En stagnert venstreside opptrer i dag som islamistenes nyttige idioter i Europa | Maajid Nawaz

  • Maajid Nawaz
En omfattende svikt i politisk ledelse i Nord- og Øst-Afrika medfører at hundretusener av migranter vil fortsette å forsøke å komme, skriver kronikkforfatteren.

For å finne løsninger må vi ta inn over oss noen ubehagelige sannheter.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fanget av identitetspolitikk og sitt eget ideologiske eksperiment, ignorerer venstresiden kvelertaket islamistene har på Europas muslimske samfunn.

Det illiberale blir kamuflert som mangfold og bidrar til økte spenninger i allerede betente samfunn.

Fornuftige samtaler rundt temaene islam, rase og innvandring er blitt umulig.

Høyreside på fremmarsj

Den populistiske høyresiden er på fremmarsj. I begynnelsen av dette året var vi i Europa vitne til det som lignet en massebevegelse mot innvandring.

Det begynte i Tyskland med «patriotiske europeere mot islamiseringen av Vesten», kjent under deres tyske akronym PEGIDA. De arrangerte koordinerte demonstrasjoner i Storbritannia, Irland, Frankrike, Nederland, Tyskland, Polen, Slovakia, Norge, Tsjekkia, Østerrike, og til og med så langt unna som i Australia.

Demonstrasjonene var multietniske og flerreligiøse, men markant anti-islam.

Maajid Nawaz.

Demonstrasjonene ble ofte møtt av voldelige antifascistiske motdemonstranter.

Ytringsfriheten er under press

Den innvandringskritiske høyresiden påberoper seg retten til å egge til hat mot muslimer.

Islamistene krever og tar avstand fra retten til frie ytringer avhengig av om temaet er teokrati eller karikaturtegninger.

Den stagnerte venstresidens reaksjon er typisk autoritær.

Heller innskrenke debatten enn å tenke ubehagelig tanker.

Et eksempel er britiske The Guardian, som har stengt ned kommentarfeltet (som ironisk nok heter «Comment is Free»), når det berører islam, rase og innvandring.

På motsatt side har magasinet Vice avslørt et privat selskap som tjener penger på hemmelige svartelister over muslimer som (mer og mindre vilkårlig) har fått merkelappen terrorister.

Mitt navn figurerer på de listene.

Krig mot Vesten

Da Osama bin Laden erklærte sin krig mot Vesten for flere tiår siden, fortalte han oss nøyaktig hva han ønsket å oppnå.

Terroren skulle rettes mot (den ikke-muslimske) sivilbefolkningen i Vesten. De skulle betale for politiske beslutninger gjort av vestlige regjeringer.

Et mål var å skremme de vestlige statene fra å gripe inn mot jihadistopprøret i Midtøsten. Et annet var å fremmedgjøre og isolere muslimer i Vesten. Økt skepsis hos majoritetsbefolkningen mot muslimer som følge av terror, skulle tvinge dem til å søke tilflukt i Bin Ladens utopiske og globale jihadist-kalifat.

Venstresidens fornektelse av problemene gjør vondt verre, den er med på å forsterke den populistiske høyresidens fremvekst

Den norske høyreekstreme terroristen Anders Behring Breivik, som drepte 77 mennesker i 2011, er et speilbilde av Bin Ladens tenkesett.

Terrorhandlingene hadde som formål å skape splittelse langs etniske og kulturelle skillelinjer.

Det er akkurat det som har skjedd.

Terrorisme, flyktningkrisen, og Europas voksende – og underpresterende – muslimske befolkning utgjør utfordringer som ikke vil forsvinne med det første.

En omfattende svikt i politisk ledelse i Nord- og Øst-Afrika medfører at hundretusener av migranter vil fortsette å forsøke å komme. Uansett om den syriske konflikten hadde blitt løst i morgen.

Hvis vi legger dette til det faktum at Europa har, og vil fortsette å ha, et stort behov for tilstrømning av manuell arbeidskraft, vil det kulturelle paradoks Europa står overfor bare fortsette å vokse.

Forsterker en populistisk høyreside

Venstresidens fornektelse av problemene gjør vondt verre, den er med på å forsterke den populistiske høyresidens fremvekst.

Den europeiske unionen er i fare, og med det drømmen om evig fred i Europa. Russland ønsker EU bort, det samme gjør islamistene og høyrepopulistene.

Den ukritiske venstresiden gir dem alle næring.

Noen ubehagelige sannheter

Løsningen for den dypt splittede europeiske befolkningen ligger ikke i ytterpunktene; xenofobi eller xenofili.

For å finne løsninger må vi ta inn over oss noen ubehagelige sannheter.

Noe av kritikken mot innvandring og dagens asyl- og innvandringspolitikk er riktig.

For å finne løsninger må vi ta inn over oss noen ubehagelige sannheter

Noen av venstresidens bekymring for flyktningene situasjon er også riktig. Det samme gjelder for noe av den muslimske befolkningens bekymring for rasisme og fordommer.

Dette må vi erkjenne.

Vi må samtidig erkjenne at dagens populister, multikulturalister og islamister – og deres splittende identitetspolitikk – alle bidrar til mer splittelse. Ikke det motsatte.

Europa trenger en politisk ledelse som med konsistens og integritet kan finne en liberal, sekulær, og human vei gjennom dagens polariserte politiske mosaikk.

Skille mellom migranter og flyktninger

En start vil være å gjøre som den sentrum-venstreorienterte journalisten og spaltisten Nick Cohen har foreslått, å lage et tydelig skille mellom økonomiske migranter og ekte flyktninger.

Det neste er å stille et ufravikelig krav til nyankomne asylmigranter og flyktninger om at de må tilpasse seg den europeiske liberale kulturen.

Masseovergrepene i Köln i nyttårshelgen var en påminnelse om hvilke konsekvenser en forsømt integreringspolitikk kan få.

Den populistiske høyresiden, islamistene, og den regressive venstresiden deler de samme fordommene. De insisterer på at muslimer, islam og islamisme er ett og det samme; de enten angriper eller forsvarer alle tre som en og samme ting.

Forenklede verdensbilder

I høyrepopulistenes forenklede verdensbilde representerer islam bare ondskap. I venstresidens like forenklede forestilling er muslimer bare ofre. For mange muslimer er islam den eneste sanne tro.

Mellom disse forenklingene går all intelligent debatt tapt.

Det liberale samfunnet garanterer religionsfrihet, det innebærer også retten til frihet fra religion.

Ytringsfriheten garanterer frihet til å ytre totalitære ideer – som islamsk teokrati, men den garanterer samtidig frihet til å argumentere mot – også i form av karikaturtegninger.

Fordommer eksisterer mot minoriteter, men også minoriteter kan ha fordommer. Vi må bli i stand til å holde to tanker i hodet samtidig. De som har som formål å dele samfunnet langs smale identitetslinjer, sprer en pest som truer oss alle.

Maajid Nawaz er forfatter, politiker og grunnlegger leder av den britiske tankesmien Quilliam, som fokuserer på integrering, identitet, ekstremisme og innvandring. I dag innleder han på den internasjonale menneskerettskonferansen Oslo Freedom Forum.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.