre verdens trosretninger. Men hvordan kan man holde liv hellig og likevel støtte dødsstraff? Koranen svarer: «... ta ikke livet, som Gud har gjort hellig, unntatt i form av rettferdighet og lov. Dette befaler han (Gud) deg, slik at du kan lære visdom». (Koranen 6: 151, egen oversettelse). Hovedpoenget er at man kan ta liv bare i form av rettferdighet og lov. I Islam er derfor dødsstraff noe som kan brukes av en domstol som straff for de mest alvorlige forbrytelser. Til syvende og sist er en evig straff i Guds hender, men det er et sted for straff i dette livet også. Ånden av den islamske straffeloven er å redde liv, fremme rettferdighet, og hindre korrupsjon og tyranni.

Islamsk filosofi mener at en streng straff fungerer som en avskrekkelse for alvorlige forbrytelser som skader individuelle ofre, eller truer med å destabilisere grunnlaget for samfunnet. Ifølge islamsk lov (i det første verset sitert ovenfor), kan følgende to forbrytelser straffes med døden: Intensjonell mord og spre ugagn i samfunnet/landet.

Den sistnevnte forbrytelsen som dødsstraff kan brukes for, er litt mer åpen for tolkning. «Spre ugagn i landet» kan bety mange forskjellige ting, men som vanligvis tolkes det til å bety de forbrytelser som påvirker samfunnet som helhet, og destabiliserer samfunnet. At Hussain vil endre det norske samfunnet etter modell fra den såkalte islamske staten (IS), er et tegn på at han vil destabilisere samfunnet. Nå er jeg en som tror på at religionsoppfatning stammer fra religionstolkning, og jeg kan ikke hindre noen i å tolke det de nettopp har lest.