NRKs stunt kan lede til økt medietillit og bedre kildekritikk | Tellef Raabe

  • Tellef S. Raabe
    Tellef S. Raabe
    Stipendiat i mediesosiologi, University of Cambridge
Andreas Wahl (bildet) er programleder for Folkeopplysningen. Kronikkforfatteren, Tellef Raabe, mener kritikken mot valgstuntet har vært endimensjonal, selvhevdende og svulstig.

Dette er folkeopplysning i praksis.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Onsdag ble det kjent at NRKs program Folkeopplysningen forsøkte å manipulere skolevalget ved Lillestrøm videregående skole.

Siden har endimensjonal, selvhevdende og svulstig kritikk haglet mot statskanalen. Ifølge mediearkivet Retriever er det skrevet mer enn 200 saker om Folkeopplysningen de siste tre dagene.

For norske stortingspolitikere har det gått sport i å kritisere NRK hardest.

Valgminister Monica Mæland kaller stuntet «fullstendig uakseptabelt» og sier at «tilliten til NRK er svekket». Statsminister Erna Solberg mener også at det kan stille «spørsmål ved NRKs troverdighet i fremtiden».

Politikere av alle farger føyer seg inn i rekken av polemiske kritikere.

Tellef S. Raabe er stipendiat i mediesosiologi ved University of Cambridge. Han er også tilknyttet NRK som tilkallingsvikar, men skriver her på egne vegne.

Pompøs kritikk

Også mediene kappes om å fordømme NRK. TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække mener at «de aldri ville godkjent et slikt prosjekt», og TV 2s kommentator Mathias Fischer kaller det en skandale. Medier24s redaktør Erik Waatland mener at NRK har «sviktet demokratiet Norge», mens Aftenposten omtaler hendelsen som alvorlig.

Aller hardest er Bergens Tidende, som på lederplass skriver at «NRK er ute av kontroll». De oppfordrer så kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til å trekke seg.

Kritikerne bringer frem noen interessante poenger, og jeg er enig med generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund i at det er grunn til å stille «mange kritiske spørsmål» til prosjektet.

Likevel er det påfallende at ingen har sett det aktuelle programmet.

Positive tilbakemeldinger

Ingen av kritikerne var heller til stede da elevene ble informert om prosjektet, men mye tyder på at debriefen var omfattende og god. Både NRK og VG har i etterkant intervjuet flere elever som alle uttrykker seg positivt.

Elevrådslederen kaller det «et utrolig bra og lærerikt eksperiment».

En annen elev skriver i et leserinnlegg til VG at han «støtter NRK 110 prosent!» (!).

VG har fått tilgang til en uttalelse fra nok en elev, som oppsummerer saken: «De er krenket på våre vegne. Men jeg er ikke krenket.»

Jeg tviler på at valgforsker Bernt Aardal er krenket – begrepet er i alle tilfeller en avsporing – men han hevder at stuntet «bidrar til å ødelegge og forringe respekten for skolevalg». Antyder han dermed at det er grunn til å frykte at NRK planlegger lignende eksperiment om to år? Og har han glemt at stuntet gjaldt én av landets 488 videregående skoler?

Hvor mange ble villedet i årets kommunestyre- og fylkestingsvalg, egentlig?

Liten påvirkning på valget

Paraplyorganisasjonen LNU anslår at om lag en tredjedel av skolens 930 elever har stemmerett.

Disse vel 300 individene har hatt mulighet til å forhåndsstemme i én måned før avsløringen. Stuntet ble avslørt fem dager før valget. Derfor er det vanskelig å anslå hvor mange som eventuelt er blitt påvirket – i betydningen stemt annerledes før valgdagen – som følge av desinformasjon.

Det kan være snakk om flere titalls elever, potensielt noen av deres bekjente, og det er alvorlig for dem det gjelder.

Men valget i Akershus kan umulig ha blitt påvirket i signifikant grad. Derimot har oppmerksomheten rundt valgpåvirkning og kildekritikk strukket seg langt utenfor Lillestrøm.

Dette er blitt ukens største nasjonale mediesak.

Målet helliger middelet

Det er nettopp dette som står i fokus. Hundre velmenende og velskrevne ekspertkronikker om såkalte falske nyheter ville ikke vært i nærheten av å løfte problemstillingen slik NRK nå har gjort, om enn under merkelige omstendigheter.

Målet helliger i dette tilfellet middelet.

Det er heller ingenting som tyder på at NRKs troverdighet knyttet til journalistisk nyhetsproduksjon er svekket. NRK har så vidt vi vet ikke brukt sin merkevare for å spre løgner, men har vist hvordan ondsinnede aktører kan gjøre det gjennom sosiale medier.

Om noe, viser Folkeopplysningens eksperiment at befolkningen skal ha tillit til tradisjonelle medieaktører. Oppmerksomheten kan vise seg å være langt mer innflytelsesrik enn Medietilsynets kampanje eller Faktisk.no sin kjernevirksomhet.

Jeg mistenker at slikt først og fremst treffer dem som ikke har behov for det.

Forskning har begrensninger

Kritikerne som mener at eksperimentet burde vært utført av kvalifiserte forskere, har på sett og vis rett, men et slikt prosjekt ville aldri blitt godkjent av NSD (Norsk senter for forskningsdata).

Eksperimentet, slik det er utført, strider med alle forskningsetiske retningslinjer. Etter alle solemerker er det også metodisk svakt.

Men dersom et annet og metodisk robust eksperiment ble gjennomført, ville ikke resultatene fått oppmerksomheten det fortjente.

Vi må skille mellom epler og pærer: Forskning har rett og slett noen naturlige begrensninger knyttet til normativ demokratipåvirkning. Gjennomslag utenfor forskningsmiljøer og journalistboblen er den mest åpenbare svakheten.

NRK oppfyller samfunnsoppdraget

Informasjonskrig er et høyst reelt problem, selv om det er mer trolig at eldre mennesker uten digital kunnskap sprer løgner enn at den digitale generasjonen gjør det.

Nå har også disse – ikke bare elevene ved Lillestrøm VGS – fått bedre kjennskap til problematikken.

Hvorvidt den kommende Folkeopplysningen-episoden er interessant og engasjerende, gjenstår å se. I alle tilfeller har farene ved desinformasjon og valgpåvirkning fått oppmerksomheten den fortjener blant folk flest.

Intendert eller ei: Dette er folkeopplysning i praksis.

Kronikkforfatteren har hatt sommerjobb i NRK og er tilkallingsvikar de neste månedene. Han har ikke hatt tidligere kjennskap til Folkeopplysningens kommende program og uttaler seg på egne vegne.

  • Les flere saker om Folkeopplysningen-stuntet: