Det handler om verdier

  • Unni Wikan
Dette er overvåkningsbilder fra politiet da Banaz ga forklaring om hva som var i ferd med å skje med henne. «Banaz – a love story» er et gripende menneskelig dokument om de lidelser «æren» kan forvolde, skriver Unni Wikan.

Æresdrap handler om å bevare en viss verdensorden: en hvor kvinner er under kontroll og føder de rette barna, gruppens egne eller de man har gitt henne tillatelse til.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Den 24. januar er det syv år siden Banaz Mahmod, 20 år, ble tatt av dagei sin families hjem i London. Liket ble senere funnet nedgravd i en koffert ien bakgård. Banaz lå i fosterstilling. Hun visste hva som ville skje da hun bleangrepet og må ha hatt en ytterst pinefull død. Fem ble dømt i saken: far,onkel og to fettere samt en medhjelper. De fire første fikk livstidsdom, denfemte 18 år.

Takket være en formidabel innsatsfra Scotland Yards politietterforsker Caroline Goode lyktes man å få utlevertto av gjerningsmennene fra Kurdistan i Irak, der de hadde rømt, og få dem dømti England. Dette i seg selv gjør historien om Banaz unik. Den viser at detumulige er mulig. Den viser også at kurdiske myndigheter i Irak gjør en innsatsfor å bekjempe æresdrap.

Unni Wikan

For øvrig er historien om Banaz groteskog dypt opprørende. Hun søkte beskyttelse og hjelp fra det lokale politiet femganger. Som flere jenter i en lignende situasjon – deriblant Fadime Sahindal iSverige og Ghazala Abbas i Danmark – ble hun avvist. Deres beretninger lød ikketroverdige. Hvem vil vel drepe sin datter fordi hun skiller seg eller velgersin egen kjæreste? Familiene til de tre haddebetydelig botid i Europa: henholdsvis 10, 20 og 30 år. De burde vært såkalt integrert, og på utsiden kan man være det. Samtidig kan man på innsiden leve ut fra etverdisystem som i ytterste fall endog kan legitimere drap, i ærens navn.

Historien om Banaz fortelles i enrystende dokumentar Banaz – a love story ,laget av Deeyah. Den er blitt vist på britisk og norsk tv (TV2) og har høstetglimrende kritikker. Aftenposten brakte nylig et gripende intervju der Deeyahforteller om bakgrunnen for sitt engasjement og hva hun ønsker å oppnå ved åfortelle historien. Hun ba meg bidra i filmen, men jeg var dessverreforhindret. Desto viktigere å kunne gi et bidrag her ved å sette historien omBanaz inn i en større sammenheng. Hva er unikt og hva er typisk med den? Hva eræresdrap? Kan æresdrap avverges?

Æresdrapets egenart

Deter blitt sagt: «alle lykkelige familier er like, mens de ulykkelige erulykkelig hvert på sitt vis.» Dette er viktig å ta i betraktning når jeg nå tarfor meg æresdrapets logikk. Mennesker kan aldri reduseres til en dimensjon.Alle har sin historie. Ingen er helt like. Men vi vet nok om æresdrap til åkunne gjøre enkelte generaliseringer og si noe om hva som karakteriserersamfunn der æresdrap anses som legitimt – det være seg i Norden, England ellerIrak.

Æresdrap forekommer på kryss avkulturer og religioner. Dette er vel dokumentert. Men vi vet og at enkeltemiljøer er spesielt belastet, og hvilke disse er. Heller ikke her er historienom Banaz overraskende.

Les også

Prisen for popen

Æresdrap,slik begrepet brukes internasjonalt, er en form for organisert kriminalitet.Det begås på vegne av et kollektiv, ikke et individ. Flere personer er alltidmed i planleggingen, og eventuelt også utføringen, av drapet. Banaz' tilfelleer ikke unikt. I drapet på svensk-kurdiske Pela Atrushi i 1999, befant elleve medsammensvorne seg på tre kontinenter: Australia, Europa og Asia. Kun to bledømt. I tilfellet Ghazala i København i 2005 ble ni gjerningsmenn dømt. Dennesaken, hvor dom falt i juni 2006, ble en europeisk øyenvekker og bidro til atflere gjerningsmenn er blitt dømt i saker hvor man tidligere trolig haddesiktet kun drapsmannen eller – mennene.

Overlagt

Æresdrap er planlagte, overlagtedrap. Det kommer sjelden som lyn fraklar himmel. Mange i lokalmiljøet vet at offeret er i livsfare. Banaz selv troppetendog opp hos politiet med navnene på gjerningsmennene. I tilfellet Ghazala i Københavnvisste hundrevis av mennesker at hun og kjæresten skulle tas. Ingen varsletpolitiet.

Fordi æresdrap begås i denhensikt å gjenopprette ære for et kollektiv, spiller det egentlig liten rollehvem som settes på jobben: Pragmatiske hensyn kan bli avgjørende. Hvem kan slekten helst spare? Hvem ligger antil å få lavest straff?

Den mest vanlige drapsmannen eren bror, dernest en far, farbror eller fetter. Banaz tilfelle er spesielt vedat hennes bror ikke deltok, så vidt jeg vet. Æresdrap er en jobb for unge mennfordi de anses mer hardhudete. Æresdrap er ingen lett sak, skjønt det kan synesslik. Å drepe en søster, datter, niese man har vært glad i, krever sin mann.

