Kronikk

Ikke helt på hver sin side av kloden

 • Fredrik Larsen Lund

Norge har historiske røtter til Australia, slik som her i det lille tettstedet Eidsvold i delstaten Queensland, grunnlagt som sauefarm av brødrene Charles og Thomas Archer fra Larvik. De var brødre av den kjente båtbyggeren Colin Archer. Fredrik Larsen Lund

For første gang besøker et norsk statsoverhode Australia. Det signaliserer et tettere forhold mellom to land med mye til felles – og med fundamentale forskjeller.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nordmenn kom trolig til de australske kyster allerede på 1600-tallet, lenge før den britiske koloniseringen. Da er det kanskje på tide at vårt statsoverhode avlegger en visitt. Og det skjer når kong Harald og dronning Sonja i dag starter sitt statsbesøk til Australia, et besøk som varer til og med 27. februar.

Tross avstanden har vi mye felles. Australia har en lang demokratisk tradisjon og innførte stemmerett for kvinner i delstaten South Australia allerede i 1895.

Fredrik Larsen Lund privat

Når det gjelder levekår, troner vi sammen på verdenstoppen med Norge som nr. 1 og Australia som nr. 2 på FNs Human Development Index. Det er også en likhet i «folkesjel» og lynne; en uformell og avslappet væremåte med hang til aktiviteter i friluft.Australia arvet aldri det britiske klassehierarkiet. På 1800-tallet utviklet landet et ry som «a working man’s paradise» der alle kunne få jobb og leve et komfortabelt liv.

Dette egalitære idealet står fremdeles sterkt – trass i økonomiske forskjeller – og er noe vi nordmenn kan kjenne oss godt igjen i.

Handler mer

Det er imidlertid langt mer aktuelle forhold som gjør at kongeparet nå reiser til Australia. Samhandelen har økt. Norsk vareeksport er doblet de siste ti årene, og utgjør nå omtrent to milliarder kroner pr. år. Det er en årlig eksport av tjenester for 5–6 milliarder kroner.

Naturressurser er viktig både for norsk og australsk økonomi

Norsk næringsliv er i økende grad til stede i Australia, særlig innenfor olje og gass. Shipping har en lang historie. Wilh. Wilhelmsen har vært i Australia siden 1895, og Farstad Shipping satser «Down Under».

Fokuset for norske bedrifter ligger i stor grad i Western Australia, der utvinning av olje og gass byr på muligheter. I oktober ble for første gang et årlig norsk næringslivsseminar avholdt i Perth. Norske myndigheter deltok, og målet var å tilby en plattform for interesserte selskaper.

Ressurser

Naturressurser er viktig både for norsk og australsk økonomi. I Australia utgjør gruvevirksomhet nesten en femtedel av bruttonasjonalproduktet. Olje og gass er heller ikke uten betydning.

I den sammenheng har australske kommentatorer pekt på følgende poeng: Mens Norge har bygget opp et enormt oljefond, har ikke Australia maktet å gjøre det samme, til tross for en mangeårig boom innenfor gruvesektoren.

Det har vist seg umulig å få til en skattlegging av gruveselskapene på noe i nærheten av samme nivå som av oljeutvinningen på norsk sokkel.

Både Norge og Australia kom seg greit gjennom finanskrisen i 2008, men begge land står for tiden overfor nokså like utfordringer: Fallende råvarepriser, svekket valutakurs og usikre fremtidsutsikter.

 • Les også: Australia og Norge er verdensmestre i livskvalitet. Nå kan festen gå mot slutten.

Gode relasjoner

Det bilaterale forholdet mellom Norge og Australia anses som svært godt, selv om Australia riktignok er sterkt imot norsk hvalfangst. De to landene samarbeider nært i internasjonale fora, og vi deltar også sammen i militære operasjoner mot blant annet IS.

«Norge og Australia er kanskje motpoler, men vårt syn på verden er ikke så forskjellig som geografien skulle tilsi», sa daværende utenriksminister Kevin Rudd i en tale ved Universitetet i Oslo i 2011.

Han argumenterte for at landene deler strategiske interesser som to «middle powers» som begge ønsker en global, regelbasert verdensorden der både små og store stater kan blomstre.

Det kan kanskje trengs – sett fra Oslo og Canberra – for vi har begge store, mektige naboer. Norge i Russland, Australia i Indonesia og Kina.

