Islamister jobber på spreng for å påvirke barn og unge med skadelig propaganda. De lærer folk å hate. | Andreas C. Halse

Vi har ikke råd til naivitet i møte med ekstremisme. Det er nemlig barna som betaler prisen, skriver Andreas C. Halse.

Vi har ikke råd til å lukke øynene.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Nabolandet vårt har altså endt opp i en situasjon der man kan drive friskoler med statlige midler samtidig som man rekrutterer til en av verdens verste terrororganisasjoner.

Det var det uavhengige, journalistiske prosjektet «Doku» som i forrige uke kunne avsløre at en skolesjef i Sverige har drevet aktiv rekruttering til den islamske staten. Den såkalte «vetenskapsskolan» i Göteborg har, i motsetning til hva navnet antyder, vært svært lite opptatt av vitenskap. De har derimot flere ganger vært i vinden for koblinger til ekstrem islamisme og fordi ansatte har uttrykket sympati til IS.

For de som har fulgt miljøet godt, kommer det derfor ikke som noen stor overraskelse at skolesjefen er en av de om lag 2000 personene som utgjør Sveriges ekstreme miljø for voldsforherligende islamisme.

Kultur- og religionskonflikter under teppet

Dette er langt på vei en konsekvens av fullstendig mangel på styring i innvandrings- og integreringspolitikken.

Nabolandet har hverken hatt kontroll på hvor mange eller hvem som har kommet til landet. Man har heller ikke hatt noen plan for hvor og hvordan folk best bør bosettes, og man har i årevis systematisk skjøvet konflikter med utgangspunkt i kultur og religion under teppet.

Det har begrenset friheten til mange mennesker som daglig lever med sterk religiøs kontroll over livene sine. Det har også gjort at nabolandet har manglet evne og vilje til å ta det nødvendige oppgjøret med den aller mest ytterliggående islamistiske ekstremismen, som dessverre er blitt et betydelig problem.

Naiv og krampeliberalistisk skolepolitikk

Nå ser vi imidlertid også at islamistiske ekstremister har fått god hjelp av svenskenes fullstendig naive og krampeliberalistiske skolepolitikk. Kort fortalt er det ganske fritt frem for folk som vil starte skole med offentlige midler i nabolandet.

En av utfordringene med en slik politikk er manglende kontroll med hvem som driver skoler og hva som formidles på skolene.

Som en del av dette systemet finner vi religiøse friskoler som naturlig nok skiller elever basert på religion, og dermed også på kulturell bakgrunn. Mange slike skoler har tidligere vært i søkelyset for religiøs indoktrinering, kjønnsdelt undervisning og annet man kan forvente når man lar fundamentalister drifte utdanningsinstitusjoner.

For eksempel avdekket det svenske samfunnsprogrammet «Kalla fakta» i fjor at jenter på en muslimsk friskole ble tvunget til å sitte for seg selv bakerst i bussen, mens guttene fikk sitte foran.

Det er strengt tatt vanskelig å komme på en mer elendig medisin for å løse svenskenes betydelige utfordringer enn å organisere skolevesenet på denne måten.

Ekstreme ideologier vil alltid forsøke å få innpass i skolesystemet for å kunne indoktrinere barn og unge. Slik sett bør det ikke komme som noen overraskelse at islamistiske fundamentalister tenker på samme måte.

Saudisk finansiering av ekstremisme

I hvert fall ikke når vi vet at nettopp drift og finansiering av ekstreme skoler er en hovedstrategi for ytterliggående islamister på verdensbasis. Det er neppe tilfeldig at et land som Saudi-Arabia satser på nettopp finansiering av skoler, i tillegg til ytterliggående moskeer, i resten av verden.

Bare i Pakistan kan det være snakk om at det eksisterer så mange som 24.000 såkalte madrassaer, eller islamistskoler, som er finansiert med saudiske midler.

Hva som skjer på slike skoler er etter hvert etablertm, etter NRKs avsløringer om norske barn som blir sendt til Somalia. Fortellingene om alt fra brutale avstraffelser til egne torturkamre er dessverre ikke unike for Somalia, men kjennes igjen fra lignende skoler i Pakistan. At slike ekstreme, religiøse institusjoner er arnesteder for omfattende seksuelt misbruk er dessverre heller ikke overraskende.

Saudisk finansiering av ekstremisme er også en kjent sak i Europa. I fjor pekte for eksempel en rapport fra Henry Jackson Society på at Saudi-Arabia var den fremste bidragsyteren til britisk ekstremisme, og at finansieringen først og fremst skjedde gjennom moskeer og islamske utdanningsinstitusjoner. I Sverige finansierer Saudi-Arabia hver fjerde moské.

Barna betaler prisen for giften

Problemer knyttet til islamistiske fundamentalister som driver skoler er ikke helt science fiction i Norge heller. Lenge har organisasjonen Islam Net, som ideologisk ligger nært på statsreligionen i Saudi-Arabia med sin ekstreme og salafistiske tilnærming, drevet et omfattende misjoneringsarbeid blant barn og unge. Før sommeren ga samme organisasjon ut en ny propagandafilm, hvor en av organisasjonenes målsetninger kommer klart frem: Nemlig å lære opp et knippe fundamentalister som senere «skal etablere muslimske barnehager og skoler».

Å gi de mest hatefulle delene av islam tilgang på unge menneskers sinn gjennom egne utdanningsinstitusjoner er å spre gift mot demokratiet, mot kvinner, mot homofiles rettigheter og mot retten til å snakke og tenke fritt.

Avsløringene mot den svenske «vetenskapsskolan» bør være en kraftig vekker for alle som er opptatt av frihet. Vi har ikke råd til naivitet i møte med ekstremisme. Det er nemlig barna som betaler prisen.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter