Kronikk

Rus. Overdose. Akutt krise. Men så: En gyllen mulighet | Odd Martin Vallersnes, lege ved Legevakten i Oslo

  • Odd Martin Vallersnes, forsker ved Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo og lege ved Legevakten i Oslo
Pasienter i behandling ruser seg mindre risikabelt og har redusert risiko for tidlig død, skriver Odd Martin Vallersnes.

Vi kan og bør få bedre forhold for rusbehandling i den nye storbylegevakten i Oslo.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Pasienter i behandling ruser seg mindre risikabelt og har redusert risiko for tidlig død, skriver Odd Martin Vallersnes.

Når faren etter rusmiddeloverdosen er over, finnes et gyllent øyeblikk for forandring. Vår forskning viser at den medisinske behandlingen av overdoser ved legevakten i Oslo er god, men at oppfølgingen etterpå bør bli bedre.

Med den nye storbylegevakten kan vi forme et bygg som legger til rette for å ivareta dette gylne øyeblikket.

Legevakten i Oslo behandler hvert år rundt 3000 pasienter for akutt forgiftning. Dette er mer enn dobbelt så mange som alle Oslo-sykehusene til sammen. Antallet har mer enn doblet seg gjennom det siste tiåret.

Det er særlig antallet forgiftninger med alkohol, amfetamin, kokain og GHB som øker, mens antallet heroinoverdoser har vært mer stabilt.

Fire av fem forgiftninger som behandles ved legevakten, er rusrelaterte.

Mange av de alkoholforgiftede er ungdommer og unge voksne, som ender helgefylla døddrukne og ute av stand til å gjøre rede for seg. Andre er middelaldrende som drikker mye hele tiden og har gjort det lenge. Noen har brukt GHB eller kokain til fest. Noen har injisert heroin eller amfetamin, eller begge deler. Pasientene som injiserer er ofte i dårlig fysisk forfatning.

Enkelt og systematisk

Ved legevakten i Oslo undersøker og observerer vi pasientene med rusmiddelforgiftning systematisk, men på enklere vis enn det som er vanlig ved sykehus. Formålet er å finne farlige forgiftninger og andre akutte tilstander som krever aktiv behandling. Kun 15 prosent blir innlagt i sykehus.

Å behandle det store flertallet på legevaktsnivå er etter all sannsynlighet kostnadseffektivt, og reduserer trykket på Oslo-sykehusenes akuttmottak.

Legevaktens enkle og systematiske undersøkelse har vist seg å være god nok til å fange opp pasienter med farlige forgiftninger og andre akutte tilstander.

Vi gjør nå vårt beste under vanskelige forhold på legevakten i Storgata, skriver lege og forsker Odd Martin Vallersnes. Bildet er tatt på Oslo legevakt i forbindelse med en reportasje i Aftenposten om julebordsfylla.

Ved å lete i landsomfattende registre fant vi at svært få pasienter kom tilbake til legevakt eller sykehus med behov for ytterligere behandling. Derimot kom så mange som én av ti tilbake med en ny rusmiddelforgiftning i løpet av en uke. Vi må øke innsatsen for å hindre dette.

Etter overdosen

Mange er rystet når de våkner opp på legevakten etter en rusmiddelforgiftning. Noen har hatt en livstruende overdose. Noen har vært hjelpeløst ute av stand til å ta vare på seg selv.

Som gruppe har pasientene en dødelighet som er opp mot ti ganger høyere enn forventet i femårsperioden etter forgiftningen. Aller høyest er overdødeligheten blant heroinbrukere.

Kun én av ti ble henvist fra legevakten til oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Nesten alle disse møtte opp. En fjerdedel av pasientene var hos fastlegen den første måneden etter rusmiddelforgiftningen, dobbelt så mange hvis vi ga dem råd om det.

Dette tyder på at rusmiddelforgiftningen kan være en vekker og en drivkraft for å ta tak i rusproblemene.

Tettere oppfølging av unge

Tidligere så vi ofte på alkoholforgiftninger blant unge som hendelige uhell. Nå oppfatter vi det som tegn på risikabel rusing.

Oslos nye storbylegevakt kan og bør få et bygg som legger til rette for samhandling mellom legevakten, sosialtjenesten, den kommunale rusomsorgen og spesialisthelsetjenestens rusakuttmottak, skriver lege og forsker Odd Martin Vallersnes.

Ungdom og unge voksne opp til 23 år får nå en samtale med en sosionom når de våkner opp. I tillegg følges de opp med en telefonsamtale i løpet av et par uker.

Etter at dette tiltaket ble iverksatt ble 43 prosent i denne aldersgruppen henvist til videre oppfølging, til forskjell fra 27 prosent før.

Vi forventer at den tettere oppfølgningen vil ha gunstige effekter på sikt. Pasienter i behandling ruser seg mindre risikabelt og har redusert risiko for tidlig død.

Vi trenger bedre lokaler

Pasientene som behandles for rusmiddelforgiftning er en sammensatt gruppe.

Noen trenger sykehusinnleggelse. Noen ønsker avrusing. Noen trenger å komme raskt og helst direkte inn i substitusjonsbehandling. Noen trenger et sted å bo. For noen vil en samtale med sosionom kunne bidra til å redusere risikabel rusing. Andre vil trenge behandling ved ruspoliklinikk.

Mange bør følges opp av fastlegen. Noen ønsker ikke oppfølging, ikke akkurat nå.

Vi tar mål av oss til å få alle i tale når de har kommet seg til hektene igjen etter overdosen. Hva vil du nå? Hvordan kan vi hjelpe deg videre?

Vi ønsker oss gode lokaler for disse samtalene. Vi trenger lokaler der vi kan tilby hvile, mat og drikke etter at den medisinske observasjonen er ferdig, slik at pasienten kan bli klar for samtale.

Vi gjør nå vårt beste under vanskelige forhold på legevakten i Storgata.Denne høsten begynner planleggingen av den nye storbylegevakten på Aker-området.

Vi har nå en mulighet til utforme lokaler som kan gjøre det mulig å koble akuttbehandlingen sammen med oppvåkning, hvile og samtale.

Slik kan en akutt krise omgjøres til en gyllen mulighet for endring.

Storbylegevakten må legge til rette for samhandling mellom legevakten, sosialtjenesten, den kommunale rusomsorgen og spesialisthelsetjenestens rusakuttmottak. En slik mulighet får vi ikke igjen på mange tiår.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

  • Oslo vokser i rekordfart. Oslos innbyggere og ansatte på Legevakten fortjener en ny storbylegevakt, skriver Inga Marte Thorkildsen
  • Helsebyråd Øystein Eriksen Søreide mener Oslos legevakt bør få mer penger

Les mer om

  1. Rusbehandling
  2. Ungdom og alkohol
  3. Narkotikapolitikk
  4. Ut av rusen