Kronikk

Dette er historiens største angrep på bilister

 • Cecilie Lyngby
  Cecilie Lyngby
  Partileder, Folkeaksjonen nei til mer bompenger Oslo
Det legges ikke skjul på at bilen skal bli umulig å forholde seg til i Oslo, skriver Cecilie Lyngby (FNB).

Vi blir frarøvet vår frihet.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Oslo-byrådets nye parkeringsnorm er historiens største angrep på bilister. Jeg har lest det radikale dokumentet som pålegger ekstreme tiltak mot bileiere.

Kan du ikke sykle i Oslo, er det bare å flytte.

Slik blir «den nye forbudslinjen» mot parkering av biler i Oslo:

 • Leiligheter mindre enn 143 kvadratmeter vil i det meste av byen ikke få lov til å ha egen parkeringsplass.
 • Dagligvarebutikker som er mindre enn 200 kvadratmeter, nektes kundeparkering. Hvis Røa kjøpesenter hadde blitt bygget i dag, ville senteret kun hatt lov til å anlegge 10 parkeringsplasser. I dag har senteret 138 parkeringsplasser.
 • Eldreomsorgsbygg som er mindre enn 333 kvadratmeter, forbys å etablere parkeringsplasser. Et bygg på 10.000 kvadratmeter der brukere, ansatte og pårørende fort utgjør 500 personer, må altså dele på 30 parkeringsplasser. De samme tallene gjelder for studentboliger.
Cecilie Lyngby er partileder for Folkeaksjonen nei til mer bompenger Oslo.
 • Totalforbud mot parkeringsplasser i forbindelse med kulturbygg som kino, teater, idrettsanlegg og forsamlingshus. Bil til fritidsaktiviteter blir dermed i praksis forbudt.
 • Kontorbygg på færre enn 500 kvadratmeter nektes å etablere parkering. Dersom det bygges et kontorbygg på 10.000 kvadratmeter med 1000 ansatte, tillates kun 20 parkeringsplasser.
 • Industri- og lagerbygg på færre enn 1000 kvadratmeter nektes parkering.
 • Hoteller som er mindre enn 500 kvadratmeter, nektes parkering. Et hotell på 3000 kvadratmeter kan aller nådigst tilby seks parkeringsplasser til sine gjester og ansatte.
 • Skoler på mindre enn 100 kvadratmeter nektes parkeringsplass. En skole som Bogstad barneskole med 400 elever og 50 ansatte, får ikke lov til å ha fler enn fire parkeringsplasser.

Byrådet legger opp til tvang

Mens byrådet altså vil sette tak for antall parkeringsplasser for bil, legger byrådsleder Raymond Johansen (Ap) opp til tvang når det gjelder sykkelparkering.

Ikke å oppfylle kravene til sykkelparkering betyr byggeforbud:

 • Nye leiligheter avkreves fem sykkelparkeringsplasser pr. 100 kvadratmeter boligmasse. Det betyr at en hybel på 20 kvadratmeter må ha én parkeringsplass, mens en leilighet på 300 kvadratmeter må ha 15 plasser.
 • Butikker tvinges til å bygge et minimum av parkeringsplasser for sykkel. En Rema 1000-butikk på 400 kvadratmeter pålegges å bygge 12 sykkelparkeringsplasser.
 • Omsorgsbygg må etablere én sykkelparkering pr. 100 kvadratmeter. Et nytt Hovseterhjem på Oslos vestkant ville dermed bli tvunget til å opparbeide 145 parkeringsplasser for sykler.
 • For rekkehus og eneboliger tvinges utbyggerne til å lage fire parkeringsplasser pr. boenhet.
 • Kontorbygg skal tilrettelegge for 2,5 sykkelparkeringer pr. 100 kvadratmeter. Så hvis rådhuset i Oslo hadde blitt bygget i tråd med den nye parkeringsnormen, ville Johansen blitt tvunget til å etablere minimum 1000 parkeringsplasser for sykler og maksimum 40 biloppstillingsplasser.
Å fjerne biltrafikk i hovedstaden er ikke nytt. Her er Rådhusplassen i Oslo før Fjellinjen åpnet i 1990.
 • Butikker og kultur avkreves minimum tre plasser pr. 100 kvadratmeter boligmasse. Dersom Operaen, Deichmanske bibliotek og Munchmuseet var blitt bygget om igjen, måtte det altså samlet blitt fremmet et krav om 2544 parkeringsplasser for sykler.
 • Industri og lager må ha en halv plass pr. 100 kvadratmeter.
 • Hoteller må ha én plass pr. 100 kvadratmeter. For Oslo Plaza ville det føre til at hotellet måtte bygge 450 plasser.
 • Skolene skal derimot ha 3,5 plasser pr. 100 kvadratmeter. For nye Marienlyst skole ville et slikt krav bety 528 plasser.

Hva er en sykkelparkering?

Tiden da en sykkel ble satt inntil et gjerde er for alltid forbi. Det er på grunn av Oslo-byrådet. I parkeringsnormen defineres sylskarpe krav til utforming av parkeringsplasser for syklister.

Her er kravene oppsummert for parkeringsplasser for mer enn 10 sykler:

 • Sykkelparkering skal etableres så nær hovedinngangen som mulig, bilparkering så langt unna som mulig. Ifølge normen skal dette kravet få oslofolk til å velge sykkel foran bil.
 • Halvparten av parkeringsplassene skal være innvendig i bygg eller ha overbygg med belysning. Innvendig bod regnes ikke som godkjent parkeringsplass for sykkel.
 • 30 prosent av parkeringsområdet skal tilrettelegges for store lastesykler.
 • Større leilighetsbygg skal ha egne sykkelverksteder for beboerne, og på jobb skal alle syklister kunne dusje.

Hater de bilen?

Plan- og bygningsetaten har på vegne av byrådet sendt ut et dokument kalt «Revidering av parkeringsnormer for bolig, næring og offentlig tjenesteyting for Oslo kommune».

Dokumentet oppleves som gjennomsyret av et sjeldent bilhat. Det legges ikke skjul på at bilen skal bli umulig å forholde seg til i Oslo. Her noen utdrag:

 • Bruk av maksimumsnormer for bolig innebærer at det vil bli vanskeligere og mer kostbart å eie bil.
 • Når de (normene) ses i sammenheng med gateparkeringstiltak, vil de nye normene kunne hindre besøkende i å velge bil som transportmiddel.

Det vil sannsynligvis ikke lenger være mulig å satse på bilbaserte løsninger.

Henting og levering av barn med bil til og fra barnehage eller skole blir vanskeliggjort. Det kan imidlertid tenkes at de få parkeringsplassene som bygges, midlertidig kan forbeholdes foreldre med barn med skader eller lignende.

Byrådets nye parkeringsnorm er nå sendt ut til 180 høringsinstanser. De inkluderer blant annet biskop, politi, Virke og Pensjonistforbundet. Jeg lover å slåss sammen med samtlige som ønsker et helt annet Oslo enn det Raymond Johansen vil ha.

Kilder:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Arkitekter: Slik kan fremtidens sentrumsgater se ut

 2. – Først nå får vi se hvordan den bilfrie byen funker der det faktisk er mennesker

Les mer om

 1. Bilfritt sentrum
 2. Byutvikling
 3. Sykkel
 4. Parkering