Vegansk kosthold kan være skadelig for gravide og små barn | Fem ernæringsfysiologer og to barneleger

Variert og næringsrik mat i blant annet tidlig barnealder er av avgjørende betydning for barnets utvikling og helse, påpeker kronikkforfatterne.

Vegansk kosthold bør derfor ikke anbefales til gravide, spedbarn og småbarn.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.
Variert og næringsrik mat i blant annet tidlig barnealder er av avgjørende betydning for barnets utvikling og helse, påpeker kronikkforfatterne. Illustrasjonsfoto.

Et vegansk kosthold inneholder kun plantebasert mat og drikke, alt fra dyreriket utelukkes. Uten tilskudd gir denne dietten mangel på mange essensielle næringsstoffer, noe som er spesielt uheldig hos gravide, spedbarn og småbarn.

Vi tar i denne kronikken ikke stilling til miljøhensyn, dyrevelferd eller religiøse faktorer som motiv for å spise vegansk, men er opptatt av de helsemessige konsekvensene i en sårbar fase av livet.

Kosthold, helse og utvikling

Stadig flere mener at det å spise vegansk er sunt, og vårt inntrykk er at dietten også benyttes av gravide og barn i Norge.

Les også

Nordmenn har kastet seg over kjøtt som ikke er kjøtt. Internasjonale investorer spår gullrush.

Helsemyndighetene anbefaler oss å spise mye mat fra planteriket. Men vegansk diett mangler vitamin B12 og har et lavt innhold av andre næringsstoffer som jod, jern, sink, selen, kalsium, vitamin D, omega-3 og enkelte aminosyrer.

Er det da trygt å gå over til 100 prosent plantebasert mat i alle livets faser? Hvilken betydning har denne kosten for gravide og sped- og småbarn?

I vekstfaser har vi et økt behov for vitaminer og sporstoffer. Mangeltilstander i svangerskapet, under amming og i tidlig barnealder kan føre til skader på organer, og spesielt utsatt er hjerne- og nervesystemer. Variert og næringsrik mat i disse periodene er derfor av avgjørende betydning for barnets utvikling og helse.

Ikke alltid i planter

Vitamin B12-mangel er vist hos veganere. Kilder til vitamin B12 er kjøtt, fisk, egg og melk. Vitamin B12 er nødvendig for normal funksjon av alle kroppens celler og spesielt viktig for hjernen. Mangel gir også økt risiko for å føde barn med misdannelser.

Det er funnet at veganske barn scorer lavere på kognitive tester enn andre barn. Forekomsten av vitamin B12-mangel hos nyfødte i Europa er i dag så høy at det er foreslått å inkludere dette i nyfødtscreeningen.

Jernmangel er vanlig blant barn i Norge. Gode kilder er jernberiket barnegrøt og morsmelkerstatning samt rødt kjøtt. Jern er nødvendig for utvikling av hjerne- og nervesystemer, og dermed for kognitiv og motorisk utvikling. Barn vokser fort og har et høyt behov for jern. Ved fire til seks måneders alder er barnets medfødte jernlager kraftig redusert, og det anbefales oppstart med jernberiket barnegrøt. Pr. i dag finnes ikke veganske barnegrøter på det norske markedet.

Nye tall fra den norske Mor og barn-undersøkelsen viser at inntaket av jod blant gravide og ammende er bekymringsfullt lavt. En norsk undersøkelse av barn under to år på melkefri diett viste at de hadde risiko for jodmangel. Hovedkildene til jod i norsk kosthold er meieriprodukter og fisk. Jod er avgjørende for utvikling av hjernen hos foster og spedbarn. Det er vist at selv moderat jodmangel kan påvirke evne til å lære.

Kalsium må tilføres i et vegansk kosthold. I Norge er melk og meieriprodukter hovedkildene til kalsium. Veganere erstatter kumelk med plantebaserte varianter som har et lavt innhold av protein og kan ha et ubalansert innhold av andre næringsstoffer. Morsmelkerstatning skal brukes som drikkemelk dersom barnet ikke får morsmelk, og i grøt frem til ett års alder.