Blå regjeringer

Nå er arbeiderpartipolitikeren Rudd hverken utenriks— eller statsminister lenger. Høsten 2013 skiftet både Australia og Norge regjering – i begge land fra rødt til blått. Australia styres nå av en konservativ koalisjon under ledelse av Tony Abbott.

Men mens norsk politikk preges av et relativt konstruktivt klima på tvers av blokkene, er australsk innenrikspolitikk nærmest å regne som et sirkus.

Det pågår en evig boksekamp mellom regjering og opposisjon, med stadige lederstrider innad i hvert av de to store partiene Liberal Party og Labor .

Akkurat nå trues den upopulære statsminister Abbott av et internt opprør. Han er kommet dårlig ut i flere saker. Bare 24 prosent av befolkningen er fornøyd med innsatsen hans, og Australias statsminister risikerer å bli avsatt av sin egen partigruppe i nær fremtid.

Kutt i bistand

Regjeringene i begge land drar i retning av mer markedstilpasning, selv om Australia går lengre enn Norge på flere områder. De norske regjeringsmedlemmene som er med på statsbesøket, vil også møte politikk som går på tvers av det Norge står for.

Landet som en gang fremsto som en leder innenfor klima, henger nå etter og er rangert helt i bunnsjiktet blant industrilandene

Den tredje sommeren på rad med brennende hete, tørke og skogbranner minner australierne om at klimaet oppfører seg annerledes. Landet slipper ut mye CO2. Men da Abbott-regjeringen tok over, la de ned klimakommisjonen og fjernet en omdiskutert karbonskatt.

Landet som en gang fremsto som en leder innenfor klima, henger nå etter og er rangert helt i bunnsjiktet blant industrilandene når det gjelder hvordan de håndterer klimaendringene.

Norge ligger midt på treet på den samme rangeringen. Vi regnes likevel blant lederne innen klimapolitikk. Der skårer Australia «very poor», ifølge en rapport fra Germanwatch og Climate Action Network Europe.

Verdens to beste land å leve i, ifølge FN, går også hver sin vei innen bistand. Da Rudd gjestet Oslo, snakket han om hvordan vi hadde felles interesser som to store givere til internasjonal utviklingshjelp.

Abbott-regjeringen har imidlertid kuttet kraftig i bistandsbudsjettet. Mens Norges bistand ligger på rundt 1 prosent av brutt nasjonalprodukt (BNP), er Australias andel stipulert til cirka 0,22 prosent i 2018.

Trygg havn

Solskinnsbildet vi ofte har av Australia inneholder sprekker: Fattigdom og rusmisbruk blant urbefolkningen, en av verdens mest overvektige befolkninger, økende levekostnader, terrorfrykt og den tøffe behandlingen av båtflyktninger – for å nevne noe.

Likevel er Australia, som Norge, en attraktiv innvandringsnasjon. I det bildet hører også noen nordmenn, som jeg skriver i boken Nedenunder og hjem : Nordmenn i Australia gjennom 400 år.

Australia godt plassert som en trygg havn for nordmenn og norske interesser

Vi har sendt over 20.000 studenter «Down Under» de siste 20 årene.

Et resultat av dette er mange norsk-australske par som styrker båndene mellom våre to land. Det er økende turisme og flytting mellom landene, selv om nordmenn i Sydney mister et samlingssted når Sjømannskirken i Manly selges i 2015.

Australia kan være en stabil partner for Norge i en tid der økonomisk og politisk makt flytter seg fra Europa til Asia. I denne overgangen ligger Australia godt plassert som en trygg havn for nordmenn og norske interesser.

Les også:

 1. Les også

  To pågrepet for terrorplaner i Australia

 2. Les også

  Australia: Opprør mot Abbott i hans eget parti

Les mer om

 1. Kronikk
 2. Australia

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Regjeringen vil ikke investere i oljeselskaper, men greit at Equinor produserer olje i utlandet

 2. VITEN

  Øyvind Østerud i Uviten: Å tro at jo mer vi gir i bistand, jo mer reduserer vi verdens fattigdom, er rett og slett feil

 3. ØKONOMI

  10.000 surfere demonstrerte mot Equinors oljeutvinningsplaner i Australia

 4. KRONIKK

  Hvorfor angrep Hitler Norge?

 5. KRONIKK

  Clinton-stiftelsen og det nye Norge | Terje Tvedt

 6. KRONIKK

  Statoil: Skal målene fra Paris-avtalen nås, må også mye olje og gass forbli i bakken | Eldar Sætre