ILondon i 2002 prøvde Abdullah Yones å begå selvmord etter å ha drept sin datterHeshu. I retten tryglet han om å få dødsstraff.

Æresdrapet gir ære. Det høsterapplaus. I samfunn hvor drapet gis minimal straff, Jordan for eksempel, feiresgjerne drapet med en fest og gjerningsmennene blir helter. Vanæren viskes vekkmed blod. Offerets navn viskes ut.

Banaz lå i umerket grav inntilnylig. Dette er mønsteret, ikke unntaket: ofre for æresdrap skal glemmes

Menn er også ofre

Menn kan også bli drept iæresdrap. Banaz' kjæreste, Rahmat, lever i livsfare; Ghazalas mann, Emal, bledødelig skadet av hennes bror, og har nå hemmelig identitet. Fadimes kjæreste,Patrick, døde i en bilulykke samme dag som de to skulle ha flyttet sammen, men det kan ha vært en ren ulykke. Abbas Rezai bletorturert i hjel i Sverige i 2005. Kjærestens foreldre og bror ble siktet, menbare broren dømt; senere er saken gjenopptatt, broren frikjent, og foreldrene dømt.

Æresdrap viser detantropologen Tor Aase betegnende kaller familiens offentlige forsvarsevne

Men de fleste ofrene er ungekvinner, og de drepes av sin egen slekt. Den vanligste drapsmann er en bror, dernest far, farbror, fetter eller ektemann(som også kan være en slektning).

Les også

Nesten 1000 æresdrap i Pakistan i fjor

Dette har sin «naturlige»kulturelle forklaring. Den form for ære det her er tale om, går i farslinjen. Detendrer seg ikke ved ekteskap. Derfor er det kvinnens farsslekt, ikke hennesektemann, som primært rammes om hun vanærer dem. Det er de som må reagere oggjenopprette æren. Ellers blir de et sosial null. Ingen vil ha med dem å gjøre,de blir stigmatisert. Ærens logikk erbrutal, og ikke bare mot ofrene for æresdrap.

Hvor kommerfølelsene inn

Settfra en utenforstående er gjerningsmennene i drapet på Banaz ganskeumenneskelige. Det samme gjelder i mange andre æresdrap. Morderne og deresmedhjelpere er som monstre. Men er de det? Definitivt ikke sett fra ståstedet tilmange i deres miljø som anser æresdrap som legitimt og nødvendig. Æresdrap eren moralsk handling, sett fra visse perspektiv. Det er grunnet i et verdisett,en æreskodeks som setter æren høyere enn livet.

Men det betyr ikke at mødre, fedre, brødre og andre erblottet for følelser overfor offeret. Det er ingen motsetning mellom å elskesitt barn og å måtte ofre det, så grusomt det enn høres. Det er grusomt og hjerteskjærende for mange.Banaz' mor rystet politietterforsker Goode ved å vise seg totalt følelsesløsuten snev av sorg over datterens død. Men hva kan det bety? Sorgen gir segmange uttrykk.

Les også

Når det frie ord blir farlig

At hun motarbeidet politiet ietterforskningen, løy og tok sin manns parti, er ikke overraskende. Jeg varselv knust etter å ha opplevd Fadimes mor i retten. Istedet for å ta dette som uttrykk for svik og som et sikkert tegn på manglende kjærlighet kan man spørre:hva står på spill? Hvilket valg har moren? Eller faren for den saks skyld? Å samarbeide med politiet om å oppklare et æresdrap,er forræderi. Da er du en sviker. Represalier kan forventes, så vel mot dinebarn og din slekt som mot deg selv. Dette forklarer hvorfor det er så vanskeligfor politiet å få vitner. Banaz' søster var den eneste fra familien som stofrem. Igjen et mønster: søstrene er de modige.

Som Deeyahselv har sagt: «Jeg vet atæresrelatert vold skjer hver eneste dag i Oslo»

Æresdrap er altså ideologiskmotiverte drap. Det handler om å bevare en viss verdensorden: en hvor kvinnerer under kontroll og føder de rette barna, gruppens egne eller de man har gitthenne tillatelse til. Æresdrap handler om grensekontroll. Drapet viser detantropologen Tor Aase betegnende kaller familiens offentlige forsvarsevne. Manmå vise styrke og inngi frykt.

Hvor ligger håpet?

Årlig drepes minst 5000 personer i æresdrap.To av tre er kvinner. Håpet for fremtiden ligger i de mange initiativ som tasav enkeltpersoner, organisasjoner og myndigheter i Europa, Asia, Latin-Amerikaog andre steder for å bekjempe æresbasert vold, herunder æresdrap. Det gjelder ikke «dem» men «oss».

Som Deeyahselv har sagt: «Jeg vet ikke om æresdrap har skjedd i Norge men jeg vet atæresrelatert vold skjer hver eneste dag i Oslo. Dette er ikke noe som skjer ien annen kultur. Det skjer midt iblant oss. Jeg kommer selv fra en kultur tungtpåvirket av æreskodekser, vold – og skam.»

Deeyah har pakistansk bakgrunn.

Jo, æresdrap har skjedd i Norge, menikke alle er nødvendigvis blitt oppklart.

Banaz – a love story er et gripende menneskeligdokument om de lidelser «æren» kan forvolde og den retning vi må gå for å hegneom ære og gjøre det til en livgivende verdi.