Det finnes ingen vegansk morsmelkerstatning tilgjengelig. Dette er også en av grunnene til at vegansk kost ikke bør følges av spedbarn.

Bruk av kosttilskudd

En vegansk diett krever at man tar kosttilskudd. Et anerkjent ernæringsmessig prinsipp er at kosten skal være så variert at den sikrer tilførsel av alle næringsstoffer uten bruk av kosttilskudd (unntaket er vitamin D-tilskudd, som anbefales alle fra fire ukers alder).

Tarmens opptaksmekanismer er beregnet for næringsstoffer i naturlig mat. Ved tilskudd er dosene ofte mye høyere, og det kan endre kroppens egen opptakskontroll. På det norske markedet finnes det heller ikke kosttilskudd tilpasset sped- og småbarn på vegankost. Kosttilskudd med vitamin B12, jod og kalsium på apoteket er ikke beregnet for barn under tre år.

Tilskudd kjøpt på internett eller i helsekost anbefaler vi ikke til små barn og gravide da det er vist at denne type produkter kan inneholder mer/mindre av, eller helt andre stoffer, enn det som er deklarert.

Les også

«Du vil miste alle muskler», fikk Emil (15) høre da han ble veganer. Slik gikk det ikke.

Den ansvaret ligger på

Helsedirektoratet opplyser på sine nettsider at «godt sammensatt vegetarkost kan dekke behovet for næringsstoffer for barn i alle aldre». Dette bygger, så vidt oss bekjent, i hovedsak på studier fra blant annet USA. Denne kunnskapen kan ikke direkte overføres til Norge, da blant annet berikning av matvarer og dermed næringsinnholdet varierer mellom ulike land.

Den danske Sundhetsstyrelsen sier i 2019 at vegansk kost ikke kan anbefales til sped- og småbarn, og begrunnelsen er at kosten ikke inneholder nok av viktige næringsstoffer som vitamin B12.

Helsedirektoratet understreker at vegankost krever kunnskap om mat og næringsstoffer. Kunnskapen er imidlertid ikke lett tilgjengelig. Det finnes kun generell informasjon om vegankost hos Helsedirektoratet, men ikke konkrete anbefalinger som gjelder for eksempel tilskudd. Videre oppfordres det til å søke kontakt med klinisk ernæringsfysiolog eller lege ved behov.

Kun er fåtall av kommunene i Norge har ansatt klinisk ernæringsfysiolog, og vår erfaring er at det generelt er begrenset kunnskap om vegankost og næringsbehov, også hos helsepersonell. I praksis betyr dette at ansvaret for å unngå feilernæring i hovedsak ligger på den gravide eller foreldrene.

Et valg om vegandiett tas på vegne av barnet og kan potensielt gi svært alvorlige konsekvenser.

Bør ikke anbefales

For sårbare grupper kan vegankost gi helseskadelig utfall. Vegansk kosthold bør derfor ikke anbefales til gravide, sped- og småbarn.


De følgende har skrevet kronikken:

Camilla Bæck Hennig, klinisk ernæringsfysiolog, Barne- og ungdomsavdelingen. Sørlandet sykehus HF

Marthe Smiseth Harket, klinisk ernæringsfysiolog, Sørlandet sykehus HF

Henriette Astrup, barnelege, Sørlandet sykehus HF

Janne Anita Kvammen, klinisk ernæringsfysiolog, stipendiat, Oslo universitetssykehus HF/Universitetet i Oslo

Hanne Lund Løkling, klinisk ernæringsfysiolog, Alna Helsestasjon, Oslo kommune

Johanne Kjellevik Ledang, klinisk ernæringsfysiolog, Alna Helsestasjon, Oslo kommune.

Anne Lise Bjørke Monsen, barnelege, spesialist i medisinsk biokjemi, Universitetet i Bergen/Haukeland Universitetssykehus


Kronikkforfatternes anbefalte lesning:

Sebastiani G et al. Nutrients 2019: The Effects of vegetarian and vegan diet during pregnancy and the health of mothers and offspring

S. Schürmann, M. Kersting, U. Alexy. Vegetarian diets in children: a systematic review. European Journal of Nutrition, 2017, 56 (5): 1797-1817

Uttalelse fra The European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN)