Kronikk

Alle jakter på de utadvendte

  • Espen Skorstad
Det er på tide å slå et slag for de innadvendte og rydde i eget hus når nye medarbeidere skal på plass, skriver Espen Skorstad.

Om de innadvendte ikke slipper til i arbeidslivet, risikerer samfunnet å gå glipp av store ressurser.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Om du er jobbsøker og din personlighet kan beskrives som utadvendt, befinner du deg i en heldig situasjon.

Et søk på Finn.no avdekker 1511 treff på «utadvendt» i dagens stillingsannonser. Med andre ord kan det se ut som om nettopp din personlighet er etterspurt på arbeidsmarkedet.

Om du derimot vil karakterisere deg som «innadvendt», stiller det seg annerledes. Ikke et eneste treff er å spore på Finn.no.

Skjønt, du får et enkelt treff dersom du bytter ut søkeordet «innadvendt» med «introvert». Lauritz bar i Drammen skriver nemlig følgende i sin stillingsannonse: «Du må absolutt være utadvendt for å jobbe her. Introverte passer svært dårlig i denne type jobb!»

Utadvendt programmerer?

Det er på ingen måte besynderlig at en bar i Drammen søker utadvendte medarbeidere.

Overraskende er det derimot at arbeidsgivere søker utadvendte og sosiale programmerere, sjåfører, lagermedarbeidere, regnskapsførere og IT-utviklere. Dette er stillinger der man ofte tilbringer mye tid alene og der det kan være direkte kontraproduktivt å være utadvendt, fordi utadvendte personer ofte mistrives med lite sosial kontakt.

Hva i all verden er det som får noen til å tro at en utadvendt programmerer fungerer så mye bedre enn en innadvendt?

Espen Skorstad

Susan Cain argumenterer i sin bok Quiet. The power of introverts in a world that never can stop talking for at vi i den vestlige verden opererer med den utadvendte personligheten som ideal. Sosial aktivitet, kommunikasjon, samarbeid og prat settes høyere enn konsentrasjon, tankevirksomhet, kreativitet og kontemplasjon.

Se bare på skolevesenet. Allerede i grunnskolen settes barn i grupper der selve samspillet prioriteres vel så høyt som oppgaveløsningen. Kanskje ikke så galt, om bare samspillet ikke går på bekostning av oppgaveløsning og blir til hinder for læring.

På den moderne arbeidsplassen er det likedan; åpne kontorlandskap er den nye trenden, en konstruksjon som skapt for den utadvendte. I et åpent kontorlandskap trenger man ikke engang gå ut av kontoret for å starte en samtale med kollegaen, man kan bare rope til ham som sitter tre rader bortenfor.

For den innadvendte er slike arbeidsplasser selvsagt rene marerittet.

Store ressurser på spill

Dette, at så mye av samfunnet, tilrettelegges for den utadvendte, er i ferd med å bli et problem. Først og fremst fordi de innadvendte ikke slipper til, og vi dermed risikerer å gå glipp av store ressurser.

Les også

«Alle ba meg om å være mer utadvendt»

Hadde det ikke vært for mennesker med denne typen personlighet, så hadde vi ikke hatt noen PC, Google, relativitetsteori eller Harry Potter. Kjente personer som Steve Wozniak, Larry Page, Einstein og J.K. Rowling er alle beskrevet som innadvendte – eller introverte, på fagspråket.Den introverte personlighet kan karakteriseres som stille og tilbaketrukket.

I personlighetstester bekrefter de ofte utsagn som «Jeg liker å arbeide alene», «Jeg foretrekker å tenke før jeg snakker», «Folk forteller at jeg er god til å lytte» eller «Jeg misliker å snakke om egne prestasjoner».

Normalfordelt

Aftenposten tar feil når de i jobbseksjonen skriver at 70 prosent av befolkningen er utadvendt.

Ekstroversjon-introversjon, som det heter på fagspråket, er en personlighetsdimensjon som er normalfordelt. Det innebærer grovt sagt at en tredjedel kan beskrives som utadvendt, en tredjedel som innadvendt og en tredjedel som hverken— eller.

Les også

Kine elsker å mingle. Marianne vil helst ha døren lukket.

Vi er altså ikke enten det ene eller det andre, men vi befinner oss alle på en skala der vi er mer eller mindre utadvendte/innadvendte.Den delen av befolkningen som kan karakteriseres som utadvendt, kjennetegnes av å være pratsom, livlig og sosial. I et nylig intervju rett etter Jens Stoltenbergs avgang som statsminister, uttalte Stoltenberg at han ikke hadde vært alene utenfor huset siden 17. oktober 2005.

Introverte gode ledere

Han hadde til enhver tid vært omgitt av sjåfører, livvakter og kolleger. For en slik jobb er det, som vi kan skjønne, neppe en hemsko å trives sammen med andre – uten at jeg skal gi meg i kast med å spekulere på Stoltenbergs personlighet for øvrig.

Les også

- Ingenting galt med å være introvert

Innenfor personlighetsforskningen later ekstroversjon til å være det viktigste trekket for ledelse, salg og stillinger med mye sosial interaksjon (Judge, 2002).Enkelte interessante studier (Grant, 2007) indikerer samtidig at introverte ledere kan være vel så effektive, blant annet fordi de er bedre til å lytte til sine medarbeidere og fordi de er bedre til å slippe egne medarbeidere frem, uten at lederen føler at egen posisjon blir truet.

At både utadvendte og innadvendte kan lykkes i arbeidslivet, er det liten tvil om.

Skreddersydd for den utadvendte

Uheldig er det derfor at så godt som alle rekrutteringsprosesser er som skreddersydd for den utadvendte.

Én sak er i stillingsannonser, som nevnt innledningsvis. Det blir ikke det spor bedre i intervjuer, med spørsmål som «Fortell litt om deg selv» eller «Hva er dine tre sterke og tre svake sider».

Les også

Ingen vil ansette meg

Innadvendte som gruppe misliker å snakke om seg selv, ikke minst skryte av egen fortreffelighet. Spørsmål av en slik art er derfor som rene lissepasningene til ekstroverte å regne. Blant annet av den grunn viser forskning at det gjengse jobbintervju er så godt som ubrukelig som metode til å avdekke reell kompetanse hos søker.

De som lykkes i jobbintervjuer, er først og fremst personer som behersker det sosiale spillet, de som ser godt ut, og – hold deg fast – de som har et fast håndtrykk (Stewart, 2008).

Sistnevnte sammenfaller skyhøyt med intervjuerens vurdering av kompetanse: Jo fastere håndtrykk, jo flinkere tror intervjuer du er – inntil et visst punkt selvsagt.

I min jobb fører jeg derfor et korstog mot dårlige intervjuer og håper å få med meg flere i den kampen. Det er på tide å slå et slag for de innadvendte og rydde i eget hus når nye medarbeidere skal på plass.

Les mer om

  1. Kronikk