La elevene velge eksamen selv

Oslo kommune søker nå staten om å gjennomføre forsøk med alternative vurderings- og eksamensformer, skriver kronikkforfatteren.

Dagens eksamensordning er uforutsigbar, urettferdig og basert på flaks.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Fredag våknet mange av elevene i Oslo-skolen opp med nerver i spenn og klump i magen. Rene tilfeldigheter bestemte hvem som kom opp i hva, da de ble trukket til skriftlig eksamen.

Noen var heldige og kom opp i faget de er best i. Andre var uheldige og kom opp i sitt svakeste fag. Alle skal på kort tid og i et for smalt format forsøke å vise hva de har lært etter ti års skolegang.

Elevene våre fortjener gode rammer slik at de best mulig får vist hva de kan og hva de mestrer.

Dagens eksamensordning er uforutsigbar, urettferdig og basert på flaks. Den er utdatert og samsvarer ikke med de nye læreplanene. Det går i siste rekke ut over elevenes motivasjon og læringsutbytte.

Det er på høy tid at vi tenker nytt. Derfor søker Oslo kommune nå staten om å gjennomføre forsøk med alternative vurderings- og eksamensformer.

Fremtidens eksamensformer

Vi er ikke alene om å etterlyse endringer i dagens eksamensordning.

Regjeringens eksamensgruppe kom i 2020 også frem til at det trengs flere og mer varierte vurderingsformer enn det dagens eksamensordning legger til rette for.

Gruppen anbefalte å prøve ut flere nye eksamensformer som tar bedre hensyn til intensjonene i det nye læreplanverket. Det er noen av formene de anbefalte, som Oslo nå vil søke om å få forsøke.

Vi ønsker å teste ut at elevene selv skal få velge hvilke fag de skal prøves i på skriftlig eksamen på ungdomsskolen.

I dagens trekkordning er det helt tilfeldig hvilket av fagene norsk, matematikk og engelsk de kommer opp i. Når elevene selv får velge, sikrer vi at alle får mulighet til å vise sine sterke sider. Vi unngår også at noen blir belønnet med høyere karaktersnitt fordi de var heldige på trekkdagen, mens andre blir straffet for uflaks.

Jeg håper dette vil bli oppfattet som en langt mer rettferdig og forutsigbar løsning for både elever, foreldre og samfunnet for øvrig. Et forsøk vil gi oss innsikt i hvordan det kan fungere i praksis.

Når elevene selv får velge, sikrer vi at alle får mulighet til å vise sine sterke sider

Noen frykter at valgfri skriftlig eksamen vil redusere motivasjonen elevene har til å legge ned en innsats i alle skolefag. Jeg vil her understreke at elevene fremdeles skal få ordinære standpunktkarakterer i alle fag. Eksamenskarakterene utgjør bare en liten andel av karakterene på vitnemålet.

Vi ønsker også å prøve ut alternativer til avsluttende skriftlig og muntlig eksamen på ungdomsskolen. Vi vil undersøke om andre metoder som langtidseksamen, tverrfaglig eksamen og praktisk eksamen kan gi elevene en bedre mulighet for å vise en bred kompetanse i fag og om de motiverer sterkere til læring enn dagens ordning.

Trygge rammer for elevene

Det er ennå ikke bestemt hvordan disse eksamensformene skal se ut. En langtidseksamen må for eksempel ikke være en ren skriveoppgave, men kan også være muntlige og skriftlige aktiviteter på skolen der elevene får vist en bred kompetanse. Dette jobber Utdanningsetaten nå med å konkretisere.

Forsøkene vil selvsagt skje innenfor trygge rammer. Alle elever vil få den oppfølgingen og vurderingen de har krav på, og forsøket vil være kunnskapsbasert.

Vi ønsker også å gjennomføre dem i tett samarbeid med aktuelle fag- og forskningsmiljøer.

Det vil være frivillig for skoler å delta, og flere skoler har allerede meldt sin interesse.

Stressreduserende forsøk

Som skolebyråd har jeg hørt altfor mange historier om elever som gråter i gymsalen når oppgaven kommer på bordet, eller som ikke får sove fordi adrenalinet pumper dagene før eksamen.

Dagens eksamensordning hemmer elevenes evne til å vise sin kompetanse og gjør eksamen til et mindre treffsikkert verktøy.

Vurdering er for mange en av de største stressutløsende faktorene i skolehverdagen. Uforutsigbarheten i eksamensordningen bidrar uten tvil.

Jeg tror disse forsøkene vil bidra til mer rettferdig vurdering og mindre stress og press på elevene.

Et kunnskapsparti som frykter kunnskap

Mange jubler over disse forsøkene, blant andre Elevorganisasjonen.

Opposisjonen prøver på sin side å svartmale initiativet.

Det er påfallende at det såkalte kunnskapspartiet Høyre er livredd for ny kunnskap om hvordan vi vurderer i skolen.

De overser glatt at vi i dag har en eksamensordning som ikke henger sammen med læreplanverket. Det mener jeg er et alvorlig feilgrep. Høyres frykt for kunnskap står i veien for mer læring i skolen.

Skolen er i kontinuerlig endring, og det er naivt å tro at vi kan fortsette med gamle eksamensformer fordi vi er usikre på alternativet.

Vi må alltid jobbe for å videreutvikle skolene våre så flest lærer mest mulig. Dette forsøket vil være viktig for å legge rammene for fremtidens vurderingssystem.

Det er på tide med nye eksamensformer som fremmer, og ikke hemmer læring.