Innvandrere forteller om stengte dører hos legekontorene. Legevakten blir en erstatning, bare dyrere og dårligere | Bjørn Stærk

Marit Hermansen, president i Den norske legeforening, mener fremstillingen av legen som nekter pasienten behandling bryter med legenes verdier og politikk. Legeforeningens protest går for langt, mener Bjørn Stærk.

Tegneserien om helsetilbud for innvandrere er løgn. Men Legeforeningens protest går for langt.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

I oktober protesterte Legeforeningen mot en tegneserie Justisdepartementet hadde fått laget for å skremme somaliere fra å søke om asyl i Norge. I tegneserien nekter en lege på sykehuset å hjelpe en asylsøker.

Legeforeningen forklarte at dette er et brudd på deres etiske regler. De ville ha seg frabedt å bli løyet om for å skremme asylsøkere. Leger nekter ikke å hjelpe syke mennesker.

Les hele saken med abonnement